N371 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN371.svg
N371 NL map.png
N371
Begin Meppel
Einde Assen
Lengte 41 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Diever NLA032.svg → Heerenveen / Meppel

Centrum.svg Havelte

Junction.svg NLN353.svg → Havelte / Noordwolde

Centrum.svg Uffelte

Centrum.svg Wittelte

Centrum.svg Dieverbrug

Rotonde.svg NLN855.svg → Dwingeloo / Diever

Centrum.svg Geeuwenbrug

Centrum.svg Hoogersmilde

Afslagsymbool.svg NLN381.svg → Oosterwolde / Beilen

Centrum.svg Hijkersmilde

Centrum.svg Smilde

Centrum.svg Bovensmilde

Junction.svg NLN373.svg → Norg / Veenhuizen

Centrum.svg Assen

Afslagsymbool.svg Aansluiting Assen-West NLA028.svg → Groningen / Hoogeveen

De N371 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Drenthe. De weg loopt vrijwel geheel in noordoostelijke richting van Meppel tot Assen.

Routebeschrijving

De Pijlebrug over de Drentsche Hoofdvaart.

De N371 begint bij de aansluiting Diever van de A32. De N371 loopt vanaf daar in noordoostelijke richting en volgt over bijna de gehele lengte de oever van de Drentsche Hoofdvaart, grotendeels aan de westkant, maar op het zuidelijk en noordelijk deel ook over de oostkant. De weg loopt langs Havelte, waar de N353 gekruist wordt. Na Havelte loopt de weg verder langs de dorpjes Uffelte, Wittelte en Dieverbrug. Bij Dieverbrug sluit middels een rotonde de N855 aan. Hierna volgende dorpjes Geeuwenbrug en Hoogersmilde. Vlak na Hoogersmilde is er een aansluiting met de N381. De weg vervolgt langs Hijkersmilde, Smilde en Bovensmilde, waarna middels een dubbele kruising de N373 aansluit. De weg buigt af richting het oosten en loopt de bebouwde kom van Assen binnen, waarna de weg eindigt op de aansluiting Assen-West van de A28.

Classificatie

De N371 is in het kader van duurzaam veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg, met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de bebouwde kom. Bij tal van kruispunten zijn korte stukjes met een maximumsnelheid van 60 km/h.

Geschiedenis

 • Voor 1993 droeg de N371 tot 1978 het nummer T17. In 1978 werd het gedeelte Pijlebrug (rijksweg 32) - Assen omgenummerd naar S20.
 • In de jaren 1829 - 1839 werd de weg voor het eerst van verharding voorzien.
 • In 1921-1922 is de oorspronkelijke Pijlebrug aangelegd.
 • Op 25 juni 1956 werd de omlegging om de buurtschap Norgerbrug opengesteld.
 • In 1993 is het gedeelte tussen de A32 en Meppel overgedragen aan de gemeente Meppel. Daarbij is het nummer N371 voor dat gedeelte vervallen. Voor die tijd eindigde de N371 op de N375 in Meppel.
 • Rond 1997 werd de N371 bij Assen naar het zuiden verlegd om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk Kloosterveen. De nieuwe weg werd voor een groot deel dubbelbaans aangelegd, maar grotendeels maar met één rijstrook per richting. Kloosterveen werd bereikbaar via een rotonde. Vanwege het groeiende verkeer door uitbreiding van de woonwijk, werd de capaciteit ontoereikend. De rotonde Kloosterveen werd daarom in 2005 omgebouwd tot turborotonde en het gedeelte tussen de rotonde en de A28 kreeg twee rijstroken per richting.
 • De N371 was van oorsprong een weg in eigendom van het Rijk. Vanaf het Rijkswegenplan 1932 stond de weg bekend als rijksweg 31, maar met ingang van het Rijkswegenplan 1968 werd de weg van het Rijkswegenplan gehaald. De weg bleef wel in eigendom van het Rijk als rijksweg 374 (Meppel - Pijlebrug) en rijksweg 371 (Pijlebrug - Smilde - Assen).
 • Rijksweg 371 werd met uitzondering van een klein stukje bij Assen per 1 januari 1985 overgedragen aan de provincie Drenthe in het kader van een wegenruil, waarbij de provinciale wegen S12a (N48) en S13 (N37) bij het Rijk in eigendom kwamen.
 • Tussen augustus 2014 en april 2015 is de Pijlebrug nabij de aansluiting Diever van de A32 vervangen, tevens is een rotonde aangelegd.

Toekomst

De N371 ter hoogte van Uffelte, waar verkeer moet afslaan om de N371 te volgen.

Vanwege de uitbreiding van de VINEX-locatie Kloosterveen bij Assen was er een nieuw tracé om Norgerbrug heen gepland, zodat de N373 buiten de buurtschap om met de N371 zal worden verbonden[1][2]. De bestaande N371 zou daartoe vanaf de bebouwde kom rechtstreeks naar het westen toe worden doorgetrokken en middels een turborotonde aansluiten op de N373. Hoewel op 12 april 2011 provincie en gemeenten besloten de omlegging om Norgerbrug aan te leggen[3], werd op 29 februari 2012 bekend dat deze plannen niet zouden doorgaan en de procedures zijn stopgezet. De provincie Drenthe gaf daarbij aan de mogelijkheden van eenvoudigere tracés te zullen onderzoeken[4].

Inmiddels is er een nieuwe variant in uitwerking, waarbij de N373 vanuit het noorden gezien rechtdoor wordt doorgetrokken naar de N371, dus met een schuine brug over de Drentsche Hoofdvaart. De bestaande Norgerbrug zal hiervoor worden verwijderd. De N371 zal worden voorzien van twee nieuwe rotondes: een ter ontsluiting van het westelijk deel van Kloosterveen en een met een bypass voor de aansluiting op de N373.

Verkeersintensiteiten

Wetenswaardigheden

De N371 langs de Drentsche Hoofdvaart tussen Uffelte en Dieverbrug.
 • Op 4 juli 1937 werd de toenmalige rijksweg 31 tussen de Pijlebrug en Assen aangewezen als voorrangsweg en was daarmee waarschijnlijk de eerste voorrangsweg in Drenthe.
 • Vanaf 1957 tot in de jaren '70 maakte rijksweg 31 deel uit van de Europese weg E35, die liep van Amsterdam via Groningen naar Hamburg. Met de voltooiing van de A28 verliep de E35 voortaan via deze nieuwe autosnelweg.
 • Vanaf de jaren '30 tot in de jaren '60 waren er plannen om een rechtstreekse autosnelweg vanuit de Noordoostpolder aan te leggen, de verlengde rijksweg 10 (later rijksweg 6), waarvan een deel langs de huidige N371 zou komen te liggen. De plannen gingen van demping van de Drentse Hoofdvaart om daarop een autosnelweg aan te leggen, tot een autosnelweg oostelijk of westelijk van Smilde. Uiteindelijk werd gekozen voor een tracé langs Oosterwolde, maar de weg werd nimmer aangelegd.
 • Van 1996 tot 2004 was er een westelijke omlegging van de N371 langs Hijkersmilde, Smilde en Bovensmilde gepland geweest, om het verkeer tussen Drachten/Oosterwolde en Assen een betere en meer eenduidige route te geven. Deze 'weg achter de Smildes' zou moeten beginnen bij de N381 en eindigen nabij Norgerbrug. Deze nieuwe weg is in 2004 geschrapt omdat er uiteindelijk te weinig verkeer van gebruik zou gaan maken.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979