N378 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N378)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN378.svg
N378 NL map.png
N378
Begin Gasselte (N34)
Einde Stadskanaal (N366)
Lengte 13,7 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg Bosweg; NLN034.svg → Borger - Emmen

Rotonde.svg NLN034.svg → Gieten - Groningen

Rotonde.svg Gieterweg / Jan Hugeslaan

Brug.svg Hunze

Junction.svg Industrie Vogelshemweg

Rotonde.svg Gasselternijveen

Rotonde.svg NLN379.svg Nieuw-Weerdinge

Junction.svg Tweede Dwarsdiep

Centrum.svg Gasselternijveenschemond

Centrum.svg Stadskanaal

Brug.svg Musselkanaal

Rotonde.svg Wildervank / Stadskanaal-Centrum

Rotonde.svg Atlantislaan

Brug.svg A.G. Wildervanckkanaal

Junction.svg NLN366.svg → Pekela's / Ter Apel

De N378 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Drenthe en Groningen. De weg verloopt vanaf de N34 bij Gasselte naar de N366 ten noorden van Stadskanaal. De N378 is in totaal 13,7 km lang, waarvan 10,7 km op Drents en 3,0 km op Gronings grondgebied.

Routebeschrijving

N34 - Gasselte - Gasselternijveenschemond

De N378 begint ter hoogte van de aansluiting met de N34. Deze aansluiting is vormgegeven als Haarlemmermeeraansluiting met kluifrotonde, waarbij de hoofdrichting N34 onderlangs kruist. Vanaf de kluifrotonde loopt de N378 in oostelijke richting naar Gasselte. De weg ligt dwars op de Hondsrug, een zandrug die zich uitstrekt van de stad Groningen tot ten zuiden van Emmen. Op Drents grondgebied draagt de N378 over vrijwel de gehele lengte de naam Ir. W.I.C. van Veelenweg.

Bij Gasselte wordt de oude route van rijksweg 34, de Jan Hugeslaan gekruist met een rotonde. Na een flauwe bocht kruist de N378 de Kostvlies/Beatrixlaan. Hoewel de Beatrixlaan de N378 steriel kruist, is tussen Kostvlies en de N378 wel uitwisseling van verkeer mogelijk. De N378 heeft ter plekke een linksaffer.

Na nogmaals een flauwe bocht loopt de Van Veelenweg verder in het dal van het riviertje de Hunze. Met steriele aansluitingen kruist de Hunzelaan tweemaal de N378. Vervolgens kruist de N378 de Hunze met een vaste brug. Meteen daarna sluit de Rondweg met een T-splitsing aan, waarbij de N378 een linksaffer heeft. Dan komt de weg kort binnen de bebouwde kom van Gasselternijveen. De N378 kruist daar met een rotonde de Hoofdstraat, waarna de bebouwde kom alweer wordt verlaten.

Kaarsrecht loopt de Van Veelenweg in het regelmatig verkavelde veenkoloniale landschap verder langs de bebouwing van Gasselternijveen. De Dideldomweg/Tuinstraat wordt gekruist, waarbij de Tuinstraat steriel aansluit op de N378. Tussen de Dideldomweg en de N378 is wel uitwisseling van verkeer mogelijk; de N378 heeft er een linksaffer.

Vervolgens sluit de Drentse Mondenweg N379 aan op de Van Veelenweg met een rotonde. Een eind verder kruist het Tweede Dwarsdiep de N378. Ook hier weer van en naar het zuiden een steriele aansluiting en van en naar het noorden wel uitwisseling van verkeer mogelijk. Even verderop leidt de Van Veelenweg met een flauwe bocht tot in de bebouwde kom van Gasselternijveenschemond.

Gasselternijveenschemond - Stadskanaal - N366

Binnen de bebouwde kom van Gasselternijveenschemond sluit de straat Noordzijde aan op de N378. Op deze T-splitsing eindigt de ir. W.I.C. van Veelenweg en gaat de N378 onder de naam Noordzijde verder.

Achtereenvolgens sluiten de Paterslaan en het Eerste Dwarsdiep met een T-splitsing op de N378 aan. Daarna wordt de provinciegrens gepasseerd. Daarmee eindigt de bebouwde kom van Gasselternijveenschemond en wordt de bebouwde kom van Stadskanaal binnengetreden. Ook de straatnaam verandert in Gasselterstraat. Nadat de Gasselterdreef met een T-splitsing op de N378 aansluit, steekt de Gasselterstraat de STAR-spoorlijn over met een bewaakte overweg.

Na een flauwe bocht loopt de N378 meer richting het noordoosten. De Semskade sluit met een T-splitsing aan op de Gasselterstraat en meteen daarna steekt de N378 het Stadskanaal over met een ophaalbrug, beter bekend als de Gasselterbrug. Meteen na de brug volgt een rotonde waar de Semsstraat en de Handelsstraat op de N378 aansluiten.

Na de rotonde gaat de N378 verder onder de naam Van Boekerenweg. Vervolgens kruisen de Geert Teisstraat/Meidoornstraat en de Esdoornstraat/Boerhaavestraat, waarbij de laatstgenoemde kruising een linksaffer heeft voor verkeer naar de Boerhaavestraat, waar zich vlak langs de N378 ook het Refaja ziekenhuis bevindt.

De Van Boekerenweg verlaat de bebouwde kom van Stadskanaal. Verderop sluit de Atlantislaan aan met een rotonde. De N378 gaat rechtdoor en kruist het A.G. Wildervanckkanaal met een viaduct. Niet veel verder eindigt de N378 op de A.G. Wildervanckweg N366 door middel van een ovonde. De N366 loopt als hoofdrichting over de N378 heen.

Classificatie

Sinds 1996 is de gehele weg in het kader van Duurzaam Veilig gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Geschiedenis

 • Voor 1993 stond de N378 op Drents grondgebied bekend als S3. Op Gronings grondgebied stond de weg als S11 bekend. Echter, voor de openstelling van de N366 medio jaren '80 was het gedeelte vanaf de huidige N366 tot aan de Atlantislaan administratief S10 en de rest S11. Voor 1979 stond het gehele Groningse deel van de N378 overigens bekend als S19.
 • Begin jaren '70 had Rijkswaterstaat al plannen voor een ongelijkvloerse kruising bij de aansluiting van N378 op de N34. Het heeft echter nog tot 2008 moeten duren voor deze kruising ook daadwerkelijk gerealiseerd was.
 • In 1966 werd de N378 op Drents grondgebied officieel geopend onder het administratieve nummer P2. De openingshandeling vond plaats door ir. W.I.C. Van Veelen, oud-hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Drenthe. Van Veelen bekleedde dit ambt van 1944 tot 1964.
 • De P2 was samen met de eveneens in 1966 opengestelde P13 (thans A28 en N48), P14 (thans N375) en P16 (thans A37) één van de oudste Drentse autowegen. Hoewel de Provinciale Waterstaat de weg heeft aangelegd, werd de P2 in tegenstelling tot de P13, P14 en P16 niet door de provincie beheerd en onderhouden, maar door de gemeente.[1]

Over aanleg, autoweg en aanpassing

Een autoweg voor Veelen

De geschiedenis van de N378 gaat terug tot 1952, toen de gemeente Gasselte de provincie het verzoek deed een fietspad langs de bestaande weg P2 aan te leggen. Dit bleek toen niet mogelijk voor het gedeelte Gasselternijveen - Stadskanaal. De weg lag ter plekke ingesloten tussen lintbebouwing aan de noordzijde en een kanaal aan de zuidzijde.

Daarnaast bleek dat de 5 m brede weg niet goed was gefundeerd, waarvan de gevolgen door het intensiever wordende wegverkeer zich duidelijk aftekenden als scheuren in het asfaltdek. Hierna werd onderzocht of het niet mogelijk was het kanaal te dempen en de vrijgekomen ruimte te benutten voor het verbeteren van de weg. Aangezien het vaarwater nog gebruikt werd door scheepvaart, was dat in die tijd nog niet mogelijk. Het zou bovendien een erg kostbare oplossing worden.

De ogen werden tenslotte gericht op een geheel nieuw tracé, parallel aan de later opgebroken spoorlijn Assen - Stadskanaal. In eerste instantie was nog gekeken naar de mogelijkheid om de weg op de spoordijk aan te leggen, maar de NS had besloten de toen enkel nog voor het goederenvervoer gebruikte spoorlijn open te houden.

Naast deze plannen voor een omlegging langs Gasselternijveen werd in december 1959 de rijksweg 34 over een nieuw autowegtracé opengesteld. Waar deze rijksweg voorheen dwars door Gasselte liep, lag deze nu enkele honderden meters ten westen van dit dorp. Voor de aan- en afvoer van en naar de nieuwe autoweg werd een verbindingsweg aangelegd tussen de nieuwe autoweg en het oude tracé.

Nu waren er dus twee op zichzelf staande nieuwe tracés voor de P2 geprojecteerd, Rijksweg 34 - Gasselte en Gasselternijveen - Stadskanaal, met daartussen een stuk dat over het historische tracé liep. Deze weg werd en wordt nu nog omzoomd door vele bomen. Ook bij dit wegvak bleek de ondergrond gebreken te vertonen. Om de bomen te sparen, een goed gefundeerde weg aan te leggen en de hele P2 eenzelfde wegbeeld te geven werd ook voor de verbinding Gasselte - Gasselternijveen een nieuw tracé geprojecteerd.

Alle delen van de nieuwe P2 werden aangelegd als autoweg. Het wegvak Rijksweg 34 - Gasselte was vlak na de opening van de nieuwe rijksweg opengesteld. Daarna volgde het wegvak Gasselternijveen - Stadskanaal rond 1964. In 1965 werd met de aanleg van het ontbrekende stuk Gasselte - Gasselternijveen begonnen. Eind 1966 werd met de voltooiing van dit laatste ontbrekende wegvak de hele weg officieel ingewijd door de inmiddels ex-hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat, ir. W.I.C. van Veelen, naar wie deze nieuwe autoweg door de gemeente Gasselte vernoemd bleek te zijn[2].

Op Drents grondgebied waren nu nog maar enkele hectometers van de weg niet verbeterd: het gedeelte in de bebouwde kom van Gasselternijveenschemond. Ook het Groningse deel was nog niet verbeterd. Deze wegvakken werden al snel aangepakt toen in 1970 ook het aansluitende deel van de weg van Stadskanaal naar Alteveer werd opengesteld als S19. Ongeveer gelijktijdig werd ook de aansluitende Atlantislaan geopend, die toen te boek stond als S20. Een aanzienlijk deel van deze S19 hoort niet bij de N378, maar is onderdeel van de N366.

Recente aanpassingen en plannen

De N378 is ooit aangelegd als gelijkvloerse autoweg, met uitzondering van het gedeelte binnen de bebouwde kommen van Gasselternijveenschemond en Stadskanaal. De weg is al geruime tijd geen autoweg meer, maar een weg met geslotenverklaring voor langzaam verkeer met de bijbehorende maximumsnelheid van 80 km/u.

Om de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid te bevorderen is het kruispunt van de N378 met de Hoofdstraat te Gasselternijveen omgebouwd tot VRI-kruising met linksaffers, welke op 27 juni 1980 officieel in gebruik werd genomen. In 1982 resp. 1983 werden de kruising bij Gasselte en de T-splitsing met de Drentse Mondenweg van een linksaffer voorzien. Begin jaren '80 waren er ook nog plannen voor een fietstunneltje bij Gasselte, maar deze zijn nooit uitgevoerd.

Vanaf 2000 is de weg bij onderhoudswerkzaamheden stap voor stap omgevormd tot gebiedsontsluitingsweg met bijbehorende Essentiële Herkenbaarheidskenmerken. Daarbij zijn de kruisingen met linksaffers en VRI's vervangen door rotondes. De minder belangrijke kruisingen op Drents grondgebied zijn gereconstrueerd tot halfsteriele kruisingen met linksaffers voor afslaand verkeer in noordelijke richting. Verkeer van en naar zuidelijke richting kan sindsdien alleen nog oversteken.

Bij het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal is een rotonde aangelegd om de ontsluiting van het ziekenhuis te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. In 2011 heeft de provincie Groningen aansluiting van de N378 op de N366 ongelijkvloers gemaakt. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van het opwaarderen van de N366 tot volwaardige stroomweg.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Gasselte Gasselternijveen 80 km.svg
Gasselternijveen 50 km.svg
Gasselternijveen Gasselternijveenschemond 80 km.svg
Gasselternijveenschemond 50 km.svg
Stadskanaal 50 km.svg
Stadskanaal N366 80 km.svg

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

 • 1 [EK101] N34 - Gasselte
 • 2 [EK103] Gasselte - Gasselternijveen
 • 3 [EK501] Gasselternijveen - Drentse Mondenweg
 • 4 [FK101] Drentse Mondenweg - Gasselternijveenschemond
 • 5 [54215] Gasselternijveenschemond - Stadskanaal
 • 6 [54213] Stadskanaal - Atlantislaan
 • 7 [54211] Atlantislaan - N366
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7
2000 6.872 6.872 6.559 5.492 7.385 6.911 5.874
2001 6.134 5.883 6.626 5.409 7.694 7.194 6.120
2002 6.031 5.785 6.515 5.319 7.989 7.362 6.355
2003 8.308 8.252 5.962 6.911 7.691 7.563 6.009
2004 6.031 5.785 5.721 5.319 7.299 7.177 5.702
2005 6.290 6.179 4.981 4.896 7.355 7.406 6.018
2006 6.375 6.209 4.580 4.657 7.480 7.780 6.320
2007 6.288 5.965 4.508 4.898 6.377 6.887 7.012

Bron: Provincies Drenthe & Groningen

Wetenswaardigheden

 • Het wegvak Gasselternijveen - Drentse Mondenweg was rond 2000 één van Nederlands eerste wegvakken waar de EHK voor gebiedsontsluitingswegen werd toegepast[3], nog voordat de EHK definitief waren vastgesteld. Dit gebeurde in het kader van de zogeheten DVORAK-proef, waarbij DVORAK betekent Duurzaam Veilige Overrijdbare Rijrichtingsscheiding tegen Acceptabele Kosten. Dit is een sobere implementatie van het concept Duurzaam Veilig, door enkel wegmarkering als rijrichtingsscheiding toe te passen.
 • De N378 ligt bij Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond langs de voormalige spoorlijn Assen - Stadskanaal. Deze spoorlijn werd aangelegd door de Noordoosterlocaalspoorweg-maatschappij (NOLS) en geopend in 1905. In 1947 werd het reizigersvervoer op de lijn definitief gestaakt. Flexibeler in te zetten bussen hadden de treindienst vervangen. Het goederenvervoer werd in 1972 definitief gestaakt, waarna de lijn in 1977 werd opgebroken.
 • Gasselternijveenschemond is de op één na langste aaneengeschreven plaatsnaam van Nederland. De langste plaatsnaam met slechts één letter verschil is het nabijgelegen Gasselterboerveenschemond.

Externe links

Referenties

 1. [deurdrenthe.nl/N378 Deur Drenthe: dossier N378]
 2. ing. G.A.M. v.d. Muyzenberg, Van karrespoor tot autoweg (in: Drenthe in de kaart gekeken - Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen), uitgeverij Boom, Meppel 1976
 3. Beheer provinciale wegen en kanalen 1999
Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979

Genummerde wegen in de provincie Groningen

Autosnelwegen: A7A28

Niet-autosnelwegen: N7N33N46N355N360N361N362N363N364N365N366N367N368N370N372N374N378N385N386N387N388

N860N861N865N962N963N964N966N967N969N972N973N974N975N976N978N979N980N981N982N983N984N985N987N988N989N990N991N992N993N994N995N996N997N998N999