N391 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N391)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N391
Begin Ter Apel (N366)
Einde Erm (N34)
Lengte 21,2 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Ter Apel → Stadskanaal / Haren (Ems)

Roswinkel → Nieuw-Weerdinge / Emmer-Compascuum

Emmen Emmerschans

Emmen Emmerhout

Emmen Angelslo

Barger-Oosterveld

Emmen-Zuid → Klazienaveen

Emmen Bargermeer

Emmen Zuidbarge

Nieuw-Amsterdam

Industrie Delftlanden

Aansluiting Emmen-West → Coevorden / Borger

De N391 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Drenthe. De N391 verloopt van de N366 bij Ter Apel via Emmen naar de N34 bij Erm. In het verleden werd van de gehele route 10,7 km door de gemeente Emmen (de gemeentelijke rondweg) beheerd.

Routebeschrijving

Het in 2018 opengestelde trompetknooppunt met de N366 bij Ter Apel.

Ter Apel - Emmen

De N391 begint in het noorden, waar de weg met een trompetknooppunt aansluit op de N366. De rechtdoorrichting op dit knooppunt is opmerkelijk genoeg de verbinding N391 - N366-noord. Met een ruime bocht gaat de weg vanaf de rotonde richting het zuidwesten, waarna een kilometerslang recht wegvak volgt. Dit sluit overigens goed aan op de regelmatige rechte veenkoloniale verkaveling van het gebied.

Bij Roswinkel kruist de N391 de N379 met een ongelijkvloerse aansluiting, waarna enkele kilometers later de Pottendijk gekruist wordt met met een rotonde. Daarna gaat de weg met een ruime bocht zuidwaarts, om daarna net binnen de bebouwde kom van Emmen met wederom een rotonde de Emmerweg te kruisen. Deze rotonde markeert het eindpunt van het provinciale deel en het begin van het gemeentelijke deel, de Rondweg van Emmen.

Behoudens de hierboven vermelde rotondes kent de N391 geen andere aansluitingen of oversteken. Op het enkelbaans gedeelte van de N391 geldt een maximumsnelheid van 100 km/u.

Rondweg Emmen

Nadat aansluiting met de Emmerschans is gepasseerd, wordt de N391 dubbelbaans. De weg ligt voor het grootste gedeelte binnen de bebouwde kom, maar heeft een maximumsnelheid van 70 km/u.

Na de rotonde kruist de Schansweg de Rondweg, waarna een T-splitsing met de Houtweg volgt, de weg die de woonwijk Emmerhout ontsluit. Daarna wordt nog de Oude Markeweg gekruist, waarna de weg zich in zuidwestelijke richting afbuigt. Vervolgens passeert men een tankstation dat enkel vanaf de westelijke rijbaan te bereiken is. Hierna volgt nog een T-splitsing met de Sint Gerardusstraat, waarna zich de eerste aansluiting met VRI aandient. De Statenweg, die de woonwijk Angelslo ontsluit, takt hier aan op de Rondweg.

De kruispunten die volgen hebben alle een VRI. Sportpark de Meerdijk en Barger-Oosterveld zijn op de Rondweg aangesloten middels de Meerdijk, die met een T-splitsing aansluit op de Rondweg. Daarna volgt het op- en afrittencomplex van de ongelijkvloerse aansluiting met de N862. Deze aansluiting is vormgegeven als Haarlemmermeeraansluiting, waarbij de N862 de hoofdrichting is en de N391 bovenlangs kruist.

Na deze aansluiting loopt de Rondweg meer in westelijke richting verder en loopt daarbij dwars door het bedrijventerrein Bargermeer. Achtereenvolgens worden de Phileas Foggstraat, het Bargermeerkanaal en de Abel Tasmanstraat gekruist. Na deze VRI-kruisingen volgt het ongelijkvloerse gedeelte van de N391.

Met een halfklaverblad sluit de belangrijkste verkeersader van Emmen op de Rondweg aan, de Hondsrugweg. Na deze ongelijkvloerse aansluiting loopt de N391 half verdiept tussen de woonwijken Bargeres aan de noordzijde en Rietlanden aan de zuidzijde door. De weg wordt door een viertal viaducten overbrugd, waaronder het spoorviaduct van bij het voormalige treinstation Emmen Bargeres.

Verderop volgt weer een halfklaverblad, waarbij de Rondweg wordt overbrugd door de Nieuw-Amsterdamsestraat, het verlengde van de N853. Daarna volgt een sierlijk vormgegeven fietsbrug, die tevens de komgrens van Emmen markeert. Na deze fietsbrug volgt een kwartklaverblad waar de woonwijk Delftlanden op de Rondweg aansluit.

Direct na de aansluiting Delftlanden volgt een half sterknooppunt dat de N391 met de N34 verbindt. Vanaf de aansluiting Delftlanden loopt een weefvak naar de N34 in noordelijke richting. Na het weefvak versmalt de hoofdrijbaan van de N391 van twee naar één rijstrook, waarbij de rechterrijstrook afvalt. De N391 eindigt ter hoogte van de invoegstrook van de N34 in zuidelijke richting.

Classificatie en wegbeheer

Sinds 1996 is de gehele weg in het kader van Duurzaam Veilig gecategoriseerd als stroomweg. Het deel buiten de bebouwde kom is een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Op 24 september 2018 is het traject van de N391 door Emmen overgedragen aan de provincie Drenthe. Tegelijkertijd werd de N862 overgedragen aan de gemeente Emmen.[1] Hiermee kan de rest van de N391 door Emmen naar 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen uitgebouwd worden, waarvan de kosten in 2018 op € 90 miljoen geraamd werden.[2]

Geschiedenis

 • Het provinciale deel van de N391 werd op 1 juli 2000 voor het verkeer geopend. Voor 1993 werd de geplande weg als S6 aangeduid.[3]
 • De Rondweg kreeg het wegnummer N391 pas jaren na de opening van het provinciale deel bewegwijzerd. Voor 1993 was het deel van de Rondweg tussen de N34 en de N862 onderdeel van de N31, die toen nog bestond uit de huidige N31, N381, Rondweg Emmen en de N862. Dit wegnummer heeft na 1993 overigens nog vele jaren foutief op de bewegwijzering gestaan.
 • Zolang de S6 nog niet was gerealiseerd, gold de N364 als vervangende weg. Deze weg werd als doorgaande route overbodig bij de opening van de N391, waarna de N364 dan ook als provinciale weg werd afgestoten en het wegnummer van de borden verdween.
 • Sinds 1932 kwam rijksweg 34a Emmen - Ter Apel op de rijkswegenplannen voor. Op het rijkswegenplan 1958 werd een nieuw autowegtracé Klijndijk - Musselkanaal voor deze rijksweg geprojecteerd, dat nimmer werd gerealiseerd. Op het ambitieuze rijkswegenplan 1968 was deze rijksweg komen te vervallen. Daarvoor in de plaats kwam dus de geplande provinciale weg S6.

Oude en nieuwe plannen

Klijndijk - Musselkanaal

De geschiedenis van N391 gaat feitelijk terug op de autowegplannen voor rijksweg 34a, om de bestaande rijksweg 34a Emmen - Nieuw-Weerdinge - Ter Apel te vervangen. Deze weg was voor een groot deel ingeklemd tussen lintbebouwing en het Weerdingerkanaal en was daardoor nauwelijks te verbeteren vanwege ruimtegebrek. Het gedeelte door het dorpje Weerdinge was en is behoorlijk bochtig, wat een prettige reis belemmerde.

In oktober 1957 en januari 1958 stuurde de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat een brief naar zijn collega Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat met daarbij tekeningen voor een gelijkvloerse autoweg van de bestaande Melkweg te Klijndijk, langs de Dreef noordelijk van Valthermond naar de bestaande weg in Musselkanaal, die naar de ophaalbrug IJzeren Klap leidde.

De weg verscheen op het Rijkwegenplan 1958 als rijksweg 34a Klijndijk - Musselkanaal, en verving daarmee de oude rijksweg 34a Emmen - Nieuw-Weerdinge - Ter Apel. In 1959 werd bij Klijndijk naar een ander tracé uitgeweken. In plaats van op rijksweg 34 aan te sluiten door de bestaande Melkweg in Klijndijk te verbeteren, werd een geheel nieuw tracé ten zuiden van Klijndijk geprojecteerd. De weg zou moeten aansluiten op rijksweg 34 ongeveer op het punt waar tegenwoordig de aansluiting Emmen-Noord van de N34 is.

De plannen sudderden enkele jaren voort, maar een conflict groeide. In september 1965 stuurde de burgemeester van de gemeente Vlagtwedde op persoonlijke titel aan de minister van Verkeer en Waterstaat een brief met zijn grieven. De burgemeester was van mening dat de rijksweg 34a niet op Musselkanaal gericht moest zijn, maar op de in 1959 door het ministerie van Economische Zaken aangewezen ontwikkelingskern Ter Apel. Dit zou voor de streek beter uitpakken; daarnaast was er vlak bij Ter Apel ook een grensovergang, zodat de wegverbinding internationaal aanzien zou krijgen.

De minister schreef in november 1966 terug dat de bestaande rijksweg 34a, die inmiddels gereconstrueerd was, op den duur niet meer zou voldoen aan de eisen. Om daarop te anticiperen werd een nieuw tracé geprojecteerd. Door veranderingen van inzichten in de wegen die zouden moeten voorkomen op het Rijkswegenplan zou rijksweg 34a bij de eerstvolgende herziening van het Rijkswegenplan geschrapt worden. De discussie over de verbinding moest voortaan maar 'in de provinciale sfeer' ter discussie gesteld worden.

Ter Apel - Emmen

Door de aankomende afvoering van rijksweg 34a zag de provincie Drenthe zich genoodzaakt om een vervangende wegverbinding te projecteren. In het Structuurschema van belangrijke verkeersverbindingen in de provincie Drenthe 1967 werd een nieuw aan te leggen autoweg van de zuidflank van Ter Apel, zuidelijk van Nieuw-Weerdinge naar de rijksweg 34 bij Klijndijk geprojecteerd. Daarbij werd vermeld dat deze wegverbinding in samenhang moest worden gezien met de in voorbereiding zijnde gemeentelijke rondweg van Emmen.

De autoweg werd vanaf 1968 opgenomen in het secundair wegenplan als S6. Rond 1973 was de landelijke kentering in het wegenbeleid ten nadele van de wegaanleg ook tot diep in de Drentse beleidsplannen doorgedrongen. Daarmee rees ook de vraag of een nieuwe autoweg tussen Ter Apel en Emmen wel zo nodig was en niet beter volstaan kon worden met de bestaande wegen.

In 1975 schreef de Hoofdingenieur-Directeur dat hij de aanleg van de S6 onnodig achtte, omdat de diverse bestaande wegen tussen Emmen en Ter Apel volgens hem de verkeersvraag prima aankonden. Daarnaast zouden onder andere de bossen ten noorden van Emmen door de S6 worden doorsneden. Toch bleef de S6 in de wegenplannen gehandhaafd.

Vanaf 1977 ging een werkgroep aan de slag met de wegverbinding. Na een interim-rapport van de werkgroep kon vanaf 1980 worden begonnen met een tracéstudie. Daarbij werd zowel een verbinding Ter Apel - Weerdinge - Klijndijk in ogenschouw genomen als een verbinding Ter Apel - Weerdinge - rondweg Emmen. In 1983 was de tracéstudie afgerond.

Op 18 september 1985 besloten de Staten alleen de verbinding Ter Apel - Weerdinge - rondweg Emmen aan te leggen als geheel ongelijkvloerse autoweg. De financiering van de weg bleek echter een groot probleem. Van rijkswege vond men de 90 miljoen gulden die de weg aangepast aan de normen van Duurzaam Veilig inmiddels zou gaan kosten wel wat veel voor een nieuwe stroomweg van regionaal belang.

De autowegplannen werden daardoor drastisch versoberd tot de aanleg van een smalle gebiedsontsluitingsweg met rotondes in plaats van ongelijkvloerse kruisingen. Deze faseringsoplossing was meer dan de helft goedkoper, namelijk een kleine 38 miljoen gulden. Aldus werd besloten op 5 november 1997[4], waarna de aanbesteding kon beginnen. De weg werd op 1 juli 2000 voor het verkeer opengesteld door gedeputeerde drs. S.B. Swierstra.

De volwaardige autoweg die de N391 had moeten worden, was nog niet uit beeld verdwenen. In 2004 is er door de provincies Drenthe en Groningen een studie verricht naar de verbinding N391/N366 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal - Pekela - Veendam. De uitkomst was dat beide wegen opgewaardeerd worden tot volwaardige ongelijkvloerse stroomweg. Volgens een onderzoek uit 2009 was er naar schatting 23,3 miljoen euro nodig voor het ombouwen van de provinciale N391 tot volwaardige ongelijkvloerse autoweg, door het ongelijkvloers maken van de aansluitingen op de N379 en N366 door middel van ongelijkvloerse ovondes.[5]

De N391 had tussen de Emmerweg en de N366 twee rotondes, namelijk ter hoogte van de Pottendijk en de Roswinkelerstraat (N379). Het onderzoek uit 2009 ging uit van opheffing van de aansluiting Pottendijk door een ongelijkvloerse oversteek en een ongelijkvloerse aansluiting op de Roswinkelerstraat. Dit werd ondersteund door een onderzoek naar de ontsluitingsstructuur in het gebied uit 2012.[6]

De plannen ter opheffing van de aansluiting Pottendijk waren controversieel. Bij de ombouw tot autoweg bleef de rotonde Pottendijk daarom voorlopig gehandhaafd. Het is de bedoeling dat de rotonde op termijn alsnog zal worden vervangen door een ongelijkvloerse kruising, wanneer de gemeente Emmen ook het omliggende parallelle wegennet in orde heeft gemaakt.[7]

In juni en juli 2014 is in een periode van 6 weken als eerste fasering de wegbreedte van de smalle gebiedsontsluitingsweg opgewaardeerd naar de Drentse wegbreedte van een stroomweg. Dat hield een verbreding in van 6,3 meter naar 8,9 meter tussen de Emmerweg en Roswinkel. Tussen september 2016 en medio 2019 volgen de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen met Emmen-Oost (Emmerweg), Roswinkel (N379) en N366 waar bij de laatste aansluiting de verbinding Emmen - Stadskanaal de doorgaande richting wordt.[8] De aansluiting Roswinkel opende op 13 november 2017 voor het verkeer.[9]

In diezelfde periode is in 2017-2018 een trompetaansluiting met de N366 bij Ter Apel aangelegd. De aansluiting opende op 14 juli 2018 voor het verkeer.

Rondweg Emmen

In de jaren '50 en '60 ontwikkelde het dorp Emmen zich tot een flink verzorgingscentrum met veel van overheidswege gestimuleerde industriële bedrijvigheid. Deze explosieve groei ging gepaard met flinke investeringen in de infrastructuur. Om de stad in aanbouw goed te kunnen ontsluiten, werden eind jaren '60 onder andere de Hondsrugweg en een deel van de Rondweg als nieuwe dubbelbaans wegen opengesteld.

De aanleg van het eerste gedeelte van de Rondweg, het wegvak Emmerschans - Zuidbarge, begon in maart 1968, waarna de weg op 2 oktober 1969 officieel geopend werd door mr. J.L. van Alphen de Veer, directeur-generaal voor industrie en handel van het ministerie van Economische Zaken. Het stuk Zuidbarge - N34 werd pas in juni 1975 tot uitvoering gebracht en werd in 1977 opengesteld. Het eerder aangelegde gedeelte was op de kruising met de N862 (toen S17) na geheel gelijkvloers, terwijl het later aangelegde gedeelte over grote lengte ongelijkvloers werd aangelegd.

In 1983 werd de kruising van de Rondweg met de Hondsrugweg omgebouwd tot kwadrantaansluiting, om zo de nieuw te bouwen woonwijk Rietlanden te ontsluiten. De Hondsrugweg werd daartoe doorgetrokken ten westen van Zuidbarge, in tegenstelling tot eerdere plannen die van een doortrekking oostelijk van Zuidbarge uitgingen. De nieuwe woonwijk Delftlanden werd in 2008 ongelijkvloers met de N391 verbonden, terwijl eveneens in 2008 de kruising met de Hondsrugweg grootschalig werd gereconstrueerd tot halfklaverblad. Op 3 juli 2008 werden beide ongelijkvloerse aansluitingen officieel geopend door wethouder drs. G. Evenhuis.

Per 1 juli 2021 is de rondweg van Emmen, tussen de N34 en de Emmerweg overgedragen van de gemeente Emmen naar de provincie Drenthe.[10] In 2020-2021 is de aansluiting Emmen-West van de N391 op de N34 gereconstrueerd tot knooppunt. Dit knooppunt opende op 12 november 2021 voor het verkeer.[11][12]

Oorspronkelijk was er een rotonde met de Emmerschans aan de noordoostkant van Emmen. Deze is in 2021-2022 vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. De bouw begon op 16 november 2021[13] en de ongelijkvloerse aansluiting is 11 maanden later op 17 oktober 2022 geopend voor het verkeer. De officiële openstelling volgde op 4 november 2022.[14]

Toekomst

Rondweg

In het kader van de opwaardering tot volwaardige stroomweg van de N391/N366 wordt ook de Rondweg ongelijkvloers gemaakt.

De studie naar de Rondweg uit 2009 wees uit dat verdere opwaardering 40,3 miljoen euro zou gaan kosten.

Voor een aansluiting ter hoogte van het bedrijventerrein Bargermeer zijn verscheidene varianten onderzocht waarbij de huidige twee aansluitingen op de Abel Tasmanstraat en Phileas Foggstraat samengevoegd zullen worden. De voorkeursvariant is een Haarlemmermeeraansluiting bij de Abel Tasmanstraat met een nieuwe parallelweg ten zuiden van de Rondweg tussen de Abel Tasmanstraat en Bartholomeus Diasstraat. Voor de ontsluiting van de oostzijde wordt de Albatrosstraat doorgetrokken naar de N862.

De kruising met de N862 zal worden omgebouwd tot een halfklaverblad met de N391 als hoofdrichting. Naar verwachting zal de provincie medio 2024 starten met de ombouw.[15]

Ook de rest van de Rondweg tussen de N862 en het begin van de provinciale N391 zal zo veel mogelijk ongelijkvloers worden gemaakt. Ter hoogte van de Statenweg zal een ongelijkvloerse aansluiting door middel van een ovonde komen. De Rondweg zal daarbij verdiept worden aangelegd en de Stadionweg wordt doorgetrokken naar de aansluiting, zodat de aansluiting met de Meerdijk opgeheven kan worden. Tevens wordt een fietsbrug aangelegd ter hoogte van de Sint Gerardusstraat. Ook ter hoogte van de Houtweg en Emmerweg zullen ongelijkvloerse ovondes komen. De overige aansluitingen zullen worden opgeheven.

Medio 2024 moet de rotonde met de Pottendijk worden vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting.[16]

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

 • 1 [GL107] N366 - Roswinkel
 • 2 [GL501] Roswinkel - Pottendijk
 • 3 [FM111] Pottendijk - Emmerschans
 • 4 Emmerhout - Angelslo
 • 5 Hondsrugweg - Bargeres
 • 6 Delftlanden - N34
Telpunt 1 2 3 4 5 6
2000 4.652 5.188 6.140 N/A N/A N/A
2001 5.410 6.050 7.078 N/A N/A N/A
2002 5.994 6.703 7.842 N/A N/A N/A
2003 5.781 7.163 7.563 N/A N/A N/A
2004 8.244 7.014 6.833 N/A N/A N/A
2005 8.360 7.339 7.324 18.307 13.675 22.669
2006 6.258 7.348 N/A 18.397 13.722 24.827
2007 7.184 8.376 N/A 20.029 15.136 27.884
2008 N/A N/A N/A 20.171 14.886 22.004

Bron: Provincie Drenthe & Gemeente Emmen

Wetenswaardigheden

 • In mei 2005 is de Rondweg tussen de Emmerweg en de N862 in het kader van onderhoud van een nieuw asfalt voorzien. Het bindmiddel van het wegdek bleek niet goed te zijn, met als gevolg enorm zacht asfalt dat zelfs met de hand te breken was. Omwille van de verkeersveiligheid is grind op het slechte asfalt aangebracht en werd de maximumsnelheid teruggebracht van 70 km/u naar 50 km/u. Pas in de zomer van 2006 is het wegvak opnieuw geasfalteerd, waarmee de snelheidsbeperking na ruim een jaar weer werd opgeheven.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979