N377 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N377
Begin Hasselt (N331)
Einde Coevorden (N34)
Lengte 44 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Zwolle / Zwartsluis

Hasselt

Aansluiting Nieuwleusen → Zwolle / Groningen

Nieuwleusen

Balkbrug

Aansluiting Dedemsvaart → Raalte / Hoogeveen

Dedemsvaart

→ Hardenberg

→ Hoogeveen

Slagharen

De Krim

→ Hardenberg / Emmen

Coevorden

De N377 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Overijssel en Drenthe. De weg vormt een oost-westroute door het noorden van Overijssel, vanaf Hasselt via Nieuwleusen en Dedemsvaart naar Coevorden. Enkele delen van de weg zijn uitgebouwd als autoweg, met name tussen de A28 en Slagharen. De weg is enkelbaans en er bevinden zich een klein aantal ongelijkvloerse aansluitingen. De N377 is 44 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N377 tussen Balkbrug en Nieuwleusen, tot 2022 was dit een autoweg met oversteken en bushaltes.

De N377 begint in het dorp Hasselt op een turborotonde met de N331. De weg verloopt langs de Dedemsvaart naar het oosten met rechte stukken langs het kanaal. Dit deel is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/uur tot aan de aansluiting met de A28 bij De Lichtmis. Hierna is de weg een autoweg tot aan Nieuwleusen met een maximumsnelheid van 100 km/uur. De spoorlijn Zwolle - Groningen wordt ongelijkvloers gekruist, waarna de weg door de bebouwde kom van Nieuwleusen voert. Tussen Nieuwleusen en Balkbrug is de weg een gebiedsontsluitingsweg, met lintbebouwing die via parallelwegen ontsloten wordt. In het centrum van Balkbrug ligt een onderdoorgang. Ten oosten van Balkbrug volgt een aansluiting met de N48.

Na Balkbrug voert de weg ten noorden van Dedemsvaart langs, met één ongelijkvloerse aansluiting. De weg is een autoweg tot aan de rotonde met de N343 in Slagharen. Men moet dan kortstondig door Slagharen, waar de weg kortstondig met 2x2 rijstroken is uitgebouwd. Ten oosten van Slagharen komt men door De Krim, een langgerekt dorp met een bijzonder lang stuk met een maximumsnelheid van 50 km/uur, terwijl de weg kaarsrecht langs de Dedemsvaart verloopt. Even voorbij De Krim volgt de grens met de provincie Drenthe. De N377 eindigt bij Coevorden op de N34 met een ongelijkvloerse kruising.

Geschiedenis

De onderdoorgang in Balkbrug.

Chronologie

 • Voor 1993 stond het Overijsselse deel van de N377 administratief bekend als T17 tussen Hasselt en de Lichtmis en als S12 tussen de Lichtmis en de Drentse grens. Het Drentse deel, bekend onder de naam Krimweg, droeg het nummer S16.
 • De eerste verharding van het Drentse deel kwam gereed in 1880.
 • In 1967 kwam het 2x2-deel door Balkbrug gereed, op de gedempte Dedemsvaart.[1]
 • Medio 1974 kwam het laatste deel van de N377 gereed. Dit was het wegvak vanaf De Pol, nabij de N48, langs Dedemsvaart naar Slagharen. Dit gedeelte bevat tot op heden de enige ongelijkvloerse kruising in de hele N377.
 • Het Drentse deel van de N377 was nog tot 1 januari 1963 in beheer en onderhoud van de provincie Overijssel, die deze weg in de jaren 1955 - 1956 had gereconstrueerd. Als tegenprestatie nam de provincie Drenthe vanaf deze datum het beheer en onderhoud over, voor de afkoopsom van slechts 1 gulden.
 • In 1981 moest het inmiddels weer in erbarmelijke staat verkerende Drentse deel grondig worden gereconstrueerd. Op 13 november 1981 werd de Krimweg heropend, gelijktijdig met de openstelling van de Rondweg van Coevorden N382.
 • Pas in 2009 is langs de N377 tussen Hasselt en de Lichtmis een vrijliggend fietspad aangelegd.
 • Vanwege structurele filevorming is begin 2010 de aansluiting met de A28 bij de Lichtmis grondig gereconstrueerd. Er is opstelcapaciteit toegevoegd. In plaats van 2 opstelstroken zijn er 4 opstelstroken richting westen gekomen. De rechtdoor- en linksafrichtingen naar de A28 zijn eveneens ontward.
 • Op 7 april 2018 opende een turborotonde op het beginpunt met de N331 in Hasselt.
 • Op 21 maart 2021 werd de onderdoorgang in Balkbrug in gebruik genomen.
 • Op 8 juli 2021 werd het viaduct bij Drogteropslagen in gebruik genomen.

Hasselt - Lichtmis

De N377 is tussen Hasselt en de Lichtmis aangelegd op de oever van het kanaal de Dedemsvaart. De N377 heeft daardoor een smallere rijbaan dan veel andere provinciale wegen in Overijssel. Vanaf 2023 is de N377 in fases verbeterd, door het dijklichaam te verbreden, de oever van de Dedemsvaart te vervangen en nadien de rijbaan te verbreden.[2]

Lichtmis - Slagharen

De oorspronkelijke N377 door Nieuwleusen met 2x2 rijstroken, 70 km/h en fietsstroken.

De provincie Overijssel heeft tussen 2020 en 2022 de N377 heringericht. Oorspronkelijk hadden de passages door Nieuwleusen en Balkbrug gedeeltelijk 2x2 rijstroken, met een maximumsnelheid van 50 en 70 km/h. Ook waren er geen vrijliggende fietspaden. Het traject van Nieuwleusen naar Balkbrug was oorspronkelijk een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Als onderdeel van het project Vechtdalverbinding, dat ook de N340 tussen Zwolle en Ommen omvatte, zijn diverse aanpassingen aan de N377 uitgevoerd. Oorspronkelijk was het gepland om de N377 niet af te waarderen, maar in de uiteindelijke plannen is de weg toch gedegradeerd naar een gebiedsontsluitingsweg tussen Nieuwleusen en Balkbrug en is de maximumsnelheid in Nieuwleusen verlaagd.

Op 24 januari 2019 is het contract voor het project gegund aan BAM.[3][4] De bouw begon officieel op 24 februari 2020.[5] Alle werkzaamheden zijn in 2022 afgerond.

Het eerste project was de realisatie van een ongelijkvloerse kruising in het centrum van Balkbrug, waar een onderdoorgang voor doorgaand verkeer op de N377 is gerealiseerd. Op 21 maart 2021 werd de onderdoorgang in Balkbrug in gebruik genomen. De werkzaamheden in Balkbrug waren op 18 juni 2021 afgerond.[6] Ten oosten van Balkbrug zijn de toe- en afritten naar de N48 gereconstrueerd en zijn hier verkeerslichten geplaatst. Tussen de N48 en Dedemsvaart-West is een kort stuk van de N377 naar 2x2 rijstroken verbreed en zijn verkeerslichten met De Pol gerealiseerd. Verder oostelijk bij Drogteropslagen is een oversteek vervangen door een ongelijkvloers kruising, die op 8 juli 2021 in gebruik is genomen.

Vervolgens is de N377 door Nieuwleusen en verder tot aan Balkbrug gereconstrueerd. In Nieuwleusen zijn twee voorrangspleintjes gerealiseerd, is de configuratie van 2x2 rijstroken versmald naar 2x1 rijstroken met ventwegen en tussen Nieuwleusen en Balkbrug is de N377 afgewaardeerd naar een gebiedsontsluitingsweg met halverwege een rotonde. De weg was hiertoe 6 weken dicht en heropende op 15 april 2022 weer voor het verkeer.[7]

Verkeersintensiteiten

De N377 tussen Nieuwleusen en Lichtmis.
De aansluiting Nieuwleusen bij de Lichtmis.
Telpunt 1986[8] 1993 1997 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019[9]
Hasselt - A28 2.600 3.600 4.000 5.800 5.600 5.800 6.100 6.700 6.900 7.000
A28 - Nieuwleusen 8.600 10.900 12.500 13.500 13.400 14.800 15.400 16.000 17.200 16.900
Nieuwleusen - Balkbrug 13.000 13.200 13.300 13.600 14.500 15.000 15.000
Balkbrug - N48 16.300 16.600 16.900 17.200 18.000 18.900 18.700
N48 - Dedemsvaart (het Rak) 18.600 17.500 17.500 17.100 18.200 19.400 18.600
Het Rak - Zuidwolderweg (Dedemsvaart) 15.100
Dedemsvaart - N343 11.000 10.900 11.300 11.500 12.100 12.600 12.700
N343 - Slagharen 9.200 9.100 9.700 10.100 10.000 10.900 11.100
Slagharen - De Krim 4.300 4.400 4.300 4.300 4.300 4.800 4.600
De Krim - Coevorden 5.100 5.100 4.800 4.600 4.600 5.100 5.200

Wetenswaardigheden

 • Voor de invoering van het Provinciaal Routenummerplan 1992 waren de huidige N382 en N863, via Coevorden en Schoonebeek naar de grens met Duitsland bij Nieuw-Schoonebeek, ook genummerd als N377 volgens het Nationaal Routenummerplan 1982.
 • In de eerste helft van de jaren 2000 zijn alle flitspalen weggehaald op de N377, waar regelmatig sneller werd gereden dan toegestaan vanwege de lange rechtstanden en overzichtelijkheid van de weg.
 • Een aantal stukken van de 2x2-delen door Nieuwleusen zijn versmald naar 2x1 rijstroken om veiliger kruisingen te creëren. Desondanks ervaart de weggebruiker het als prettige delen waar men traag verkeer kan passeren.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979