N524 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN524.svg
Blank.png
N524
Begin N236, Bussum
Einde Mediapark, Hilversum
Lengte 3,6 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg Ceintuurbaan - Bussum

Junction.svg Struikheiweg


begin NLN524.svg

VRI zwart.svg NLN236.svg → Diemen

VRI zwart.svg Bussumergrindweg

Ecoduct.svg Natuurbrug Zanderij Crailo

VRI zwart.svg Witte Kruislaan/Nieuwe Crailose weg

einde NLN524.svg


Rotonde.svg achteringang Mediapark

Rotonde.svg hoofdingang Mediapark /Sumatralaan / Lage Naarderweg.

De N524 is een korte niet-autosnelweg en provinciale weg tussen Hilversum en Bussum in de provincie Noord-Holland die tevens aansluiting geeft op de N236 richting Amsterdam. De weg is 1,5 kilometer lang en is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom.

Routebeschrijving

Het nummer 524 is administratief en staat niet op de bewegwijzering. Het deel genummerd als N524 is 1,5 kilometer. In totaal is de weg bijna 4 kilometer lang. Op het N-gedeelte mag 80 km/u gereden worden. De weg is nog niet ingericht met de nieuwe markering volgens de EHK. Aan de noordrand van Hilversum ligt het Mediapark langs deze weg. Iets verder naar het noorden ligt het postproductiebedrijf United.

Langs het Mediapark heeft de weg omstreeks 2010 de naam Mies Bouwmanboulevard gekregen. Voor de reconstructie in 2005 heette dit deel Lage Naarderweg en bestond uit een betonplatenwegdek. De Joost den Draaijerrotonde was indertijd een VRI-geregeld kruispunt waar de Lage Naarderweg de doorgaande route was (noord-zuid) en de Sumatralaan op aansloot. De ingang van het Mediapark zat san de Sumatralaan die nu ook aantakt op de rotonde en de verbinding vormt met de Ring van Hilversum. De noordelijke rotonde op de Mies Bouwmanboulevard is tegelijkertijd aangelegd, die nu de achteringang van het Mediapark vormt. Voor 2005 zat deze ingang aan de Witte Kruislaan die 100 meter verderop aansluit op het beginpunt van de eigenlijke N524.

De korte N-route is een belangrijke ontsluiting aan de noordkant van Hilversum. Via de Ceintuurbaan in Bussum is het mogelijk om de A1 te bereiken en via de N236 de A9. De route door Bussum is niet de meest ideale optie gezien deze weg door de woonwijken van Bussum gaat met vele rotondes en kruispunten.

Een markant object in de weg is de Natuurbrug Zanderij Crailo die het Spanderswoud en de Bussumerheide met elkaar verbindt.

Geschiedenis

In het begin van de twintigste eeeuw werd het stedenbouwkundig plan van Hilversum uitgewerkt dat een sterke relatie had met het verkeersplan; het werd namelijk als een integraal plan gepresenteerd. In dat plan uit de jaren 1920 en 1930 was aan de randen van de bebouwing een rondweg gepland om Hilversum, zodat het doorgaand verkeer geen overlast zou veroorzaken binnen Hilversum en dat het bestemmingsverkeer de aansluiting die het dichtst bij de rondweg zou liggen zou gebruiken en niet dwars door Hilversum zou gaan.

Om Hilversum verbinding te geven met de overige rijkswegen werd op elke tak van de rondweg een verbindende weg ontworpen. Voor wat betreft de noordtak was er een Primaire Weg ontworpen naar Bussum over de reeds bestaande Naarderweg, die tevens aansluiting zou geven op de Primaire Weg, later de N236, naar Amsterdam.

In 1929 werd het tracé opgenomen. In 1930 werd de aanbesteding uitgevoerd voor de verbreding van de aardebaan. Dit was voltooid in het jaar daarop. Vervolgens werd er een lichte puinfundering op aangebracht, zodat daarna een betonplatenwegdek op de rijbaan en de rijwielpaden aangebracht kon worden. De provincie was niet in het bezit van betonwalsen, zodat de provincie op zoek moest gaan naar mogelijkheden om dit aan te brengen. De gemeente Hilversum had wel de beschikking over machines voor betonnen wegdekken, zodat hiermee een regeling getroffen kon worden. In de eerste helft van 1932 werd de Naarderweg volledig opgeleverd met een rijbaan van 6 meter breed, en kon het verkeer, nu met meer comfort, van de verbinding gebruikmaken.

In het Secundair Wegenplan van 1960 stond de Naarderweg bekend als de S27, welke onderdeel uitmaakte van de verbinding Amsterdam - Weesp - Hilversum. In het Secundair Wegenplan 1968 werd de Naarderweg administratief genummerd als S24. Vanaf 1993 werd de S24 genummerd als N524. Het is daarmee voor een ieder duidelijk wat de oorsprong van het wegnummer is.

Met de massamotorisatie na de Tweede Wereldoorlog was de intensiteit behoorlijk toegenomen, maar de weg kon dit nog in voldoende mate verwerken. Moeilijker was het dat de wegbreedte op vele gedeeltes tekortschoot waardoor er een groot risico was op frontale botsingen of enkelzijdige ongevallen. Als men in de berm terecht zou komen, zou men gemakkelijk door kunnen schieten op het ernaast liggende fietspad. In 1969 werd de rijbaan tot aan de Witte Kruislaan in Hilversum verbreed van 6 naar 7 meter. In 1969 werd tevens de ongeregelde aansluiting van de Bussumergrindweg die direct op het kruispunt met de Franse Kampweg aansloot, verschoven naar het zuiden, en werd er een verkeersregelinstallatie aangebracht. Tevens werd deze verkeersregelinstallatie gekoppeld met de reeds bestaande verkeersregelinstallatie op de aansluiting met de Franse Kampweg, en werd het aantal rijstroken rond beide aansluitingspunten uitgebreid.

De N524 thv Natuurbrug Zanderij Crailo.

Verkeersintensiteiten

Aangezien de N524 de verbinding is tussen Bussum en Hilversum, en tevens de verbinding verzorgt tussen Hilversum en de N236, is de weg behoorlijk druk voor een 1+1-verbinding. Een alternatief is de route via de N525 en de A1, maar deze laatste kent vaak congestie op grote delen van de dag.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten. Telpunten:

  1. Nieuwe Crailoseweg / Witte Kruislaan - Bussumergrintweg
  2. Bussumergrintweg - N236 Franse Kampweg
Telpunt 1 2
2006 15.894 15.900
2007 15.778 15.800
2008 16.127 16.150

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Externe links

Referenties

  • Jaarverslagen Aanleg Primaire/Provinciaal Wegenplan provincie Noord-Holland, 1929 - 1932
  • Secundaire Wegenplannen 1960 en 1968; toelichtende kaarten
  • Jaarverslag Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, 1969
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad