N372 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N372)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN372.svg
N372 NL map.png
N372
Begin Leek
Einde Hoogkerk
Lengte 17 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Hoogkerk NLA007.svg → Drachten / Groningen

Rotonde.svg P+R Hoogkerk

Centrum.svg Peizermade

Junction.svg Peize → Groningerweg

Junction.svg Industrieterrein De Westerd

Junction.svg Peize → Roderweg

Junction.svg NLN386.svg → Zuidlaren

Junction.svg NLN373.svg → Norg

Centrum.svg Roden

Rotonde.svg Nietap → J.P. Santeeweg / Meerweg

Centrum.svg Leek

Afslagsymbool.svg Aansluiting Leek NLA007.svg → Drachten / Groningen

De N372 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Groningen en Drenthe. De weg verbindt de plaatsen Roden en Peize met de A7 en daarmee met de stad Groningen. De N372 is 17 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N372 begint op de aansluiting Hoogkerk van de A7, aan de westzijde van de stad Groningen, net op het grondgebied van de provincie Groningen. De N372 voert hier zuidwaarts de provincie Drenthe in en voert door veelal open veengebied naar Peize. Peize heeft een rondweg waar de N386 aansluit. De N372 voert vanaf hier westwaarts naar het nabijgelegen Roden, waar een noordelijke rondweg is. Ook sluit hier de N373 aan. Vanaf Roden voert de N372 in noordwestelijke richting, door een landschap met weilanden en bomenrijen. Men komt dan weer in de provincie Groningen, waarbij de N372 door de rand van Leek verloopt. Het laatste deel van de N372 voert pal noordwaarts tot de aansluiting Leek, waarbij de N372 weer op de A7 eindigt.

Classificatie

De N372 is in het kader van Duurzaam Veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de bebouwde kom.

Geschiedenis

  • Voor 1993 heeft de N372 onder verschillende nummers bekendgestaan. Het Groningse gedeelte vanaf de A7 via Leek naar de provinciegrens stond vanaf 1984 bekend als S1a. Het Drentse gedeelte vanaf de provinciegrens naar Roden was tot 1978 de S1; vanaf 1978 de S18. Het gedeelte van Roden naar Peize stond tot 1978 bekend als T1; in 1978 werd dit eveneens de S18. Het gedeelte van Peize naar de provinciegrens bij Hoogkerk was tot 1978 ook onderdeel van de T1. Vanaf 1978 werd dit de S19.[1]
  • Rond 1866 werd het gedeelte Roden - Leek voor het eerst van verharding voorzien. In de jaren 1884 - 1885 volgde het gedeelte Roden - Peize - Peizermade - Hoogkerk.
  • In de eerste helft van de jaren '50 werd het gedeelte Peize - Roden gereconstrueerd, waarbij tevens een afsnijding met brug over het Peizerdiep werd gemaakt.
  • Eind oktober 1972 werd het wegvak Leek - Midwolde - Noorderweg opengesteld.
  • Na decennialange discussies over de ontsluiting in de Kop van Drenthe werd in de jaren '90 een aantal omleggingen opengesteld. De omlegging langs Nietap en het centrum van Leek kwam in 1992 gereed; de omleggingen langs Roden en Peize werden medio 1998 opengesteld.
  • Om de capaciteitsproblemen op de N372 aan te pakken, wordt al jaren ingezet op beter openbaar vervoer naar de stad Groningen. In 2009 werd daartoe in Peizermade een busbaan aangelegd, waardoor bussen tijdens de spits de file voor de aansluiting met de A7 bij Hoogkerk voorbij kunnen rijden. Pas halverwege maart 2011 is de busbaan daadwerkelijk in gebruik genomen.

Toekomst

In de jaren 2000 deden de gemeenten Roden en Leek studies naar de aanleg van een westtangent om Leek, in het kader van het Intergemeentelijk Structuurplan (IGS) Leek - Roden[2], dat in 2009 werd vastgesteld. Deze weg zou nodig zijn om zowel de autonome groei als de groei vanwege de geplande woonwijken westelijk van Leek en Roden op te kunnen vangen. In een aantal varianten zou deze westtangent aansluiten op de N372 bij Roden, waardoor de nieuwe weg mogelijk onderdeel van de N372 zou worden.

De gemeente Noordenveld ging niet akkoord met aanleg van deze westtangent op haar grondgebied met een rechtstreekse aansluiting op de N372. In het IGS is de westtangent daarom alleen ingetekend op Gronings grondgebied.

In 2012 werd de woningbouwopgave voor Leek en Roden flink naar beneden bijgesteld. Uit nader onderzoek is gebleken dat de westtangent niet nodig is om de verkeersproblemen op te lossen. De weg zal daarom niet worden aangelegd. Wel zal de bestaande N372 op enkele punten worden aangepast, waaronder het aanleggen van bypasses om bestaande rotondes.[3]

Verkeersintensiteiten

Over de rondweg bij Peize rijden dagelijks 9.300 voertuigen, wat oploopt tot ongeveer 11.200 voertuigen net ten westen van het dorp. Over de bypass ten noorden van Roden rijden dagelijks 15.500 voertuigen. Bij Nietap rijden 11.700 voertuigen en door Leek 15.400. Tussen Midwolde en de aansluiting met de A7 rijden dagelijks 18.100 voertuigen.

De N372 is een van de drukste provinciale wegen in de noordelijke provincies, vooral in de ochtendspits ontstaan er vaak files bij de aansluiting met de A7, bij Hoogkerk.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Afslagsymbool.svg Hoogkerk Peizermade 80 km.svg
Peizermade 50 km.svg
Peizermade Peize 80 km.svg
Peize Roden-Noord 50 km.svg
Roden-Noord Nietap 60 km.svg
Nietap Tunnel Leek 80 km.svg
Tunnel Leek 60 km.svg
Leek 50 km.svg
Leek Afslagsymbool.svg Leek 60 km.svg

Wetenswaardigheden

  • Voor de invoering van het Provinciaal Routenummerplan 1992 was de weg Peize - Vries - Assen volgens het Nationaal Routenummerplan 1982 ook genummerd als N372; het gedeelte Peize - Hoogkerk was toen nummerloos.
  • De omleggingen die in de jaren '90 in de Kop van Drenthe zijn aangelegd, zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het schrappen van de autoweg S1 Assen - Roden - Leek - Lauwersoog.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979

Genummerde wegen in de provincie Groningen

Autosnelwegen: A7A28

Niet-autosnelwegen: N7N33N46N355N360N361N362N363N364N365N366N367N368N370N372N374N378N385N386N387N388

N860N861N865N962N963N964N966N967N969N972N973N974N975N976N978N979N980N981N982N983N984N985N987N988N989N990N991N992N993N994N995N996N997N998N999