N5 (Algerije)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N5
Begin Alger
Einde Constantine
Lengte 481 km
Route

Alger

Boudouaou

Thenia

Lakhdaria

Kadiria

Bouira

Ahnif

El Mhir

El Achir

Bordj Bou Arreridj

Aïn Tagrout

Sétif

El Eulma

Bir El Arch

Tadjenanet

Chelghoum Laïd

Oued Athmania

Constantine

De N5 of RN5 is een route nationale in Algerije. De weg vormt een oost-westroute tussen Algiers en Constantine. De weg heet ook wel La route du Constantinois en is 481 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N5 in Algiers.

Algiers

De N5 begint aan de zuidwestkant van de Algerijnse hoofdstad Algiers (Algers). De weg vormt dan de Rocade Sud, een voie express langs de zuidkant van Algiers. De snelweg telt 2x3 tot 2x4 rijstroken en passeert door het zuiden van de stad. Ten zuidoosten van Algiers volgt een dubbelnummering met de A1 langs de luchthaven. Dit deel telt 2x4 rijstroken. Ten oosten van de luchthaven buigt de A1 naar het zuidoosten af, terwijl de N5 nog verder oostwaarts voert.

Boumerdès

De voortzetting van de N5 door het wilaya Boumerdès is een snelweg, de Autoroute Algiers-Tizi Ouzou. De snelweg voert verder oostwaarts naar Tizi Ouzou, maar na Thenia buigt de N5 naar het zuiden af en wordt dan gevormd door de Autoroute Thenia-Lakhdaria die echter al bij Ammal eindigt. Het landschap is hier bergachtiger, onderdeel van de Tell Atlas. De N5 voert dan door een canyon en bereikt het stadje Lakhdaria.

Bouira

Vervolgens voert de N5 zuidoostwaarts, later oostwaarts door de wilaya Bouria. De A1 loopt vanaf hier tot Constantine parallel aan de N5. De N5 loopt afwisselend ten noorden en zuiden van de A1 en kruist deze dus meerdere malen. De weg voert door een brede vallei, met naar het noorden hoge bergen met toppen tot 2.300 meter. De grootste stad op de route is Bouira.

Bordj Bou Arreridj

In het grensgebied van de wilaya's Bouira en Bordj Bou Arreridj voert de N5 door bergachtig terrein, dat oostelijker wat vlakker wordt. De N5 passeert dan door de grotere stad Bordj Bou Arreridj, waar een zuidelijke rondweg ligt en de N5 deels 2x2 rijstroken telt.

Sétif

Vervolgens passeert de N5 door de wilaya Sétif, door de stad Sétif en de nabijgelegen stad El Eulma. Rond Sétif ligt een noordelijke rondweg, terwijl de A1 ten zuiden van Sétif langs loopt. De N5 is in de wilaya Sétif overwegend met 2x2 rijstroken uitgevoerd.

Mila

De N5 passeert dan door de wilaya Mila, maar niet door de stad Mila. De N5 voert door vlak terrein, met enkele bergen in de omgeving, door voornamelijk agrarisch gebied. In Mila liggen twee kleine stadjes op de route, Chelghoum Laïd en Oued Athmania. In Mila is de N5 overwegend enkelbaans.

Constantine

Het laatste deel van de N5 voert door het wilaya Constantine, en de N5 eindigt in de stad Constantine, één van de grotere steden in het land. Het laatste deel tussen de A1 en de stad Constantine is weer met 2x2 rijstroken uitgevoerd. De N5 eindigt nabij het centrum op de N3.

Aftakkingen

De N5 heeft 4 aftakkingen:

  • N5A: Teleghma - Aïn Tine (40 km)
  • N5B: N5 - Boumerdès (3 km)
  • N5D: Hussein Dey - Bir Mourad Raïs (4 km, voie expresse)
  • N5E: Bordj El Kiffan - Dar El Beïda (5 km, voie expresse)

De N5D en N5E zijn korte voie expresses bij Algiers.

Geschiedenis

De N5 is van oudsher één van de belangrijkste wegen van Algerije, als oost-westverbinding tussen Algiers en Constantine. Diverse delen van de N5 zijn zelf als autoroute en voie express uitgevoerd. In 1986 opende de Autoroute Algiers-Tizi Ouzou voor het verkeer. Dit was de eerste snelweg van Algerije. De N5 loopt alleen over de westelijke helft ervan. Vervolgens opende in 1990 aansluitend de zijtak Autoroute Thenia-Lakhdaria, die echter niet geheel tot Lakhdaria loopt, aangezien de snelweg niet door een diepe kloof tussen Ammal en Lakhdaria is aangelegd. In 1996 opende de Rocade Sud en de A1 tot de luchthaven voor het verkeer. Dit was de eerste grote bypass van Algiers.

Vanaf 2000 werden plannen gemaakt voor de A1 tussen Algiers en Constantine. Gekozen werd om tussen Algiers en Lakhdaria een alternatief, zuidelijker tracé te volgen, aangezien de Autoroute Thenia-Lakhdaria lastig bleek om aan te leggen, en voorzien werd dat de Autoroute Algiers-Tizi Ouzou niet al het oost-westverkeer kon verwerken. Daarom is de A1 tussen Algiers en Lakhdaria zuidelijker aangelegd met 2x3 rijstroken door de bergen. Reeds in 2003 opende het eerste deel als bypass van Lakhdaria, en in 2004 opende het deel dicht bij Constantine. De snelweg is daarna tussen 2006 en 2011 opengesteld tussen Algiers en Constantine, waarmee de N5 overal nog een lokaal belang had.

Voordat de A1 werd aangelegd had de N5 een groot doorgaand belang, met veel vrachtverkeer tussen Algiers en Constantine. Daarom zijn enkele delen naar 2x2 rijstroken verbreed, met name in de wilaya Sétif. Al in de jaren '90 is het deel tussen Bordj Bou Arreridj en Sétif naar 2x2 rijstroken verbreed. De noordelijke rondweg van Sétif is in 2009 of 2010 opengesteld, min of meer tegelijkertijd met de A1 in deze regio. Het 2x2-deel tussen Sétif en El Eulma is al een stuk ouder en dateert vermoedelijk ook van de jaren '90.

Referenties


Routes nationales in Algerije

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N1617N18N19N20N21N22N23N24N25N26N27N28N29N30N31N32N33N34N35N36N37N38N40N41N42N43N44N45N46N47N48N49N50N51N52N53N54N55N56N60N61N62N63N64N65N66N67N68N69N70N71N72N73N74N75N76N77N78N79N80N81N82N83N84N85N86N87N88N89N90N91N92N93N94N95N96N97N98N99N100N101N102N103N104N105N106N107N108N109N110N111N118N119N120N121N122