N743 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN743.svg
N743 NL map.png
N743
Begin Almelo
Einde Hengelo
Lengte 9 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Junction.svg Almelo NLN349.svg

Centrum.svg Zenderen NLN744.svg

Rotonde.svg Borne-Noord

Rotonde.svg Borne-Oost

Junction.svg Borne-Zuid

Junction.svg Ikea

Afslagsymbool.svg Aansluiting Hengelo NLA001.svg

De N743 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Overijssel. De weg vormt een noord-zuidverbinding tussen Almelo en Hengelo, met Borne als grootste bebouwde kom op de route. De weg is 9 kilometer lang.

Routebeschrijving

De weg begint in het zuidoosten van Almelo op een kruispunt met de N349 en voert zuidoostwaarts de stad uit. Men komt langs het bedrijventerrein van Almelo, waarna de weg langs de beoogde vuilverwerking komt, en men de bebouwde kom van Zenderen bereikt, waar de N744 uit Albergen eindigt. Daarna volgt een kort stuk buiten de bebouwde kom, waarna men langs de grotere kern Borne komt. De N743 vormt de oostelijke rondweg van Borne en ligt relatief solitair van het onderliggend wegennet. Middels twee rotondes en twee kruispunten is er aansluiting naar andere wegen in Borne. Het laatste deel van de weg telt 2x2 rijstroken en bedient onder andere 'het Plein' met de Ikea en het industrieterrein 'Campus'. Daarna eindigt de N743 op de aansluiting Hengelo van de A1, aan de noordrand van Hengelo.

Classificatie

De N743 is in het kader van duurzaam veilig als een gebiedsontsluitingsweg ingericht, met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de bebouwde kom. In Almelo geldt een maximumsnelheid van 70 km/h, in Zenderen 50 km/h en door Borne ook 50 km/h, behalve het noordelijk deel van de rondweg, dat buiten de bebouwde kom ligt. Het gedeelte rond de aansluiting met de A1 ligt buiten de bebouwde kom, en daar geldt 80 km/h, al zal dat vanwege de vele verkeerslichten niet snel gereden kunnen worden.

Geschiedenis

De N743 was oorspronkelijk een rijksweg, en had in het nummeringsstelsel 1957 het nummer N92, die vanaf De Punt via Emmen, Hardenberg en Almelo naar Enschede liep. Daarna was de weg onderdeel van de rijksweg 835, het administratieve nummer waar ook de N35 deels tot behoorde ten westen van Almelo. De weg was oorspronkelijk de enige verbinding tussen Almelo en Hengelo, wat de reden was dat er al vroeg een rondweg bij Borne is aangelegd, deze werd op 27 augustus 1947 opengesteld voor het verkeer.[1] In 1978 en 1979 kwam de A35 tussen Almelo en Delden gereed, waarmee de weg zijn doorgaande functie grotendeels verloor. Zenderen was destijds het grootste knelpunt. In 2006 werd de rondweg van Borne deels binnen de bebouwde kom getrokken vanwege de bouw van de wijk Bornsche Maten aan de oostzijde van Borne.

Toekomst

Bij de aanleg van de wijk Bornsche Maten is door de gemeente Borne voorgesteld om de rondweg te knippen. Dat wil zeggen dat de rondweg zou stoppen bij de kruising met de Grotestraat en zich voortzet bij de rotonde met de Deurningerweg. Dit om geen geïsoleerde wijk te creëren, zoals gebeurd is met de wijk Stroom Esch. De knip kan alleen gerealiseerd worden als er een alternatief komt voor het doorgaande verkeer op de N743. Deze zou een westvariant van de rondweg kunnen zijn. Zowel de gemeente Borne als de provincie Overijssel zijn al meerdere jaren bezig met de besluitvorming over deze knip.

Voor een betere ontsluiting van de nieuwe wijk 'Bornsche Maten' is er nog een kruising met VRI aangelegd tussen de Grotestraat en de Amerikalaan/Europalaan. Hierdoor sluit de Bornschebeeklaan beter aan en ontstaan er daar geen files meer. Op dit deel van de N743 zijn dan op minder dan 1 kilometer 4 VRI installaties.

Bij Borne is een aanvang gemaakt met een rondweg die uiteindelijk een nieuwe route van de N743 zou kunnen vormen. Het eerste deel hiervan was de Zuidelijke Randweg, een 3 kilometer lange weg tussen de IKEA en de aansluiting Borne-West, met een tunnel onder de spoorlijn en een tunnel onder de N742. Dit deel is op 11 november 2016 geopend.[2] De provincie Overijssel nam 90% van de aanlegkosten op zich.

De volgende stap heet de Vloedbeltverbinding, dit betreft een nieuwe weg parallel aan de A1/A35 tot aan de westzijde van Zenderen.[3] Hiermee krijgt Zenderen ook een rondweg. In februari 2021 is gekozen voor het voorkeursalternatief. De kosten zijn geraamd op € 50 miljoen, waarvan de provincie Overijssel 40 miljoen voor zijn rekening neemt.

Verkeersintensiteiten

Telpunt 2010 2012 2014
Almelo - Zenderen 10.800 10.500 10.200
Zenderen - Borne 14.900 13.900 13.800
Borne - A1 24.800 23.800 23.200

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855