N505 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN505.svg
N505 NL map.png
N505
Begin Hoogkarspel
Einde Enkhuizen
Lengte 10 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

2018

VRI zwart.svg NLN307.svg NLN240.svg → Hoorn / Medemblik

VRI zwart.svg Hoogkarspel (Sluisweg)

VRI zwart.svg Hoogkarspel (Kerspelweg)

VRI zwart.svg Lutjebroek

VRI zwart.svg Venhuizen

VRI zwart.svg Andijk / Bovenkarspel - Grootebroek

VRI zwart.svg Veiling CNB

VRI zwart.svg Enkhuizen-Noord

VRI zwart.svg Enkhuizen-West

VRI zwart.svg NLN307.svg

De N505 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland. De weg vormt een 10 kilometer lange oost-westroute in West-Friesland, tussen Hoogkarspel en Enkhuizen. De weg was tot 2018 als de N302 genummerd.

Routebeschrijving

N505 Hoogkarspel.jpg

De N505 start in de noordoosthoek van de geregelde aansluiting met de N307, waar ook de N240 op aansluit bij het bedrijventerrein WFO, tussen Zwaagdijk en Hoogkarspel. Vanaf dit punt voert de weg genaamd als Drechterlandseweg met 2x1-rijstroken met een slinger naar het oosten, en vormt dan min of meer de noordelijke randweg van het stedelijke gebied in oostelijk West-Friesland. Hierbij heeft de weg over een afstand van 8 kilometer zes aansluitingen met verkeerslichten op het bebouwde gebied, waarna een verkeerslicht de aansluiting met Enkhuizen vormt. Bij dit verkeerslicht kan men de nieuwbouwwijken van Enkhuizen bereiken of richting het centrum van de plaats rijden. De N505 slaat hier af naar het zuiden, genaamd als Randweg, en blijft dan 2x1-rijstroken. De weg loopt westelijk langs Enkhuizen, en heeft daar een geregelde aansluiting mee. Na een krappe anderhalve kilometer bereikt de N505 het eindpunt op de N307.

Classificatie

De N505 is in het kader van de Duurzaam Veilig-richtlijnen gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en hierop geldt een snelheid van 80 km/h. Inhalen is nergens toegestaan. De weg is in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Geschiedenis

Grootebroek - Andijk

De N505 was tussen 1993 en 1996 een provinciale weg tussen Grootebroek en Andijk over een lengte van 4 kilometer. De Esdoornlaan en Dijkgraaf Grootweg tussen Grootebroek en Andijk waren in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer aangemerkt als onderdeel van het secundaire provinciale wegennet. Om die reden kwamen deze twee wegen op 1 januari 1993 in eigendom bij de provincie Noord-Holland en verkreeg deze het wegnummer N505, welke alleen een administratieve betekenis had, met een lengte van 4 kilometer. Het wegnummer behoort bij N-wegen in de reeks 400 - 999 niet op de bewegwijzering aangebracht te worden. Aan het begin van elk weggedeelte was een bordje met het wegnummer op het wegmeubilair voldoende.

Na de realisatie van de Westfrisiaweg tussen Enkhuizen en Hoorn, gereedgekomen in 1993, en diverse andere ontwikkelingen (overdracht Provincialeweg binnen de kom van Hoorn aan gemeente Hoorn, overdracht Drechterlandseweg van gemeente aan de provincie Noord-Holland, etc) besloot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 7 maart 1995 tot overdracht van de N505 aan het toenmalige Waterschap Westfriesland (later Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Wanneer de weg is overgedragen is vooralsnog niet bekend, maar waarschijnlijk is dit op 1 januari 1996 tot stand gekomen.

Jarenlang na de overdracht hebben de bordjes N505 nog aan het begin van de weg gehangen. Ergens na 2006 zijn deze dan uiteindelijk verwijderd, na meer dan 10 jaar niet meer provinciaal te zijn. Omdat besloten werd de N505 al op 7 maart 1995 over te dragen, is dit waarschijnlijk een van de provinciale wegen geweest die het kortst bij een provincie in bezit is geweest. De N505 is daarmee hooguit 3 jaar een provinciale weg geweest.

Drechterlandseweg

Met de ombouw van de Westfrisiaweg tussen de A7 en de Markerwaardweg tot 2x2-stroomweg, en de nieuwbouw van de West-Frisiaweg tussen de Markerwaardweg en de N506 ten zuiden van Grootebroek, is het wegnummer N302 verlegd over de omgebouwde en nieuwe route ten zuiden van het stedelijke gebied in oostelijk West-Friesland en is daarbij hernummerd naar N307. De voormalige route tussen de Markerwaardweg en Enkhuizen ten noorden van het stedelijke gebied in oostelijk West-Friesland kreeg dan het wegnummer N505. Het wegnummer N505 kwam daarmee in deze omgeving terug na 22 jaar van afwezigheid. In 2020 is het nummer goed zichtbaar op de bewegwijzering. De omnummering vond plaats bij het openstellen van de nieuwe N307 rond Hoogkarspel in november 2018.[1]

In 1975 werd begonnen met de aanleg van de Drechterlandseweg. Deze weg was met name bedoeld om de Streekweg te vervangen. In dat jaar werd de aanbesteding gedaan voor het wegvak tussen de Randweg bij Enkhuizen en de Horn bij Grootebroek. In 1977 werd de aanbesteding gedaan voor het wegvak tussen de Horn bij Grootebroek en de Tolweg in Bovenkarspel. De Drechterlandseweg werd voltooid eind 1978.

Verkeersintensiteiten

Van de N505 zijn alleen intensiteiten bekend vanaf 2020. Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[2].

Van Naar 2020 2021 2022
N240 Markerwaardweg Sluisweg 11.700 12.100 12.500
Sluisweg Kerspelseweg 11.100 11.300 11.900
Kerspelseweg De Weed 11.600 11.700 12.400
De Weed Verlengde Raadhuislaan 11.000 11.400 11.800
Verlengde Raadhuislaan Esdoornlaan 10.000 11.000 11.300
Esdoorlaan Veilingweg 8.800 8.900 9.200
Veilingweg Lindenlaan 8.100 8.100 8.300
Lindenlaan Westeinde 11.900 11.600 11.700
Westeinde N307 11.600 11.500 11.700

Externe links

Referenties

  1. https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N23_Westfrisiaweg/Nieuwsbrief_N23/artikel_nieuwsbrief Nieuwsbrief Westfrisiaweg 21 juli 2016
  2. Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad