N629 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN629.svg
N629 NL map.png
N629
Begin Oosterhout
Einde Dongen
Lengte 4 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Oosterhout NLA027.svg → Breda / Gorinchem

Junction.svg Oosteind

VRI zwart.svg Heikant / Oosteind

Rotonde.svg Dongen, via Westerlaan: NLN632.svg → Tilburg

De N629 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Brabant. De weg vormt samen met de N632 een oost-westroute tussen Oosterhout en Tilburg. De N629 is 4 kilometer lang.

Routebeschrijving

Vanuit Oosterhout komend gaat de Bovensteweg ter hoogte van de westelijke aansluiting met de A27 over in de N629. Aan de oostzijde heeft men door middel van een ongelijkvloerse aansluiting toegang naar de A27 richting Utrecht. Via turborotondes kan men de snelweg bereiken. Er volgt iets verderop een kruising met de Provincialeweg naar Oosteind. Vlak hierna volgt een bocht en erna volgt een kruising met de Hoogstraat. Verder volgt een toegang naar een druk bezocht tuincentrum. Verder gaand in zuidoostelijke richting wordt een aantal lokale wegen gekruist. De weg eindigt op de rotonde met de Westerlaan. Via de Westerlaan bereikt men het verlengde van de N632, richting Dongen en Tilburg.

Classificatie

De N629 is in het kader van duurzaam veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Op de N629 is er tussen Dongen en Oosteind een groene golf.

Geschiedenis

De oorspronkelijke aansluiting van de N629 op de A27.

Oorspronkelijk sloot de weg gelijkvloers op de A27 aan toen deze in 1967 werd geopend. Enkele jaren later is hier een ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd, vermoedelijk begin jaren '70. De Rijensebrug over het Wilhelminakanaal in Dongen is in 1980 opengesteld. Deze verving een oudere brug die iets oostelijker het kanaal overspande.

In het kader van de upgrade van de N629 tussen Dongen en Oosterhout is ook de aansluiting op de A27 gereconstrueerd. De N629 sloot oorspronkelijk op een platgeslagen halfklaverblad op de A27 aan, met een scherpe bocht op de N629. Dit deel van de N629 is verlegd en naar 2x2 rijstroken verbreed. De gereconstrueerde N629 werd op 19 september 2020 opengesteld voor het verkeer.[1]

Toekomst

Vanaf 1999 zijn er al verschillende studies gedaan omtrent de N629 (BORD(T)). In 2006 heeft men het eerste deel van de verplichte MER gepubliceerd met een aantal alternatieven. Met de tweede fase van de MER die in 2008 werd gepubliceerd, is hier een voorkeursalternatief uitgekozen. Dat voorkeursalternatief was Parallel noord ('Pn'). Hierbij komt de weg tussen Oosteind en het tuincentrum een paar honderd meter westelijker te liggen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Oosterhout kozen dit alternatief, maar de gemeente Dongen bleef bij het alternatief 'Bundeling zuid', waarbij de weg zich halverwege Oosterhout en Dongen in tweeën splitst en het nieuwe tracé door middel van een brug over het Wilhelminakanaal aansluit op de N632 aan de zuidkant van Dongen.

In 2009 werd naar buiten gebracht dat de provincie en de gemeente Oosterhout ook het alternatief Bundeling zuid willen aanvaarden mits er duidelijkheid komt over de ontsluiting van industrieterrein Everdenberg. Hierna is het plan voorgesteld aan Gedeputeerde Staten die de voorkeur uitsprak voor het alternatief Pn. Pas op 8 maart 2016 is het definitieve voorkeurstracé gekozen waar zowel de provincie en de betrokken gemeenten het over eens waren, en is een nieuw tracé vanaf Oosteind tot de zuidkant van Dongen, inclusief een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal. Dit heet het tracé Bundeling Noord.[2] Op 21 december 2017 stemde de gemeenteraad van Dongen in met het plan[3] en op 26 januari 2018 is het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.[4] Gedeputeerde Staten hebben op 25 mei 2018 ingestemd met het definitieve inpassingsplan.[5] Op 28 september 2018 stemden de provinciale staten met grote meerderheid voor het inpassingsplan, waarmee het definitief werd.[6] Op 25 november 2020 werden alle bezwaren tegen het inpassingsplan ongegrond verklaard, waarmee de bouw kon starten.[7]

Verkeersintensiteiten

Op de hele N629 is er kans op file, in de richting van Oosterhout is dit vooral voor de aansluiting met de A27. In oostelijke richting staan er vooral files voor de verkeerslichten bij het tuincentrum halverwege de N629. De reden voor de files is te vinden in de intensiteiten. De intensiteiten zijn behoorlijk hoog te noemen op de N629. Tussen Dongen en Oosterhout variëren de intensiteiten tussen 25.000 en 30.000 voertuigen per etmaal.

Het verleggen van het tracé gecombineerd met de deels ongelijkvloerse afwikkeling naar de A27 aan de oostelijke aansluiting zou voor een verlichting van de filevorming moeten zorgen.

Bronnen

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831