N458 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN458.svg
Blank.png
N458
Begin Bodegraven
Einde Woerden
Lengte 11 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

NLN011.svg Utrecht - Den Haag

Junction.svg NLN011.svg Alphen aan den Rijn

Rotonde.svg Zwammerdam

Brug.svg Burgemeester Crolesbrug Riviersymbool.svg Oude Rijn

Rotonde.svg Meije

Rotonde.svg Bodegraven-Centrum

Znak d42.svg Bodegraven

Rotonde.svg Gouda

Znak d42.svg Nieuwerbrug

VRI zwart.svg Waarder

Znak d42.svg Woerden

De N458 is een provinciale niet-autosnelweg gelegen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De weg begint aan de N11 en loopt buiten het dorp Bodegraven om en volgt de Oude Rijn tot aan Woerden. De N458 is 10,7 kilometer lang[1].

Routebeschrijving

De N458 begint aan de N11, de rijks-autoweg van Leiden naar Bodegraven. De N458 loopt om het dorp Bodegraven heen en ligt gedeeltelijk binnen de bebouwde kom. De weg volgt vervolgens het riviertje de Oude Rijn aan de noordzijde en komt zo door het dorp Nieuwerbrug. Niet veel verder passeert het de provinciegrens met Utrecht en eindigt de N458 enige kilometers verder in de bebouwde kom van Woerden. Het wegnummer N458 wordt niet gebruikt op de bewegwijzering maar wordt wel vermeld op de hectometerpaaltjes.

Classificatie

Van Naar Vmax Wegcategorie
NLN011.svg Znak d42.svg Bodegraven 80 km.svg gebiedsontsluitingsweg
Znak d43.svg Bodegraven Znak d42.svg Nieuwerbrug 60 km.svg erftoegangsweg
Znak d43.svg Nieuwerbrug Znak d42.svg Woerden 60 km.svg erftoegangsweg

Binnen de kommen van Bodegraven en Nieuwerbrug is de weg uitgevoerd als erftoegangsweg en geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. Iets ten westen van Nieuwerbrug evenals in het dorp zelf zijn flitspalen geplaatst die op snelheid en rood licht controleren. De weg beschikt voor het grootste deel over vrijliggende fietspaden. Uitzondering zijn het bibeko-deel in Bodegraven, een kort smal stuk bij de provinciegrens en het oostelijk uiteinde van de weg over ongeveer 1 km.

Geschiedenis

Rijksweg 212 Utrecht-Leiden

Waar de N458 een verbinding tussen de N11 bij Bodegraven en het centrum van Woerden vormt, maakte de weg van oudsher onderdeel uit van Rijksweg 212. Dit was de toenmalige doorgaande weg van Utrecht naar Leiden, die tussen Bodegraven en Woerden over de noordelijke oever van de Oude Rijn liep. Het oorspronkelijke verloop van deze rijksweg is terug te vinden in verschillende straatnamen langs de Oude Rijn, zoals de Leidseweg in Utrecht, de Rijksstraatweg bij De Meern, de Leidsche- en Utrechtsestraatweg in zowel Harmelen als Woerden en het Utrechtse Jaagpad in Leiden.

Aan het begin van de 20e eeuw vormde de weg als zodanig een belangrijke interregionale verbinding, maar reeds eind jaren '30 kwam hier een einde aan. Met de oplevering van Rijksweg 12 in 1938 en 1939 verdween het belang van Rijksweg 212 voor doorgaand verkeer grotendeels. Deze relatief vroege 'afwaardering' heeft er aan bijgedragen dat de weg sindsdien nauwelijks nog gewijzigd is, behoudens enige modernisering en de rondweg van Bodegraven. De belangrijkste functie die overbleef, was de afwikkeling van regionaal verkeer.

Ongevallen en maximumsnelheid

Door de ligging van de weg aan de Oude Rijn wordt het relatief bochtige verloop van deze rivier gevolgd. Dit leidde tot in de jaren '50 door de beperkte intensiteiten en relatief lage snelheden nooit tot grote problemen. De opkomst van de auto als vervoermiddel in de jaren '60 bracht een kentering. De intensiteiten namen weer wat toe en auto's haalden hogere snelheden, terwijl het bochtige en smalle wegprofiel hetzelfde bleef. Het aantal ongelukken op de weg nam in die jaren behoorlijk toe.

Naarmate de tijd vorderde, werd meer en meer duidelijk dat de verkeersveiligheid tussen Bodegraven en Woerden problematisch was geworden. Daarom viel eind 1973 in de Woerdensche Courant[2] te lezen, dat de minister op aanbeveling van Rijkswaterstaat besloten had om de snelheid (voor wat betreft de voorloper van de N458) te beperken op 80 km/h. Volgens de krant omdat "het weggedeelte Woerden-Bodegraven door de aanwezige bochten ongeschikt wordt geacht om met onbeperkte snelheid te worden bereden." Over de bebouwde kom van Nieuwerbrug werd opgemerkt dat de minister ermee instemde dat "de reeds jaren aangeduide snelheid van 70 km/h wordt gehandhaafd." Wat dit bericht opmerkelijk maakt, is dat het verscheen in de krant van 18 oktober 1973. Slechts één dag later zou namelijk het besluit vallen om in Nederland in de loop van 1974 een algemene maximumsnelheid in te stellen.

Rondweg Bodegraven en overdracht

Eveneens begin jaren '70 werd bij Bodegraven een rondweg aangelegd, die in de volksmond vaak de 'omleidingsweg' werd genoemd. In december 1972 werd de Burgemeester Crolesbrug geopend, van waaruit de nieuwe weg stukje bij beetje naar het oosten verlengd werd tot aan het oude tracé ter hoogte van de Noordzijde. Dit bleek uiteindelijk de laatste wijziging aan het verloop van de weg. De Burgemeester Crolesbrug valt op door het opvallend brede profiel: de weg heeft over ongeveer 180 meter 2x2 rijstroken met een vrijliggend fietspad en twee trottoirs. Vermoedelijk hangt deze overdimensionering samen met nooit uitgevoerde plannen voor een verlenging van rijksweg 11 van Bodegraven naar Maarssen langs het eveneens niet gerealiseerde zoetwaterkanaal.

Uiteindelijk werd de weg begin jaren '80 vanuit het Rijk overgedragen[3] aan de Provincies Zuid-Holland en Utrecht. Het deel Bodegraven-Woerden kreeg toen het nummer N458, terwijl de voormalige rijksweg ten oosten van Woerden N198 werd gedoopt. In de jaren '90 werd de snelheid in ieder geval ten oosten van Nieuwerbrug verlaagd naar 60 km/h. De rondweg van Bodegraven bleef uiteindelijk als enige deel 80 km/h, maar werd wel voorzien van enkele rotondes.

Toekomst

Er zijn geen plannen bekend van de N458.

Verkeersintensiteiten

Zie hier een overzicht van de intensiteiten in de periode 1995-2010.[4]

Van Naar 1995 2000 2005 2010
Rotonde.svg Dammekant Rotonde.svg Burgemeester Crolusplein 3.900 4.200 8.200 8.300
Rotonde.svg Burgemeester Crolusplein Rotonde.svg Burgemeester Kokplein 4.100 4.800 5.300
Rotonde.svg Burgemeester Kokplein Burg. straat (Nieuwerbrug) 4.500 4.400 4.100 5.000
Burg. straat (Nieuwerbrug) Provinciegrens Utrecht 5.400 4.000 4.400 5.100

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam

Genummerde wegen in de provincie Utrecht

Autosnelwegen: A1A2A12A27A28A80

Niet-autosnelwegen: N198N199N201N204N210N212N221N224N225N226N227N228N229N230N233N234N237N238N327

N401N402N403N404N405N407N408N409N410N411N412N413N414N415N416N417N418N419N420N421N458N463N483N484N806N848