A44 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf N44 (Nederland))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA044.svg
NLN044.svg
NL A44 map.png
A44, N44
Begin Leimuiden
Einde Den Haag
Lengte 27,850[1] km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Burgerveen NLA004.svg → Amsterdam

Afslagsymbool.svg 1 Oude-Wetering

Afslagsymbool.svg 2 Kaag-Dorp

Brug.svg Kaagbrug

Afslagsymbool.svg 3 Noordwijkerhout NLN208.svg → Sassenheim

Afslagsymbool.svg 4 Warmond

Afslagsymbool.svg 5 Sassenheim

Afslagsymbool.svg 6 Voorhout NLN444.svg → Noordwijk

Afslagsymbool.svg 7 Oegstgeest

Afslagsymbool.svg 8 Leiden-West NLN206.svg → Katwijk

Brug.svg Oude Rijnbrug

Werkzaamheden.svg Knooppuntsymbool.svg Ommedijk NLN434.svg Afslagsymbool.svg 9 Leiden-Zuid

(openstelling gepland in 2022 met integratie van aansluiting 9)

Centrum.svg Wassenaar


NLN044.svg

VRI zwart.svg Wassenaar

VRI zwart.svg NLN448.svg → Voorschoten

VRI zwart.svg Wassenaar-Kerkehout

VRI zwart.svg Wassenaar-Zuid

Afslagsymbool.svg NLN014.svg → Leidschendam / S200.svg → Scheveningen

S101.svg Den Haag

De Rijksweg 44 bestaat uit de autosnelweg A44 en de niet-autosnelweg N44 in Nederland. De autosnelweg vormt een toevoerweg vanaf de A4 naar Den Haag en bedient de stad Leiden en de zuidelijke Bollenstreek. De A44 verloopt min of meer parallel aan de A4. De totale route is 28 kilometer lang.

Routebeschrijving

Bij het knooppunt Burgerveen, dat is vormgegeven als splitsing, takt de A44 af van de A4 uit Amsterdam. Alleen vanaf Leiden naar Amsterdam en vice versa is mogelijk op dit knooppunt. De snelweg, die over de gehele lengte 2x2 rijstroken telt, loopt eerst nog een stukje door de provincie Noord-Holland, waarna bij de Ringvaart de grens met de provincie Zuid-Holland volgt. De snelweg bedient hier de zuidelijke Bollenstreek, een versnipperd gebied met een aantal kleine stadjes zoals Sassenheim en Voorhout. Daarna wordt het gebied meer bebouwd en ontsluit de A44 de stad Leiden en omgeving, waaronder de drukke stranden van Katwijk en Noordwijk. Niet veel verder, bij Wassenaar, eindigt de snelweg en gaat de weg als N44 verder als 2x2 gelijkvloerse hoofdweg. De N44 is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Dit wegvak kent een aantal kruispunten met verkeerslichten en loopt door een bosgebied met dure huizen. Aan de noordoostkant van Den Haag kruist men ongelijkvloers de N14, waarna de N44 eindigt. Het vervolg van de route is genummerd als S101 richting het centrum van de stad.

De A44 is in meerdere opzichten een vreemde eend in de bijt. Het is één van de weinige snelwegen in de Randstad waar gedeeltelijk openbare verlichting ontbreekt. Daarentegen is het deel tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout juist voorzien van innovatieve ledverlichting. Ook ontbeert de weg signalering. Verder kent de weg op sommige plaatsen een krap profiel, met name de brug over de Hoofdvaart is smal. Sinds medio 2012 geldt er een snelheidsbeperking van 100 km/u over de brug van de Ringvaart en bij de afrit Noordwijkerhout. Ook de aansluitingen zijn op basis van verouderde ontwerpeisen aangelegd, waardoor de opritten zeer kort overkomen voor het invoegend (vracht)verkeer wat tot lage invoegsnelheden kan leiden.

Geschiedenis

De bouw van de rijksweg 4 bij Oegstgeest in 1933.
De bouw van de rijksweg 4 bij Oegstgeest in 1935.
De N44 in Wassenaar in 1972.
De N44 in Wassenaar in 1977.

De geschiedenis van de A44 is nauw verbonden met die van de A4. De A44 is feitelijk de oude rijksweg 4, en daar waar nu knooppunt Burgerveen is, lag voor 1961 een bocht waarbij verkeer vanuit Amsterdam verplicht afboog in de richting die we nu als A44 kennen.

De A44 is een van de oudste snelwegen van Nederland. Er kunnen diverse originele vooroorlogse kunstwerken worden aangetroffen. Tussen 1934 en 1938 werd druk gebouwd aan de snelweg tussen Amsterdam en Sassenheim, door de Haarlemmermeerpolder. De gehele route werd ongelijkvloers uitgevoerd met 2x2 rijstroken, met uitzondering van de brug over de Haarlemmermeerringvaart bij Schiphol. Op 25 juni 1938 volgde de openstelling van een groot deel van de weg. De basculebrug bij Sassenheim en het viaduct over de spoorlijn Leiden - Haarlem kwamen in 1939 gereed, waarmee de weg tot Oegstgeest werd opengesteld. Daar sloot de weg aan op de oude Rijnsburgerweg.

In de vooroorlogse plannen was een doortrekking voorzien naar een verkeersplein in de buurt van de Haagsche Schouw, alwaar de weg uit Wassenaar en de nieuwe rijksweg 4b zuidelijk om Leiden zouden aansluiten. Hier werden voor de oorlog nog werkzaamheden aan verricht, en naast grondwerken kwamen ook pijlers voor viaducten en één compleet viaduct gereed. Na de oorlog veranderden de plannen en het gereedgekomen viaduct werd uiteindelijk als sportkantine in gebruik genomen. In die vorm bestaat het viaduct nog altijd.

Na de oorlog duurde het enige jaren voordat de verbetering van de wegenstructuur bij de Haagsche Schouw werd opgepakt, mede omdat een groot deel van de aandacht voor wegverbetering tussen Den Haag en Amsterdam zich richtte op de aanleg van de rijksweg 4a, de huidige A4. In 1954 werd de weg tussen Wassenaar en de Haagsche Schouw voorzien van een tweede rijbaan. In die jaren was het wegvak tussen Den Haag en Wassenaar nog een notoire 3-strooksweg voor 2 rijrichtingen. Wanneer deze situatie is gewijzigd in een enkelbaans 4-strooksweg met versmalde rijstroken is niet bekend. Maar ook daarvan liet de veiligheid te wensen over: reden waarom in 1988 de weg werd gereconstrueerd en er een betonnen middengeleider (barrier) tussen beide rijrichtingen werd geplaatst en de handhaving op de maximumsnelheid van 70 km/h werd verscherpt.

De belangrijkste etappe in de voltooiing van de A44 in haar huidige vorm is de aanleg van het gedeelte tussen Oegstgeest en Leiden-Zuid, inclusief de brug over de Oude Rijn. Deze werd in 1966 opengesteld.

Latere aanpassingen

Na deze openstellingen is de weg op een aantal punten aangepast. De aanleg van de Schipholspoorlijn eind jaren '70 parallel aan de A44 leidde tot een uitbuiging van het tracé ter plaatse waar de A44 over deze spoorlijn wordt gevoerd en tot vervanging van alle viaducten over de weg heen tussen Kaag en Warmond.

Tenslotte is in het kader van de aanleg van de Landscheidingsweg (N14/N440) bij Wassenaar het beruchte oude ZHESM-viaduct gesloopt en een verdiepte tunnelbak onder het kruispunt door aangelegd. Deze tunnelbak werd in 2004 opengesteld.

Wegnummergeschiedenis

Het rijkswegnummer 44 was vanaf het rijkswegenplan 1932 de route tussen Deventer en de Duitse grens bij Denekamp via Holten, Goor en Hengelo. Daarnaast bestond er een aftakking bij Oldenzaal, rijksweg 44b. In de jaren 60 werd deze rijksweg 44 vervangen door de huidige A1. De huidige N344 tussen Deventer en Holten dankt zijn nummer aan het rijksweg 44 verleden.

De huidige route had vanaf het rijkswegenplan 1932 het nummer rijksweg 4. In het rijkswegenplan 1968 werd de rijksweg 4 gewisseld naar de toenmalige rijksweg 4a langs de oostkant van Leiden, de hedendaagse A4. In 1968 werd daarmee het nummer van de toen al voltooide snelweg gewijzigd van rijksweg 4 naar rijksweg 44.

Openstellingsgeschiedenis

De N44 bij Wassenaar in 1988.
Van Naar Lengte Opening[2]
Knooppuntsymbool.svg Burgerveen Sassenheim 7 km 25-06-1938
Sassenheim Oegstgeest 8 km 00-00-1939
Leiden-Zuid Wassenaar 2 km 31-10-1954
Oegstgeest Leiden-Zuid 3 km 19-10-1966

LED-verlichting

De A44 is voorzien van LED-verlichting over een lengte van 6,5 km tussen Burgerveen en Kaagbrug. Hiermee is de A44 de eerste snelweg ter wereld met LED-verlichting. Mede door zijn smalle wegprofiel en beperkte lengte was dit destijds de uitgelezen plaats om te experimenteren met LED-verlichting. De LED-verlichting bespaart rond de 170.000 kWh energie op jaarbasis.[3]

Toekomst

Rijnlandroute

In het kader van de aanleg van de Rijnlandroute (N434) is de A44 tussen de aansluiting Leiden en het knooppunt met de Rijnlandroute verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken door middel van weefstroken. Het te verbreden deel was ongeveer 1,5 kilometer lang. Hievoor is de brug over de Oude Rijn vervangen door een bredere, beweegbare brug. Het knooppunt krijgt de naam knooppunt Ommedijk. In dit volledig knooppunt wordt de aansluiting Leiden-Zuid geïntegreerd. De verbindingswegen van de bestaande aansluiting zullen op de N434 aantakken en niet meer op de A44. Op 9 mei 2014 werd hiervoor het ontwerp-tracébesluit ter inzage gelegd.[4] Op 27 januari 2016 deed de Raad van State in de beroepszaken tegen de Rijnlandroute. Afgezien van enkele minieme wijzigingen waren er geen procedurele belemmeringen meer voor de aanleg.[5] Op 19 juli 2021 werd de definitieve rijbaan van de A44 richting noorden in gebruik genomen.[6] Op 30 augustus 2021 werd de gereconstrueerde A44 opgeleverd. De oplevering van het gehele project wordt medio 2023 voorzien.[7]

Vervanging viaducten

De A44 is één van de oudste autosnelwegen van Nederland met diverse kunstwerken die uit 1935 en 1937 dateren. Het is gepland om een aantal van deze viaducten te vervangen, namelijk het viaduct Lisserweg (1935), de brug over de Hoofdvaart (1937), de Kaagbrug (1935) en het Spoorwegviaduct (1937) bij Sassenheim. De opgave is met name bij de Kaagbrug complex omdat deze beweegbaar is en er geen omlegging op één brughelft mogelijk is. De vervanging moet vanaf medio 2025 plaatsvinden.[8]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Burgerveen Centrum.svg Wassenaar 120 km.svg 100 km.svg tpv Brug Ringvaart en Afslagsymbool.svg 3
Centrum.svg Wassenaar N448 50 km.svg bibeko-GOW N44
N448 N14 70 km.svg bibeko-GOW N44

Verkeersintensiteiten

De Oude Rijnbrug in aanbouw in 1965.

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten zuiden van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2006[9] 2011[10] 2013[11] 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Knooppuntsymbool.svg Burgerveen 61.000 63.200 60.200 62.100 64.000 66.000 68.200 68.300 53.000
Oude Wetering 57.000 59.200 61.100 63.400 66.300 66.500 68.000 66.100 51.700
Kaag-Dorp 62.000 72.900 66.000 68.300 71.200 71.800 73.800 73.400 56.500
Noordwijkerhout 65.000 62.300 63.000 65.200 68.000 68.500 72.300 69.900 53.600
Warmond 60.000 61.300 59.600 61.600 64.800 65.500 68.500 68.500 53.900
Sassenheim 62.000 75.200 69.600 70.200 74.600 74.700 80.000 78.100 66.300
Voorhout 55.000 61.900 60.600 62.300 64.700 63.800 68.400 66.700 61.700
Oegstgeest 56.000 53.800 60.100 61.600 64.300 66.300 68.200 68.000 51.900
Leiden 54.000 46.800 48.600 49.200 49.800 50.300 52.900 49.200 32.800
Leiden-Zuid 52.000 50.800 51.400 52.300 52.700 53.600 57.300 53.500 44.100
Wassenaar 57.000 56.200 57.800 58.100 59.200 60.000 60.400 57.700 40.900

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken lengte rijstrookkilometers
Knooppuntsymbool.svg Burgerveen Wassenaar 2x2 20 km 80
Wassenaar Den Haag 2x2 8 km

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A44

Richting Den Haag: Sassenheim

Richting Amsterdam: Elsgeest


Aansluitingen in de A44

123456789

Knooppunten: BurgerveenOmmedijk


Externe links

Foto's en video's

Referenties

Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg

Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam