N382 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N382)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN382.svg
N382 NL map.png
N382
Begin Coevorden (grens Duitsland)
Einde Coevorden (N34)
Lengte 4,9 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Flag of Germany.svg B403.svg → Nordhorn

Afslagsymbool.svg NLN863.svg → Coevorden / Nieuw-Schoonebeek

Riviersymbool.svg Stieltjeskanaal

Afslagsymbool.svg Coevorden-Noord

Afslagsymbool.svg NLN034.svg → Ommen / Emmen

De N382 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Drenthe. De weg loopt van de Duitse grens bij Coevorden naar de N34 en vormt het noordelijke en oostelijke deel van de rondweg van Coevorden. De N382 is in totaal 4,9 km lang.

Routebeschrijving

Duitsland - N863

De N382 begint in het zuiden bij hectometerpaal 0,000, precies op de rijksgrens, waar de Duitse Bundesstraße 403 de grens oversteekt. Het hectometerbordje staat heel toepasselijk direct naast een betonnen grenspaal. Al voor de grens staat in Duitsland een Nederlands bord die de ellipsvormige rotonde enkele meters na de grens in Nederland aankondigt. Het grensoverschrijdende bedrijventerrein Europark sluit hier aan op de N382.

Na deze rotonde vervolgt de N382 met gescheiden rijbanen zijn weg richting de volgende rotonde, waar de Euregioweg en een plattelandsweg aantakken. Hierna steekt de weg het Alte Picardiekanaal en het naastgelegen fietspad over met een brug. Daarna volgt de afrit naar de N863, waar landbouwverkeer de N382 dient te verlaten. De ongelijkvloerse kruising is uitgevoerd als Haarlemmermeeraansluiting met de N382 als hoofdrichting.

Voorheen begon hier het autoweggedeelte van de N382. Richting het zuiden staan er borden die wijzen op de lagere maximumsnelheid van 80 km/u en de aanwezigheid van landbouwvoertuigen.

N863 - N34

Nadat de N863 is gepasseerd, volgt een fietstunneltje dat de Coevordense wijken Buitenvree en de Ossehaar met elkaar verbindt. Vervolgens maakt de N382 een flauwe bocht naar het westen, waarna het Stieltjeskanaal en diens parallelwegen ongelijkvloers worden overgestoken.

Hierna volgt de afrit naar Coevorden-Noord en Dalen. Deze afrit is vormgegeven als een halfklaverblad, met ook hier weer de N382 als hoofdrichting. Deze afrit sluit aan op de straat Hulsvoorderdijk, waar direct naast ook de spoorlijn Zwolle - Emmen ligt, die eveneens onder de N382 door gaat.

Daarna volgt nog een viaduct waar de Looweg onderdoor gaat. Deze Looweg was voor de aanleg van de N34 in 1970 nog de doorgaande weg tussen Coevorden en Emmen, onderdeel van rijksweg 34 en sinds 1957 genummerd als N92.

Als laatste volgt de aansluiting met de N34, die is uitgevoerd als Haarlemmermeeraansluiting met de N34 als hoofdrichting. De N382 loopt dood op deze aansluiting.

Classificatie

Sinds 1996 is de gehele weg in het kader van Duurzaam Veilig gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Geschiedenis

 • Voor 1993 was de N382 tussen de N863 en N34 onderdeel van de N377. De N34 was destijds dubbelgenummerd N34 en N377; de N863 had enkel het nummer N377 op de bewegwijzering. De gehele rondweg stond voor 1993 administratief bekend als S15.[1]
 • Op 13 november 1981 werd de N382 tussen de N863 en N34 opengesteld als ongelijkvloerse autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/u. Deze weg zorgde ervoor dat de bebouwde kom van Coevorden verlost werd van veel doorgaand verkeer. Het gedeelte grens - N863 bestond toen reeds.

Rondweg Coevorden

In voorbereiding

In de eerste helft van de jaren '60 werd een ongelijkvloerse autoweg van de rijksgrens om Coevorden heen naar de bestaande autoweg P16 (nu A37) bij Zwinderen geprojecteerd. Deze weg werd als een belangrijke schakel gezien om het verkeer van de wegen die van oudsher bij Coevorden bij elkaar kwamen om de plaats heen te leiden. Zeker in verband met het snelgroeiende verkeer en de diverse autowegplannen voor onder andere rijksweg 34 en de Europaweg is dit geen gekke gedachte geweest.

Hoewel op 12 oktober 1965 werd besloten tot aanleg van de weg, werden de plannen al vrij snel weer aangepast naar voortschrijdend inzicht. Zo verdwenen de autowegplannen voor de Europaweg uit beeld, en waarschijnlijk in verband daarmee ook de schakel van Coevorden naar Zwinderen van weg P16a. Deze verbinding werd overbodig geacht, omdat net ten noordoosten van deze geplande weg ook al een nieuwe weg werd aangelegd tussen Dalen en Wachtum, waarmee Coevorden voldoende was aangesloten op de autowegen in westelijke richting.

In aanleg

In 1967 werd begonnen met de aanleg van de weg. Het wegvak van de Duitse grens tot aan de Europaweg was eind 1968 al gereed. Het resterende deel van de Europaweg naar rijksweg 34 heeft nog even op zich laten wachten, onder andere door moeilijkheden bij de grondverwerving. Daarnaast was dit wegvak vrij lastig te realiseren omdat de weg op een vrij hoog dijklichaam kwam te liggen en er diverse viaducten gebouwd moesten worden. Ook konden rijk en provincie het niet eens worden over de vorm van de aansluiting op rijksweg 34.

In de plannen van midden jaren '60 had de provincie een half klaverblad geprojecteerd[2], met rangeerbaan en weefvak aan de westzijde van de geplande rijksweg 34. Toen de verlenging van de rondweg naar Zwinderen was geschrapt, ging de provincie uit van een vorkaansluiting, waarbij alleen van en naar de richting Emmen verkeer uitwisselbaar was. De aansluiting werd zo ontworpen dat de aansluiting later naar behoefte uitgebouwd zou kunnen worden tot een trompetaansluiting.

Omdat het Rijk geen voorstander was en is van vloeiende aansluitingen van het hoofdwegennet op het onderliggend wegennet, stelde deze voor een Haarlemmermeeraansluiting te realiseren, zoals ook veel andere aansluitingen van de rijksweg waren vormgegeven. Deze oplossing is dan ook met ruimtereservering voor een tweede rijbaan voor de N34 gerealiseerd. De bochtige vorm van het viaduct over de N34 verwijst naar de vroegere plannen voor de trompetaansluiting, en het lege veld in het viaduct wellicht zelfs nog aan de rangeerbaan die er ooit gepland was.

Op 13 november 1981 werd de rondweg van Coevorden opengesteld, samen met de op Drents gebied grondig gereconstrueerde Krimweg. Wat doorgaande wegen betreft was Coevorden voorlopig klaar.

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

 • 1 [EP109] rijksgrens - Euregioweg
 • 2 [EP107] Euregioweg - Europaweg
 • 3 [EN112] Europaweg - Dalen
 • 4 [EN503] Dalen - N34
Telpunt 1 2 3 4
2000 1.953 4.127 4.021 4.553
2001 3.121 6.139 5.923 6.036
2002 2.713 5.337 5.150 5.248
2003 2.937 4.972 5.915 6.561
2004 2.713 5.337 5.150 6.872
2005 3.399 4.471 5.516 6.485
2006 N/A 5.679 N/A 7.276
2007 N/A 5.729 6.210 7.576

Bron: Provincie Drenthe

Wetenswaardigheden

 • De bocht en verkanting in het viaduct over de N34 is een overblijfsel van de plannen voor de vloeiende trompetaansluiting.
 • In 2005 is de weg opnieuw geasfalteerd als pilotproject voor de toepassing van Zeer Stil Asfalt, type SD (ZSA-SD); tevens zijn toen de Essentiële herkenbaarheidskenmerken voor gebiedsontsluitingswegen aangebracht. In mei datzelfde jaar werd de weg al de autowegstatus ontnomen en de snelheid omlaag gebracht van 100 naar 80 km/u.
 • Het wegnummer N382 is pas in 2005 op de bewegwijzering verschenen voor het wegvak ten zuiden van de N863. Voorheen was het wegvak vanaf de aanleg nummerloos geweest, volgens de wegwijzers.
 • Het fietstunneltje tussen de Coevordense wijken Buitenvree en de Ossehaar draagt het jaartal 2006, terwijl deze in 2005 reeds was opengesteld.

Externe links

Video

Referenties

 1. Deur Drenthe: dossier N382
 2. De verbetering van de weg- en waterverbindingen om Coevorden (in: Jaarverslag 1981), Provinciale Waterstaat Drenthe, Assen 1982
Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979