N851 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN851.svg
Blank.png
N851
Begin Rogat (A28)
Einde Meppel (A32)
Lengte 4,9 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg Aansluiting De Wijk NLA028.svg → Zwolle / Hoogeveen

Centrum.svg Rogat

Centrum.svg Meppel

Afslagsymbool.svg Aansluiting Meppel NLA032.svg → Zwolle / Heerenveen

De N851 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Drenthe. De weg verloopt van de A28 bij Rogat naar de A32 in Meppel. In Meppel heet de N851 Hoogeveenseweg. De weg is in totaal 4,9 km lang en verloopt oost-west.

Routebeschrijving

De N851 begint aan afrit 24 van de A28, bij het dorpje Rogat. Vervolgens loopt de weg parallel aan de A28 westwaarts als 2-strooks gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Bij De Knijpe kruist de N851 de omgelegde Hoogeveense Vaart.

Dan volgt de bebouwde kom van Meppel. De N851 telt hier 2x2 rijstroken en de maximumsnelheid is 50 kilometer per uur. De N851 eindigt bij afrit 2 van de A32.

Classificatie

Sinds 1996 is de gehele weg in het kader van Duurzaam Veilig gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Geschiedenis

  • Voor 1993 stond de N851 bekend bekend onder het administratieve nummer S12.[1]
  • Het gedeelte langs de Hoogeveense Vaart werd in de jaren 1857 - 1860 voor het eerst verhard.
  • In 1959 werd een nieuwe autoweg Meppel - Linde (bij Zuidwolde) - Witte Paal - Twente voorgesteld.
  • Vanaf 1966 maakte het gedeelte tussen rijksweg 32 en de Oosterbroekenweg deel uit van de autoweg Meppel - Eursinge (de huidige N375), onderdeel van de provinciale autowegverbinding Meppel - Eursinge - Assen. Ter plaatse van de Oosterbroekenweg was toen een kleine vorkaansluiting.
  • Op 21 mei 1981 werd een nieuw tracé tussen Rogat en de Schiphorsterweg opengesteld. Het bestaande gedeelte van de weg werd in delen gereconstrueerd. In november 1983 kwam het gedeelte Schiphorsterweg - Oosterbroekenweg gereed en in 1988 startte de reconstructie van het gedeelte in de bebouwde kom van Meppel. De vorkaansluiting met de Oosterbroekenweg werd daarbij gelijkvloers gemaakt.
  • In 2001 werd een nieuw stukje weg aangelegd bij Rogat, zodat de afrit van de A28 voortaan rechtstreeks op de N851 aansloot. De VRI's bij Rogat konden daarmee verdwijnen.
  • In 2004 werd het gedeelte in de bebouwde kom van Meppel gereconstrueerd, waarbij tevens een deel werd verdubbeld.

Van Friesland via Drenthe niet naar Twente

Grootse plannen

Begin jaren '50 ontstonden binnen de provincie Drenthe de eerste plannen voor de aanleg van provinciale wegen, die speciaal bedoeld waren voor het toenemende autoverkeer. In de eerste helft van die jaren werden enkele bestaande wegen dan ook grondig gereconstrueerd. Het bleek dat zo'n ingrijpende reconstructie zeer hinderlijk was voor het verkeer en behoorlijk veel geld kostte. Volgens nieuwere prognoses zou het verkeer zeer snel gaan toenemen in de komende jaren. Om dit verkeer te kunnen faciliteren, zouden op den duur dubbelbaans wegen nodig zijn. Het reconstrueren van bestaande wegen voor autoverkeer was vaak al passen en meten, laat staan als daar nog ruimte voor een tweede rijbaan bij gereserveerd moest worden.

Gecombineerd met getreuzel en onzekerheid van rijkswege omtrent de verbetering en aanleg van betere rijkswegen in Drenthe, deed dit de provincie Drenthe besluiten zelf het heft in handen te nemen en uit de provinciale middelen autowegen aan te leggen over nieuwe tracés. Dit mondde in 1956 uit op een plan ter aanleg van een drietal provinciale autowegen: de P13 Assen - Eursinge - Hoogeveen - Overijssel, de P14 Eursinge - Meppel, de P16 Hoogeveen - Holsloot en de verbindingsweg P16a van de P14 bij Ruinen naar de P16 bij Hoogeveen.

In 1960 werden deze plannen alweer herzien. Het tracé van de P14 zorgde voor problemen bij de aansluiting op de rijksweg 31 bij Meppel, waardoor het tracé moest worden herzien. Ook het tracé van de P16 moest worden veranderd vanwege een inmiddels ontworpen kanaalomlegging bij Hoogeveen. Daarnaast werd in 1959 een nieuwe weg voorgesteld van Meppel naar Twente via de Witte Paal. Aldus werden de tracés van de P14 en P16 gewijzigd, werden de P15 Meppel - Eemten - Hoogeveen en P22 Eemten - Linde - Overijssel aan het plan toegevoegd. Deze laatste zou samen met rijksweg 32 voor een snelle verbinding zorgen tussen Friesland en Twente. P16a werd geschrapt omdat P15 deze functie zou overnemen.

Van uitstel komt afstel

Met het Rijkswegenplan 1968 verschenen de P13 en het gedeelte van P22 westelijk van de P13 als rijksweg 36 in de plannen. Het gedeelte van de P22 tussen Meppel en Linde werd voortaan S12 en het resterende stukje van de P13 werd S12a. Ook verscheen de P15 tussen Eemten en Hoogeveen op dit rijkswegenplan, als onderdeel van rijksweg 37. Door onzekerheid over de tracering van deze rijksweg 37, waarbij er gekozen moest worden voor een langere route via Meppel of een kortere route langs Staphorst, was er een tijd lang ook onduidelijkheid over de precieze tracering van de S12. In 1971 werd gekozen voor het tracé van rijksweg 37 langs Meppel, waarbij de S12 een belangrijke rol zou spelen voor de verbindingen tussen de richtingen Heerenveen en Hoogeveen, waarin het geplande knooppunt met rijksweg 32 niet zou voorzien.

Het overige gedeelte van de S12 tussen Eemten en Linde, geheel gelegen in de gemeente Zuidwolde, was minder belangrijk, zeker zolang rijksweg 36 vanaf Linde niet zou worden doorgetrokken naar de Witte Paal. De grote maatschappelijke veranderingen in die tijd ten gunste van landschap en milieu en ten nadele van de wegaanleg daarbij in ogenschouw nemend, is het niet vreemd dat de gemeente Zuidwolde in medio 1974 besloot de S12 in de bestemmingsplannen op de lange baan te schuiven en in de plannen niet langer rekening met de weg te houden. Niet lang daarna, bij de herziening van het secundair wegenplan in 1978, werd de S12 Eemten - Linde helemaal geschrapt.

Overigens is het gedeelte van rijksweg 36 tussen Linde en de Witte Paal uiteindelijk in 2010 volgens een heel ander tracé aangelegd als de Omlegging Ommen, als onderdeel van de N36. Met dit tracé functioneert deze weg vooral ter ontlasting van Ommen en niet als de ooit bedoelde snelle route tussen Friesland en Twente.

Verkeersintensiteiten

Wetenswaardigheden

  • Tot de openstelling van de ontbrekende verbindingsbogen in knooppunt Lankhorst in 2009, moest al het verkeer tussen de richtingen Heerenveen en Hoogeveen gebruikmaken van de N851. Dit is nog altijd de kortste, maar niet noodzakelijkerwijs de snelste route. Nu de N851 haar functie voor het doorgaande verkeer heeft verloren, is het waarschijnlijk dat de weg op de lange termijn aan de gemeente Meppel zal worden overgedragen.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979