N369 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN369.svg
N369 NL map.png
N369
Begin Drachten
Einde Twijzel
Lengte 12 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Drachten-Centrum NLN031.svg → Leeuwarden / Heerenveen / Oosterwolde

Junction.svg Rottevalle

Rotonde.svg Surhuisterveen NLN918.svg → Kornhorn

Junction.svg Harkema

Junction.svg Drogeham

Brug.svg Prinses Margrietkanaal

Rotonde.svg Kootstertille

Rotonde.svg NLN355.svg → Leeuwarden / Buitenpost

De N369 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Friesland. De weg vormt een noord-zuidroute tussen de N31 bij Drachten en de N355 bij Twijzel. De weg is 12 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N369 begint op de aansluiting Drachten-Centrum van de N31 en voert noordwaarts, rond Rottevalle en ten westen van Harkema en Drogeham langs. Alhoewel de N369 niet direct door de kernen loopt, staat er wel vrij veel bebouwing langs de weg, met name bij Harkema. Bij Kootstertille steekt men het Prinses Margrietkanaal over, waarna de weg met een rotonde op de N355 even voor Twijzel eindigt.

Classificatie

De N369 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/h buiten de bebouwde kom.

Geschiedenis

Van oorsprong was er een verzameling verharde wegen tussen Drachten en Twijzel, die overal nog door de bebouwde kom ging. Bij Kootsterstille kruisde deze weg het Kolonelsdiep, een smal kanaal dat al in de Middeleeuwen bestond.

In de jaren '30 is het Prinses Margrietkanaal gegraven, waarbij er bij Kootstertille een omlegging van het kanaal werd aangelegd, iets ten zuiden van het oorspronkelijke Kolonelsdiep. Hiertoe is ook een brug over het nieuw gegraven kanaal aangelegd.[1] Het oude kanaal door Kootstertille is daarna gedempt, het tracé is nog zichtbaar als een onbebouwde strook door het dorp. De brug bij Kootstertille is op 22 juli 1940 in gebruik genomen.[2][3][4] Onderdeel van de nieuwe brug was ook een omlegging buiten het dorp Kootstertille. Dit was de eerste tracéverlegging van wat later de N369 zou worden.

In de jaren '30 werd het traject van Twijzel tot Nijtap (bij Drachten) opgenomen in het Friese provinciale wegenplan. Er werd toen al gesproken over de opwaardering van de weg tussen Nijtap en Rottevalle.[5] Reeds in 1939 of 1940 werd een besluit genomen om dit wegvak nieuw aan te leggen.[6] Na de Tweede Wereldoorlog werd echter gekozen voor een zuidoostelijke omlegging naar de Folgeralaan.[7] In de jaren '30 is er een betonnen weg aangelegd tussen Drogeham en Rottevalle. In 1963 is hier een fietspad langs aangelegd.[8] Onduidelijk is wanneer de zuidoostelijke omlegging van Rottevalle is gerealiseerd, mogelijk eind jaren '50 of jaren '60.

Bij Drogeham ging het verkeer voorheen door het dorp, via de Lytske Wei en later via De Sânnen en It Kleasterbreed oostelijk van Drogeham. De latere zuidwestelijke rondweg van Drogeham had nog veel voeten in de aarde, zo heeft de Raad van State het besluit in 1992 vernietigd en liep men Europese financiering mis.[9] In juni 1994 kreeg de bouw van de rondweg groen licht.[10] De rondweg is in de tweede helft van de jaren '90 aangelegd. In dezelfde periode is ook een zuidelijke rondweg van Rottevalle aangelegd, dit was de tweede keer dat de weg werd omgelegd. Dit keer sloot het aan op de N31 bij Nijtap, zoals de weg vroeger ook heeft verlopen.

Brug bij Kootstertille

Zie ook Brug Kootstertille.

Bij Kootstertille overspant een ophaalbrug het Prinses Margrietkanaal. Toen dit kanaal in de jaren '30 werd gegraven is hier een draaibrug aangelegd, die op 22 juli 1940 in gebruik werd genomen. Deze brug werd al relatief snel vervangen door een grotere ophaalbrug, die op 22 november 1963 is opengesteld voor het verkeer.[11] Op 11 oktober 2021 is de brug bij Kootstertille afgesloten voor vrachtverkeer zwaarder dan 30 ton.[12]

Toekomst

In het kader van de opwaardering van de vaarweg Lemmer - Delfzijl is gekeken of de bruggen bij Kootstertille en Schuilenburg vervangen kan worden door een aquaduct. De conclusie uit een eerste onderzoek was dat een aquaduct haalbaar was, maar niet ter vervanging van beide bruggen.[13] Een aquaduct bij Kootstertille in de N369 ligt het meest voor de hand.

In november 2022 is een startdocument voor een MIRT-Verkenning gepubliceerd.[14] Hierin werden vijf alternatieven onderzocht:

  • 1. Vaste brug zonder middenpijler met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 m t.o.v. Maatgevend Hoogwater Stand (MHS);
  • 2. Vaste brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 m t.o.v. MHS met uitneembaar deel voor bijzonder transporten;
  • 3. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 m t.o.v. MHS;
  • 4. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 7,4 m t.o.v. MHS;
  • 5. Aquaduct.

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 15.400 voertuigen over de N369 tussen de N31 en Rottevalle. Dit daalt iets naar 11.500 voertuigen tussen Drogeham en Kootstertille en 10.600 voertuigen tussen Kootstertille en de N355 bij Twijzel.[15]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981