N629 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN629.svg
Blank.png
N629
Begin Oosterhout
Einde Dongen
Lengte 4 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting Oosterhout NLA027.svg → Breda / Gorinchem

Junction.svg Oosteind

VRI zwart.svg Heikant / Oosteind

Rotonde.svg Dongen, via Westerlaan: NLN632.svg → Tilburg

De N629 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Brabant. De weg vormt samen met de N632 een oost-westroute tussen Oosterhout en Tilburg. De N629 is 4 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N629 begint bij de rotonde met de Westerlaan, het verlengde van de N632, vanuit Tilburg bij het plaatsje Dongen. Van hieruit gaat de weg in noordwestelijke richting en kruisen we een aantal lokale wegen. Ook komen we langs een tuincentrum waar het vaak zo druk is dat de auto's langs de N629 in het gras geparkeerd staan. Als we verder gaan komen we bij de verkeerslichten aan de kruising met de Hoogstraat. Voorbij dit verkeerslicht volgt er een scherpe bocht waardoor de weg nu noordwaarts gaat. Vlak na deze bocht is er de kruising met de Provincialeweg naar Oosteind. Na even rechtdoor te hebben gereden komen we bij de A27 aan. Eerst de kruising voor verkeer richting Utrecht, waarna er een scherpe bocht naar links volgt en we door middel van een viaduct over de A27 gaan. Vlak na dit viaduct eindigt de N629 op een VRI-geregelde kruising. Verkeer richting Breda kan linksaf de A27 op. Rechtdoor gaat de weg door Oosterhout heen en gaat deze uiteindelijk naar de A59 en Made.

Classificatie

De N629 is in het kader van duurzaam veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Op de N629 is er tussen Dongen en Oosteind een groene golf.

Toekomst

Vanaf 1999 zijn er al verschillende studies gedaan omtrent de N629 (BORD(T)). In 2006 heeft men het eerste deel van de verplichte MER gepubliceerd met een aantal alternatieven. Met de tweede fase van de MER die in 2008 werd gepubliceerd, is hier een voorkeursalternatief uitgekozen. Dat voorkeursalternatief was Parallel noord ('Pn'). Hierbij komt de weg tussen Oosteind en het tuincentrum een paar honderd meter westelijker te liggen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Oosterhout kozen dit alternatief, maar de gemeente Dongen bleef bij het alternatief 'Bundeling zuid', waarbij de weg zich halverwege Oosterhout en Dongen in tweeën splitst en het nieuwe tracé door middel van een brug over het Wilhelminakanaal aansluit op de N632 aan de zuidkant van Dongen.

In 2009 werd naar buiten gebracht dat de provincie en de gemeente Oosterhout ook het alternatief Bundeling zuid willen aanvaarden mits er duidelijkheid komt over de ontsluiting van industrieterrein Everdenberg. Hierna is het plan voorgesteld aan Gedeputeerde Staten die de voorkeur uitsprak voor het alternatief Pn. Pas op 8 maart 2016 is het definitieve voorkeurstracé gekozen waar zowel de provincie en de betrokken gemeenten het over eens waren, en is een nieuw tracé vanaf Oosteind tot de zuidkant van Dongen, inclusief een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal. Dit heet het tracé Bundeling Noord.[1] Op 21 december 2017 stemde de gemeenteraad van Dongen in met het plan[2] en op 26 januari 2018 is het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.[3] Gedeputeerde Staten hebben op 25 mei 2018 ingestemd met het definitieve inpassingsplan.[4] Op 28 september 2018 stemden de provinciale staten met grote meerderheid voor het inpassingsplan, waarmee het definitief werd.[5]

Verkeersintensiteiten

Op de hele N629 is er kans op file, in de richting van Oosterhout is dit vooral voor de aansluiting met de A27. In oostelijke richting staan er vooral files voor de verkeerslichten bij het tuincentrum halverwege de N629. De reden voor de files is te vinden in de intensiteiten. De intensiteiten zijn behoorlijk hoog te noemen op de N629. Tussen Dongen en Oosterhout variëren de intensiteiten tussen 25.000 en 30.000 voertuigen per etmaal.

Bronnen

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Brabant

Autosnelwegen: A2A4A16A17A27A29A50A58A59A65A67A73A270

Niet-autosnelwegen: N65N69N257N259N260N260AN261N262N263N264N265N266N267N268N269N270N272N277N279N282N283N284N285N286N289N321N322N324N329N389N394N395N396N397

N551N601N602N603N604N605N606N607N608N609N610N611N612N613N614N615N616N617N618N619N620N621N622N623N624N625N626N628N629N630N631N632N634N636N637N638N639N640N641N642N831