N384 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N384)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N384
Begin Tzummarum
Einde Dearsum
Lengte 25 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Tzummarum → Harlingen / Sint Annaparochie

Djongum

Aansluiting Franeker → Harlingen / Leeuwarden

Franeker

Welsryp

Winsum

→ Bolsward / Leeuwarden

Easterlittens

Wiuwert

→ Sneek / Grou

De N384 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Friesland. De weg vormt een noord-zuidroute vanaf Tzummarum via Franeker naar Dearsum en is 25 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N384 begint in het dorp Tzummarum op de N393, die vanaf Harlingen naar Stiens loopt. De N384 voert zuidwaarts door de polders en bereikt dan de aansluiting Franeker van de A31, waarna men door Franeker rijdt. De N384 maakt gebruik van de westelijke en zuidelijke rondweg van Franeker. De westelijke rondweg is deels met 2x2 rijstroken uitgevoerd. Kenmerkend zijn de hoeveelheid rotondes. Men steekt het Van Harinxmakanaal en de spoorlijn Leeuwarden - Harlingen over. De N384 gaat met een viaduct over de spoorlijn heen. Vanaf Franeker voert de weg zuidoostwaarts, langs een paar kleine dorpen als Winsum en Wiuwert. Bij Winsum kruist men via een Quatre Bras-oplossing de N359, de autoweg tussen Leeuwarden en Bolsward. Na Wiuwert kruist men de spoorlijn Leeuwarden - Stavoren, waarna de weg bij Dearsum op de N354 eindigt.

Classificatie

De N384 is in het kader van duurzaam veilig als een tweestrooks gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid is 80 km/h buiten de bebouwde kom. Rond Wiuwert geldt kortstondig 60 km/h. In Dongjum en Franeker geldt 50 km/h. In Franeker geldt ook deels 70 km/h op de rondweg.

Geschiedenis

De N384 was oorspronkelijk geen geïntegreerde route zoals deze er nu ligt. Men moest door allerlei dorpen, regelmatig via afwijkende tracés van de huidige route. Bij Franeker was maar één smalle brug over het Van Harinxmakanaal. Van Winsum naar Wiuwert was zelfs helemaal geen verbindingsweg. In de jaren 60 werd de route verbeterd, met name tussen Winsum en Dearsum waar een directe verbinding werd aangelegd. Ook is toen de weg tussen Tzummarum en Franeker aangelegd, maar de schakel tussen Franeker en Winsum is pas later aangelegd, medio jaren 70. Daarvoor reed men via Tzum. De 2x2 rondweg van Franeker is eind jaren 60 of begin jaren 70 aangelegd. De ringweg verliep toen nog buiten Franeker, pas in de jaren 70 zijn er woonwijken buiten de ringweg aangelegd. De ring verwerkte toen het doorgaande verkeer vanaf de Afsluitdijk naar Leeuwarden, aangezien de A31 pas in 1983 gereedkwam. Recentere aanpassingen volgden rond 2005 toen de tweede brug over het Van Harinxmakanaal aan de westkant van Franeker werd geopend. Op 7 oktober 2009 opende de zuidelijke rondweg van Franeker voor het verkeer. In 2012 is de laatste schakel van de zuidelijke rondweg Franeker aangelegd, de verbinding tussen de Tzummerweg en de oude N384 bij Lutjelollum. Dit deel is amper 1 kilometer lang.

In 2014 en 2015 is bijna de hele N384 gereconstrueerd tussen Franeker en Dearsum. Enkele kruispunten zijn vervangen door rotondes en andere kruispunten zijn veiliger gemaakt. Daarnaast heeft de N384 deels een afwijkende inrichting gekregen. Op 25 september 2015 waren de werkzaamheden afgerond.[1]

Verkeersintensiteiten

In 2010 reden dagelijks 3.900 voertuigen tussen Tzummarum en de A31 bij Franeker. 3.800 voertuigen rijden tussen Franeker en Winsum en 5.000 voertuigen bij Wiuwert.[2]

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981