N361 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N361)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN361.svg
N361 NL map.png
N361
Begin Groningen
Einde Tytsjerk
Lengte 74 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Junction.svg Afslagsymbool.svg Aansluiting Winsum NLN046.svg Groningen

Centrum.svg Adorp

Centrum.svg Sauwerd

Centrum.svg Winsum NLN996.svg → Middelstum

Rotonde.svg NLN363.svg → Warffum

Centrum.svg Mensingeweer

Junction.svg NLN984.svg → Eenrum

Centrum.svg Wehe-Den-Hoorn NLN983.svg → Oldehove

Centrum.svg Ulrum

Junction.svg NLN388.svg → Grijpskerk

Junction.svg -> Veerpont.png Schiermonnikoog

Brug.svg Lauwerssluizen

Rotonde.svg NLN358.svg → Holwerd / Buitenpost

Rotonde.svg Dokkum

Rotonde.svg NLN910.svg → Drachten / Emmen

Rotonde.svg NLN356.svg → Kollum

Rotonde.svg Rinsumageast

Rotonde.svg Gytsjerk

Junction.svg NLN355.svg → Leeuwarden / Groningen

De N361 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Groningen en Friesland. Deze voert van de N46 in de stad Groningen, via Winsum, het Lauwersmeer en Dokkum tot aan de N355 bij Tytsjerk over een lengte van circa 74 kilometer. De weg is een belangrijke ontsluitingsroute voor Noordwest-Groningen, het eiland Schiermonnikoog en Dokkum, maar is desondanks niet hoogwaardig uitgebouwd.

Routebeschrijving

Groningen

De N361 begint op de geregelde aansluiting met de N46, de oostring van Groningen, waar vandaan de weg binnen de bebouwde kom met 1x2 rijstroken naar het zuiden loopt. Niet lang daarna buigt de weg naar het westen af, en loopt dan evenwijdig aan het Van Starkenborghkanaal, waarbij de spoorlijn Groningen - Roodeschool met een hoge boogbrug het kanaal en de weg kruist. Het bebouwde gebied van Groningen laat men dan achter zich, waarna de weg naar het noorden afbuigt en de loop van het kanaal verlaat. De weg loopt door open gebied min of meer parallel aan de spoorlijn Groningen - Roodeschool en loopt dan door diverse dorpen op de route, zoals Adorp en Sauwerd waarna de weg door Winsum loopt. Hier geeft de weg aansluiting op de N996 en de N363 die respectievelijk richting het oosten en noordoosten lopen. De N361 buigt hier richting het westen af, en vormt de ontsluiting voor enkele plaatsen langs de route zoals Mensingeweer, Wehe-Den-Hoorn, Leens en Ulrum waar de weg door of vlak langs loopt. Onderwijl geeft de weg aansluiting op de N984 naar het noorden richting Eenrum en Pieterburen, de N983 naar het zuiden richting Zuidhorn en de N388 naar het zuiden richting Zoutkamp. Even na de N388 voert de weg vlak langs en door het Nationaal Park Lauwersmeer waar deze naar het noorden afbuigt. Daarbij komt de weg na enige tijd aan bij de Waddenzee en buigt dan af naar het westen, waar deze evenwijdig aan de kustlijn loopt. Hier bevindt zich tevens de aansluiting met de veerverbinding richting het waddeneiland Schiermonnikoog. Bij de Lauwerssluizen verlaat men de provincie Groningen.

N361 bij Lauwersoog.

Friesland

Direct op de provinciegrens is de weg een autoweg waar 100 km/h gereden mag worden. De weg ligt hier kortstondig langs een dijk, waarbij de Waddenzee aan de noordzijde van de dijk ligt, en het Lauwersmeer direct aan de zuidzijde. Hierna buigt de weg richting het zuidwesten af, en loopt weer door open gebied, enkele kleine plaatsjes passerend waarbij de weg richting Dokkum loopt. De meeste aansluitingen in Friesland zijn uitgevoerd als voorrangskruispunt of rotonde. Bij Dokkum eindigt het autoweggedeelte en hier vormt de N361 de oostelijke en zuidelijke rondweg van de stad en heeft er enkele aansluitingen mee. Ook zijn er aansluitingen met de N910 richting Buitenpost en aan de zuidwestkant van de stad met de N356, de ontsluitingsweg richting de N31 en richting noorden naar Ameland. Deze aansluiting is uitgevoerd als rotonde. Daarna voert de weg weer door open gebied en is weer een autoweg. Er volgen daarbij nog twee aansluitingen uitgevoerd als voorrangskruispunten, een met Rinsumageast en een met de Kolkhuzerwei, waar plaatselijk de snelheid is teruggebracht naar 70 km/h. Even ten noorden van Aldtsjerk eindigt het autoweggedeelte, waarna een ruime S-bocht volgt en de N361 richting het zuiden voert en de plaatsjes Oentsjerk en Gytsjerk passeert, waarna de weg even ten zuiden van Ryptsjerk eindigt op een verkeerslichten geregeld kruispunt met de N355, de secundaire weg tussen Groningen en Leeuwarden.

Classificatie

De N361 heeft geen éénduidige classificatie. De weg is op verschillende plekken ingericht als erftoegangsweg, gebiedsontsluitingsweg en stroomweg. Het stroomweggedeelte loopt vanaf Lauwersoog tot de oostkant van Dokkum en van de westkant van Dokkum tot Aldtsjerk. De maximumsnelheid is hier 100 km/h en inhalen is veelal toegestaan. De rest van de route is overwegend een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h binnen en 80 km/h buiten de bebouwde kom. Het deel door Oentsjerk en Gytsjerk is ingericht met een shared space-achtige constructie en is niet ingericht op doorgaand verkeer. Tussen Adorp en Winsum is de weg deels als erftoegangsweg ingericht met een maximumsnelheid van 60 km/h.

Geschiedenis

  • De N361 tussen Groningen en Winsum is eind jaren 1930 als een van de eerste Groninger provinciale wegen geasfalteerd, verbreed op een rechtgetrokken tracé en voorzien van fietspaden aan beide kanten. Het gedeelte bij de stad Groningen is tegelijkertijd met de aanleg van het Van Starkenborghkanaal op een nieuw tracé aangelegd. In Adorp en Sauwerd loopt de weg dwars door het dorp en zijn diverse panden gesloopt bij de aanleg, maar in Winsum koos men voor een randweg.
  • Op 23 mei 1969[1] is het weggedeelte van Mensingeweer naar Zoutkamp opengesteld. Tussen Wehe-Den Hoorn en Ulrum volgt de weg het tracé van de voormalige spoorlijn Winsum - Zoutkamp.
  • De weg had oorspronkelijk moeten aansluiten op de oostelijke rondweg van Leeuwarden, de Anne Vondelingweg. Maar dit deel is er destijds vanwege milieulobby in het kader van weidevogels nooit gekomen.
  • In 1996 is de Rondweg-Zuidoost om Dokkum opengesteld.
  • In 2010 is de N361 door Oentsjerk en Gytsjerk ingericht als shared space, in anticipatie van de openstelling van de Centrale As (N356) tussen Dokkum en Burgum.
  • Op 29-31 oktober 2016 is de tracéverlegging van ruim 3 kilometer tussen Winsum en Mensingeweer in gebruik genomen.
  • In het kader van de aantakking van de Centrale As op de N361 is een nieuw tracé aangelegd tussen Dokkum-Zuid en Dokkum-Noord, dat de oude route langs de oostkant van Dokkum vervangt. Ten noorden van Dokkum is de voorrangskruising omgebouwd in een rotonde.
  • De provincie Groningen heeft in het voorjaar van 2017 het gebied rondom de veerhaven naar Schiermonnikoog heringericht. De rijbaan van de N361 heeft daarbij de breedte en snelheid van een erftoegangsweg met een snelheid van 60 km/h gekregen. Er zijn twee rotondes bijgekomen op de route.
  • Van juni tot juli 2017 zijn de voorrangskruispunten Anjum en Morra omgebouwd naar ovondes.
  • In 2020 is een rotonde in Sauwerd gerealiseerd.

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 10.900 voertuigen tussen Groningen en Adorp, stijgend naar 11.900 voertuigen tussen Sauwerd en Winsum. Tussen Winsum en Leens rijden 6.200 voertuigen, dalend naar 2.600 voertuigen tussen Ulrum en Lauwersoog. Bij Anjum rijden 3.000 voertuigen, stijgend naar 6.100 voertuigen tussen Metslawier en Dokkum. Bij Burdaard rijden 8.200 voertuigen, stijgend naar 13.000 voertuigen tussen Gytsjerk en Ryptsjerk.[2]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Groningen

Autosnelwegen: A7A28

Niet-autosnelwegen: N7N33N46N355N360N361N362N363N364N365N366N367N368N370N372N374N378N385N386N387N388

N860N861N865N962N963N964N966N967N969N972N973N974N975N976N978N979N980N981N982N983N984N985N987N988N989N990N991N992N993N994N995N996N997N998N999

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981