N513 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN513.svg
Blank.png
N513
Begin Castricum
Einde Castricum aan Zee
Lengte 6 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Junction.svg NLN203.svg

Rotonde.svg Castricum

Rotonde.svg Bakkum

Rotonde.svg Castricum aan Zee

De N513 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland die loopt van de N203 bij Castricum tot aan het strand van Castricum aan Zee over een kleine 6 kilometer. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid deels gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en deels als erftoegangsweg en hierbij loopt deze op trajectniveau gezien van oost naar west. De weg is volledig in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland. De weg wordt ook wel Zeeweg genoemd.

Routebeschrijving

De N513 begint als gebiedsontsluitingsweg op een geregeld kruispunt met de N203, waar het provinciaal deel eindigt vanuit het zuiden. De gemeentelijke N203 gaat verder richting noorden Limmen en Heiloo in. De N513 gaat richting westen met 2x2 rijstroken waarna een turborotonde de toegang geeft tot grote delen van Castricum. De N513 gaat daarna verder met 1x2 rijstroken en begint dan te stijgen om de spoorlijn Uitgeest - Alkmaar met een massief viaduct te kruisen. Wanneer de weg weer op maaiveldniveau zit volgt een enkelstrooksrotonde waar men de keuze heeft om richting noorden naar Bakkum-Noord en Egmond te rijden richting de N512, en richting zuiden de overige delen van Bakkum. Hierna is de weg geclassificeerd als erftoegangsweg, maar heeft de inrichting van een gebiedsontsluitingsweg met een maximum van 60 km/h. De weg doorkruist hier een bosgebied dat overloopt in open duingebied. Er bevinden zich hier enkele campings langs de weg en de weg heeft hier voornamelijk een toeristisch-recreatieve functie. Op de rotonde in Castricum aan Zee eindigt de N513 waarna een gemeentelijke verbindingsweg naar een parkeerplaats aan het strand leidt.

Geschiedenis

Ten aanzien van de aanleg van de N513 moet onderscheid worden gemaakt in het oostelijke deel, tussen de aansluiting met de N203 bij Limmen en de Heereweg bij Bakkum, en het westelijke deel, tussen de Heereweg en het strand bij Castricum aan Zee.

Het oostelijke deel is in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangelegd. Dit wegdeel ligt voornamelijk op veengrond en op deze plaats liep vermoedelijk voorheen geen andere weg. Het zand voor het grondwerk van de weg en de taluds van het viaduct over de spoorlijn is in 1933 en 1934 als onderdeel van een werkverschaffingsproject enkele kilometers verderop uit de duinen gehaald en met een treintje naar het tracé vervoerd. Op de plek waar het zand is weggehaald is een duinmeertje, het meertje van Vogelenzang, ontstaan. In eerste instantie was er waarschijnlijk nog geen directe aansluiting van de weg met Castricum. Verkeer tussen Castricum en Limmen verliep indertijd nog via de (oude) Rijksweg welke enkele honderden meters ten zuiden van de kruising van de N513 met de N203 aansloot op de N203. Door uitbreiding van Castricum is in de jaren zestig aan de noordkant van Castricum een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, de Soomerwegh, welke aan is gesloten op de N513. De voormalige Rijksweg is vervolgens weggehaald. De Soomerwegh sloot tot begin jaren tweeduizend met een T-splitsing aan op de N513. Begin jaren tweeduizend is de kruising vervangen door een turborotonde.

Het westelijke deel van de N513 ligt op zandgrond. In dit gebied hebben van oudsher al diverse wegen gelopen van Bakkum naar het strand. Deze zandpaden werden onder meer gebruikt voor het vervoer van schelpen van het strand naar kalkovens die meer landinwaarts lagen. Door de groei van deze activiteit en het feit dat de mulle zandpaden lastig te berijden waren voor de zware toen nog paard-en-wagens, als ook de opkomst van toerisme en recreatie, ontstond steeds meer de behoefte aan een verharde weg. Begin jaren twintig van de twintigste eeuw is de weg verbeterd en verhard. Omdat de provincie alleen het eerste deel van economisch belang achtte, werd in eerste instantie alleen de eerste helft van dit wegdeel tot aan de uitspanning Johanna’s Hof en het Commissarishuis verhard. Deze verharding was in 1922 gereed. Nadat de gemeente Castricum toezegde 50% van de aanlegkosten van het resterende wegdeel te zullen dragen, is ook het tweede wegdeel aangelegd. Dit stuk weg is op 19 mei 1925 geopend[1]. In de jaren negentig of de vroege jaren tweeduizend is de met een VRI geregeld kruising tussen de Heereweg en de N513 vervangen door een rotonde.

Toekomst

Er zijn concrete plannen voor aanpassing of uitbreiding van de weg bekend.

Verkeersintensiteiten

De intensiteiten tussen de verschillende wegvakken op de N513 lopen sterk uiteen. Het meest oostelijke deel, tussen de ontsluiting van Castricum en de kruising met de N203 is veruit het drukst. Op het meest westelijke deel richting Castricum aan Zee liggen de intensiteiten echter zeer laag. Het is overigens waarschijnlijk dat het telpunt dicht bij het eindpunt van de weg ligt en dat de intensiteit aan de andere kant van het meetvak wat hoger ligt.

Hieronder de meetgegevens van de Provincie Noord-Holland[2] voor de verschillende meetpunten.

Van Naar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
N203 Soomerwegh 22.268 22.879 22.642 23.045 24.100 22.995 22.660 23.326 23.503 24.181 24.170
Soomerwegh Heereweg 8.122 7.764 8.474 8.642 8.251 8.052 7.888 8.040 8.569 9.089 9.154
Heereweg Castricum aan Zee 1.147 1.277 1.418 1.377 1.254 1.180 1.255 1.223 1.216 1.430 1.386

Externe links

Bronnen, noten en referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad