N523 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN523.svg
Blank.png
N523
Begin NLN236.svg
Einde NLN201.svg
Lengte ca 9 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Werkzaamheden.svg Rotonde.svg NLN236.svg → Weesp/Bussum

Brug.svg Ballastbrug

Junction.svg Hinderdam


Centrum.svg Nederhorst den Berg


Junction.svg Vreelandse weg → Nederhorst den Berg

Brug.svg 't Hemeltje

Junction.svg Bergse weg → Vreeland

Junction.svg Kleizuwe → Vreeland

Rotonde.svg NLN201.svg → Hilversum/Haarlem

De N523 is een niet-autosnelweg en provinciale weg van circa 9 kilometer in de Gooi- en Vechtstreek in Noord-Holland, en is in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland. Het is een vrij korte N-weg die uit twee gedeeltes bestaat, die de dorpskern van Nederhorst den Berg, gemeente Wijdemeren, verbindt met de N201 en met de N236. Het nummer N523 is administratief en staat alleen op de hectometerpaaltjes aangegeven en verder niet op de bewegwijzering.

Routebeschrijving

De weg start bij de N236 nabij de brug over de Utrechtse Vecht en eindigt met een rotonde op de N201 nabij Vreeland. Het eerste deel ligt over een slingertrace op de dijk van de Vecht. Na dit deel kruist men de verbinding van de Vecht, in de volksmond de Ballastsluis genoemd, met de recreatieplas Spiegelplas door middel van een beweegbare brug. Hierna volgt voor ongeveer een kilometer lang recht stuk door polderlandschap. Vervolgens wordt de N-nummering onderbroken omdat provincies over het algemeen geen wegvakken binnen bebouwde kom beheren, en loopt de weg door de bebouwde kom van de dorpskern Nederhorst den Berg voor circa 4 km. Het beheer van dit wegdeel valt onder de gemeente Wijdemeren. Na de kruising met de Middenweg door de Horstermeerpolder verlaat de weg de bebouwde kom en heeft hier weer een N-status. Halverwege wordt het Hilversum Kanaal gekruist bij sluis 't Hemeltje waarna de route parallel loopt aan het kanaal tot aan het eindpunt bij de N201. Op beide N523-delen geldt een maximumsnelheid van 60 km/u volgens de inrichting voor erftoegangswegen.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
kruising NLN236.svg Ballastbrug 60 km.svg bromfietsers op de rijbaan
Ballastbrug Centrum.svg Nederhorst den Berg 60 km.svg
Centrum.svg Nederhorst den Berg 50 km.svg 30-zone in het centrum
Centrum.svg Nederhorst den Berg rotonde NLN201.svg 60 km.svg 30 thv sluis 't Hemeltje

Straatnamen

De route draagt thans de volgende namen:

 • Gabriëlweg (langs het Hilversums Kanaal)
 • Randweg ('t Hemeltje tot aan de Nieuwe Overmeerseweg)
 • Nieuwe Overmeerseweg (op de gedempte Reevaart)
 • Overmeerseweg
 • Nieuwe Dammerweg (op de gedempte Reevaart)
 • Spiegelweg (afsnijding van de Hinderdam)
 • Dammerweg

Geschiedenis

De N523 thv Nederhorst.

N236 - Nederhorst

De N523 is in verschillende etappes ontstaan. Zo is het oudste deel het trace van de N236 richting de sluis met de Spiegelplas en draagt de naam Dammerweg. Dit gedeelte van de huidige N236 tot de Hinderdam werd aanbesteed op 29 augustus 1929 door de provincie Noord-Holland, gelijktijdig met het aansluitende wegvak tot aan de Kreugerlaan. Circa 1 jaar later was dit wegvak gereed. Tot de jaren 1960 liep de weg daarna over de zeer smalle Hinderdam langs de Utrechtse Vecht. Door het toenemende autoverkeer is besloten om de polder aldaar te doorkruisen met een nieuw stuk weg en de Hinderdam zo af te snijden. Dit deel van de route heeft de naam Spiegelweg gekregen.

In de jaren 1940 en 1950 is door de maatschappij Ballast-Nedam de dichtbijgelegen Spiegelplas uitgezogen ten behoeve van zandwinning. Om de schepen toegang te geven tot de plas is bij de Hinderdam een doorgang gemaakt vanuit de Vecht naar de plas toe door middel van een sluis, vandaar de namen Ballastbrug en Zanderijsluis. Deze sluis is nog steeds aanwezig en wordt door de pleziervaart gebruikt. Omstreeks 1990 is de sluis gerenoveerd en is er een nieuwe bredere brug gebouwd.

In 1998 is een grootschalige reconstructie uitgevoerd aan het eerste deel van de N523, van de N236 tot aan de Ballastsluis. Tot 1998 was dit een smal slingerend klinkerweggetje waar het snelverkeer met 80 km/u overheen mocht rijden. Dit werd vanwege de vele fietsers door het ontbreken van een fietspad van de rijbaan voor het autoverkeer gebruik moesten maken als onveilig gezien.

De provincie Noord-Holland heeft de dijk laten verbreden door een smalle rand van de Vecht te dempen om zo ruimte te maken voor een vrijliggend fietspad. Tevens is de oude klinkerweg volledig gesloopt en is er een iets bredere asfaltweg gekomen met 60-kminrichting. Bromfietsers moeten op dit stuk gebruikmaken van de rijbaan wat eigenlijk vrij apart is aangezien dit wegdeel buiten de bebouwde kom ligt. De Spiegelweg was tot begin juli 2014 het laatste 80-km-deel met het oude RONA-wegmarkeringstype. In het weekend van 12 juli is bij groot onderhoud ook dit deel ingericht als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/u.[1]

Nederhorst - N201

Ook het deel langs het Hilversums Kanaal is begin twintigste eeuw ontstaan na de aanleg van het kanaal en draagt de naam Gabriëlweg. Vernoemd naar de molen met dezelfde naam die bij de kruising met de N201 aanwezig is. Ook hier moesten fietsers vroeger van de rijbaan voor het autoverkeer gebruikmaken. Eind jaren 1980 is hier een vrijliggend brom- en fietspad aangelegd.

Het jongste wegdeel met N-status is het tracé tussen sluis 't Hemeltje en de kruising met de Middenweg. Dit deel is aangelegd halverwege de jaren 80 en draagt de naam Randweg. Tot die tijd moest vrachtverkeer van bedrijven uit de Horstermeerpolder door de wijk Overmeer rijden. Deze route naar de sluis had een brug had die niet berekend was op zwaarder verkeer. In diezelfde periode is ook een nieuwe bredere brug aangelegd. De oude brug is gebleven is voor het langzaam verkeer.

Nederhorst

Ook binnen de kern van Nederhorst is de doorgaande route beetje bij beetje ontstaan. Het deel vanaf de Middenweg naar de woonwijk Overmeer is het oudste stuk. Voor de aanleg van het deel naar 't Hemeltje ging de Middenweg feitelijk met een bocht noordwaarts naar Overmeer en had ook de naam Middenweg.

De route ging toen door het oude deel van de woonwijk en langs de toenmalige Reevaart naar de Hinderdam. Eind jaren '60 en begin jaren '70 is deze vaart gedempt en is hier een nieuwe doorgaande weg op aangelegd. Ook is er een rondweg om de wijk Overmeer aangelegd met de naam Randweg die aansloot op de nieuw aangelegde weg door het centrum van het dorp. Aan de noordkant van het dorp is het laatste nieuwe stuk aangelegd op de gedempte Reevaart. Verkeer moest voorheen over een smalle klinkerweg vlak langs de huizen rijden wat nogal overlast gaf. Het nieuwe deel heet de Nieuwe-Dammerweg en sluit direct aan op de Spiegelweg. Alleen in het centrum van Nederhorst is nu nog een gedeelte aanwezig wat in klinkerbestrating is uitgevoerd.

Wet Herverdeling Wegenbeheer

De Wet Herverdeling Wegenbeheer heeft enkele grote wijzigingen in de omgeving in het beheer tot stand gebracht.

Het wegvak van de N236 tot de Nieuwe Dammerweg is altijd bij de provincie Noord-Holland in beheer geweest. Tot 1 januari 1993 was dit weggedeelte administratief bekend als tertiaire weg T91, waarna het in 1993 het wegnummer 523 verkreeg.

Ten aanzien van het wegvak N201 - Nederhorst den Berg is vanaf de jaren 1920 een zeer kort stompje in bezit van de provincie geweest. Eind jaren 1980 was dit stukje administratief bekend als tertiaire weg T126, waarna het op 1 januari 1993 het wegnummer 523 verkreeg. In het kader van het rationele wegbeheer van de Wet, werd het wegvak tot aan Nederhorst den Berg volledig aan de provincie Noord-Holland overgedragen.

Verkeersintensiteiten

De N523 is voornamelijk de ontsluiting voor verkeer naar en van Nederhorst den Berg en de bedrijven in de Horstermeerpolder. Ook vormt deze weg een verbinding tussen de provinciale wegen N201 en N236. Dit is niet de meest ideale situatie maar in de nabije omgeving zijn geen andere (betere) opties om van de N201 naar de N236 en vice versa te rijden. In 's-Gravenland worden namelijk de wegen Noordereinde en Zuidereinde ook gebruikt als verbindingsroute tussen de N201 en N236 wat nogal voor verkeersoverlast zorgt. Deze vrij smalle wegen zijn niet geschikt om zoveel doorgaand (vracht)verkeer te verwerken.

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal ligt de Oostelijke Kanaaldijk die een betere verbinding vormt tussen de beide provinciale wegen maar deze route ligt ca 16 km noordelijker t.o.v de N523. Wel geeft deze verbinding dan een directe verbinding met Industriepark Van Houten in Weesp. Vooral 's ochtends vroeg rijdt er veel vrachtverkeer over het zuidelijke deel van de N523 naar de N201 vanuit de Horstermeerpolder.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten. Telpunten:

 1. N236 Gooilandseweg - Hinderdam
 2. Hinderdam - Hinderdam
 3. Lange Wetering - Middenweg
 4. Middenweg - N201 Vreelandseweg
Telpunt 1 2 3 4
2006 3.500 3.508 4.850 4.831
2007 3.600 3.580 5.000 4.998
2008 3.650 3.612 4.750 4.750

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Toekomst

In februari 2016 zijn werkzaamheden gestart voor de reconstructie van de N236. Hierbij is de ongeregelde kruising met de N523 vervangen door een rotonde.

Externe links

Foto's en Videos


Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad