N359 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N359)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN359.svg
N359 NL map.png
N359
Begin Deinum
Einde Lemmer
Lengte 63 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg aansluiting Leeuwarden NLN031.svg → Harlingen / Drachten

Junction.svg Deinum

Afslagsymbool.svg Hilaard

Junction.svg Huns

Junction.svg Winsum NLN384.svg → Franeker / Sneek

Junction.svg Wommels-noord

Junction.svg Wommels

Junction.svg Sjungadijk

Junction.svg Bolsward-noord

Afslagsymbool.svg Aansluiting Bolsward NLA007.svg → Bolsward / Den Helder / Sneek

Junction.svg Eemswoude

Junction.svg Tjerkwerd

Junction.svg Parrega

Junction.svg Ferwoude

Junction.svg Workum-noord

Rotonde.svg Workum

Junction.svg Hindeloopen

Junction.svg Koudum

Rotonde.svg Koudum-zuid

Tunnel.svg Galamadammen akwadukt

Rotonde.svg → ?

Junction.svg Hemelum

Junction.svg Oudemirdum

Rotonde.svg Balk / NLN928.svg → Woudsend

Rotonde.svg Wijckel

Junction.svg Ind. Lemmer

Brug.svg Prinses Margrietsluis

Centrum.svg Lemmer

Brug.svg Sylroedebrug

Afslagsymbool.svg Aansluiting Lemmer NLA006.svg → Joure / Emmeloord

De N359 is een niet-autosnelweg en volledig provinciale weg in de provincie Friesland. Deze loopt van de N31 bij Leeuwarden via Bolsward tot aan de A6 bij Lemmer over een lengte van circa 63 kilometer. De weg is de ruggengraat voor West- en Zuidwest-Friesland en is om die reden gecategoriseerd als stroomweg.

Routebeschrijving

De N359 ter hoogte van Wommels.

De N359 start bij de aansluiting met de N31, de rijksweg tussen Harlingen en Drachten, bij het plaatsje Deinum, even ten zuidwesten van Leeuwarden. De N31 loopt hier van het noorden naar het zuiden en de N359 voert hier naar het westen. Al vrij snel daarna buigt de weg af naar het zuidwesten en verlaat het het stedelijke gebied waarna de weg door open landschap van westelijk Friesland voert. De weg is hier een ruim uitgebouwde 1x2 autoweg, met op de kruispunten snelheidsbeperkingen naar 70 km/h. Over een afstand van 21 kilometer passeert men enkele plaatsjes zoals Winsum en Wommels, waarna de wat grotere plaats Bolsward wordt bereikt. Hier is de eerste VRI aanwezig, gezien vanuit de richting Leeuwarden, waardoor de N359 tussen Bolsward en Leeuwarden een snelle verbinding geeft tussen beide regio's en de weg de ruggengraat is tussen de hoofdstad van de provincie en Zuidwest-Friesland. Vanuit Bolsward kan men indirect de A7 op richting Den Helder en Amsterdam en even ten zuiden van het viaduct met de A7, rechtstreeks de A7 op richting Sneek en Heerenveen.

Ten zuiden van Bolsward voert de N359 weer door het open landschap van Zuidwest-Friesland en heeft de weg ook hier de status van autoweg en stroomweg ondanks dat er vele gelijkvloerse kruisingen volgen. Bij de eerste grotere plaats na circa 9 kilometer, Workum, ligt zelfs een rotonde als kruispuntvorm.

Geschiedenis

Voor langzaam verkeer waren de oversteken bij Parrega en Tjerkwerd onveilig. Om die reden heeft de provincie Friesland drie fietstunnels en een parallelweg voor langzaam verkeer en landbouwverkeer aangelegd. Eén fietstunnel is bij de kern Tjerkwerd aangelegd, en daarbij is er een extra fietsbrug gerealiseerd ten westen van de N359 bij Rytseterp, waardoor zij veilig de N359 kunnen passeren. Een tweede fietstunnel is ter hoogte van de aansluiting Parrega-noord gerealiseerd en de derde en laatste ter hoogte van de kern Parrega. Tussen 2009 en 2011 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Op 15 juli 2011 zijn de kunstwerken officieel geopend.

De N359 had ter hoogte van Workum twee aansluitingen, waarbij het kruispunt Centrum ondanks de stroomwegstatus van de N359 is omgebouwd naar een rotonde. De aanluiting Noord was daarentegen een standaard viertakskruispunt. De provincie heeft in 2011 deze aansluiting omgebouwd naar een eenduidig drietakskruispunt, waarbij de zuidoostelijke tak, een erftoegangsweg van het kruispunt is losgekoppeld. Deze tak is aangesloten op een parallelweg. In december 2011 waren de werkzaamheden gereed.

Tussen 2014 en 2017 zijn diverse gelijkvloerse kruispunten tussen Leeuwarden en Bolsward gereconstrueerd. In 2016 is de kwadrantaansluiting met de N384 bij Winsum aangepast tot een halfklaverblad. Tussen januari 2016 en maart 2017 is bij Hilaard een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Deze aansluiting opende op 26 maart 2017 voor het verkeer.[1]

Toekomst

Lemmer

De passage Lemmer duurt in normale situaties zes minuten. In de zomermaanden kan dit oplopen tot 30 minuten, waardoor er forse hinder optreedt voor het wegverkeer. Oorzaken hiervan zijn de diverse openingen van de Prinses Margrietsluis, de Sylroedebrug en de verkeerslichten op de doorgang. De provincie heeft de voorkeur voor het vervangen van de Sylroedebrug door een aquaduct (Aquaduct Lemmer) en de realisatie van diverse rotondes en turborotondes (totaal 5 stuks), ondanks dat de weg is geclassificeerd als stroomweg. Op 10 februari 2010 heeft de provincie een financiering van 15 miljoen euro toegezegd voor het realiseren van een aquaduct. Verwacht wordt dat dit onvoldoende zal zijn voor de totale aanleg, waardoor men ook van de gemeente een bijdrage verlangt. Men verwachtte in het voorjaar van 2011 een voorkeursvariant te kiezen, waarna de kostenramingen en ontwerpen uitgevoerd konden worden, maar dit is vertraagd. Op 20 mei 2014 is gekozen om in elk geval geen nieuwe rondweg ten noorden of zuiden van Lemmer aan te leggen, maar de bestaande weg aan te passen.[2]

Bolsward - Leeuwarden

Op het traject van Bolsward naar Leeuwarden bevinden zich diverse gelijkvloerse kruispunten. Er zijn al langere tijd wensen meer kruispunten ongelijkvloers te maken.[3] Op 27 september 2017 zegde provinciale staten € 6 miljoen extra toe om de kruispunten Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord ongelijkvloers te maken.[4]

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 9.100 voertuigen ten zuidwesten van Deinum, wat daalt naar 7.000 voertuigen halverwege de route naar Bolsward en 8.200 voertuigen vlak voor Bolsward. Ten zuiden van Bolsward rijden 8.100 voertuigen, dalend naar 6.200 voertuigen ten zuiden van Workum. Ten westen van Balk rijden 5.300 voertuigen, stijgend naar 7.000 voertuigen tussen Balk en Lemmer.[5]

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981