N358 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N358
Begin Frieschepalen
Einde Holwerd
Lengte 49 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Frieschepalen

Aansluiting Frieschepalen → Drachten / Groningen

Surhuisterveen → Kornhorn

Surhuizum

Augustinusga

Prinses Margrietkanaal

Blauwverlaat

→ Grijpskerk

Buitenpost → Leeuwarden

Veenklooster

Triemen → Dokkum

Kollum

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Engwierum

Ee

→ Dokkum / Lauwersoog

Metslawier

Oosternijkerk

Wierum

Ternaard

Holwerd → Ameland / Leeuwarden

De N358 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Friesland. De weg vormt een noord-zuidroute vanaf Frieschepalen via Surhuisterveen en Kollum naar Holwerd. De weg is 49 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N358 begint in Frieschepalen, halverwege Ureterp en Marum. De weg voert noordwaarts en vormt tot aan Surhuisterveen de grens met Groningen. Tevens kruist men de A7 bij de aansluiting Frieschepalen. De N358 vormt de oostelijke rondweg van het grotere dorp Surhuisterveen, waar men ook de N981 kruist. De N358 voert door typisch Oost-Fries landbouwlandschap met weilanden begrensd door bomen. Het gebied doet daardoor niet zo kaal aan als elders. De N358 vermijdt de meeste bebouwde kommen op de route naar het noorden. Bij Blauwe Verlaat kruist men het Prinses Margrietkanaal, waarna de weg rond Buitenpost met de N355 is dubbelgenummerd over de zuidelijke rondweg. De weg voert op geruime afstand westelijk langs Kollum. Hier telt de N358 4 rotondes vlak achter elkaar. Men moet het Dokkumergrootdiep oversteken, waardoor de N358 een slinger naar het oosten maakt. Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen steekt men dan de rivier over. De N358 voert dan noordwestwaarts door de polders via Engwierum en Ee naar Metslawier, waar men de belangrijke N361 kruist via een rotonde. Daarna buigt de weg naar het westen af en loopt via Oosternijkerk en Ternaard naar Holwerd, waar de weg op de N356 eindigt.

Classificatie

De N358 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/h buiten de bebouwde kom. Vanaf Engwierum tot Ee geldt 60 km/h en is de N358 een erftoegangsweg. Van Metslawier naar Ternaard is de weg als een erftoegangsweg ingericht, maar blijft de maximumsnelheid 80 km/h, mede omdat de weg hier lange rechte stukken kent en overzichtelijk is. In Ternaard geldt deels 30 km/h in het centrum.

Geschiedenis

De sluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen is in 1729 aangelegd, die nog tot 1969 een zeesluis was, totdat het Lauwersmeer van de Waddenzee werd afgesloten. Over de sluizen is de brug over het Dokkumergrootdiep aangelegd. De N358 doorkruiste oorspronkelijk de centra van alle plaatsen op de route. Vanaf de jaren 50 werden de eerste delen verbeterd, zoals een afsnijding bij Engwierum begin jaren 50. Ongeveer midden jaren 70 is een nieuw tracé tussen Kollum en Dokkumer Nieuwe Zijlen aangelegd. Toen de N361 bij Metslawier in de jaren 70 werd aangelegd was de kruising een regulier kruispunt met een rijbaansplitsing. Eind jaren 70 of begin jaren 80 opende een nieuw tracé ten noorden van Buitenpost voor het verkeer, dat aansloot op de iets eerder opengestelde rondweg van Kollum. Eind jaren 80 of begin jaren 90 is de zuidwestelijke rondweg van Buitenpost opengesteld. De rondweg van Surhuisterveen is de meest recente significante aanpassing aan de N358. De rondweg opende waarschijnlijk in de jaren 90 voor het verkeer. In 2018 is de weg tussen Surhuisterveen en Buitenpost verbeterd door het aanleggen van inhaalplaatsen voor landbouwverkeer en een ovatonde bij Surhuizum.[1]

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 8.800 voertuigen tussen de A7 en Surhuisterveen, wat iets daalt naar 7.900 voertuigen tussen Surhuisterveen en Buitenpost. Ten zuiden van Kollum rijden 8.250 voertuigen, dalend naar 3.100 voertuigen ten noorden van Kollum. Bij Ee rijden 2.300 voertuigen en 3.900 voertuigen rijden bij Metslawier. Tussen Oosternijkerk en Ternaard rijden 1.500 voertuigen.[2]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981