N525 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN525.svg
Blank.png
N525
Begin NLA001.svg
Einde Den Uylplein, Hilversum
Lengte 2,5 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Centrum.svg Laren


begin NLN525.svg

Afslagsymbool.svg aansluiting Hilversum-Noord NLA001.svg → Amsterdam/Amersfoort

einde NLN525.svg


Centrum.svgJunction.svg Hilversum → ringweg Hilversum

De N525 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland die als korte verbindingsweg loopt van Hilversum naar Laren en beide plaatsen verbindt met de rijksweg A1. Het wegnummer is administratief en is niet terug te vinden op de bewegwijzering. De maximumsnelheid bedraagt tussen de bebouwde kommen van Hilversum en Laren 60 km/u. De weg draagt de namen Larenseweg en Hilversumseweg.

Routebeschrijving

Ondanks dat de N525 maar een korte weg is heeft deze een belangrijke ontsluitende functie aangezien via deze weg het Mediapark en andere grote bedrijven aan de noordzijde van Hilversum bereikt kan worden vanaf de A1. Hilversum heeft naast de N525, aan de zuidoostkant ook een verbinding met het rijkswegennet, in de vorm van de zeer ruime aansluiting met de A27, afrit 33.

De N525 begint op het Den Uylplein net binnen de komgrens van Hilversum. Dit plein is een met VRI-geregeld kruispunt waar de N525 verbonden wordt met de Ringweg van Hilversum. Dit is in westelijke richting de Johannes Geradtsweg en in oostelijke richting de Kamerlingh Onnesweg. Tot 2008 was dit plein een rotonde. Omdat de relatie vanaf de N525 richting het westen steeds vaststond blokkeerde deze stroom de rotonde waardoor ook de andere verbindingen hinder ondervonden. Om dit probleem te verhelpen heeft de gemeente Hilversum de rotonde in 2008 laten ombouwen tot kruispunt met ruime opstelstroken. En in de belangrijke richting Hilverum -> A1; voor linksafslaand verkeer zijn 2 stroken beschikbaar.

Geschiedenis

Lange tijd was de Hilversumseweg in beheer en onderhoud bij lagere overheden, maar bij de uitwerking van de Wet Herverdeling Wegenbeheer werd een deel van de weg op grond van de vastgestelde criteria voor provinciale wegen toegevoegd aan het secundaire provinciale netwerk. Op 1 januari 1993 werd de weg overgedragen aan de provincie Noord-Holland, die daarmee sinds die datum zorgdraagt voor het beheer en onderhoud. Aangezien het een wegnummer kreeg toebedeeld in de reeks 400 - 999 is het wegnummer niet op de bewegwijzering aangebracht en alleen bedoeld voor administratieve doeleinden.

Een van de problemen op de N525 is het vele overstekende fietsverkeer bij Laren aangezien hier een belangrijke schoolfietsroute loopt. De aanleg van een fietstunnel, in 2010, ter hoogte van de La Place heeft de veiligheid voor fietsers sterk verbeterd. Er steken minder fietsers over bij het kruispunt Vredelaan/Diepenbrocklaan. Vanwege het deelconflict bij deze verkeerslichten bestaat een risico op aanrijdingen.

De provincie Noord-Holland heeft de doorstroming en verkeersveiligheid op de overbelaste N525 tussen de A1 en Hilversum verbeterd door de met verkeerslichten geregelde kruispunten bij de A1 en de Diepenbrocklaan/Vredelaan aan te passen. Er zijn extra opstelstroken bijgekomen voor de grootste verkeersstromen. De gemeente Laren had bovenwettelijke geluidsmaatregelen als voorwaarde gesteld voor het afgeven van de omgevingsvergunning. Eind 2013 is er na lang conflict overeenstemming bereikt met de gemeente Laren, waardoor de voorbereiding van het project hervat konden worden. In december 2014 is de aannemer gestart met de werkzaamheden, waarna in januari 2015 is gestart met de eigenlijke reconstructie. De werkzaamheden zijn in december 2015 voor het grootste deel afgerond. In de eerste maanden van 2016 zijn de laatste afrondende werkzaamheden verricht zoals het aanbrengen van markering en definitieve bebording.

Verkeersintensiteiten

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten. Telpunten:

  1. Op/afrit A1 n.z. - Op/afrit A1 z.z.
  2. Op/afrit A1 - Westerheide / Oude Postweg
  3. Westerheide / Oude Postweg - Larenseweg
Telpunt 1 2 3
2006 27.400 27.381 27.400
2007 26.900 26.906 26.900
2008 24.700 24.694 24.700

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Externe links

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad