N854 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN854.svg
Blank.png
N854
Begin Dalen (N34)
Einde Zweeloo (N381)
Lengte 12,7 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Centrum.svg Dalen

Afslagsymbool.svg NLN034.svg → Coevorden / Emmen

Afslagsymbool.svg Aansluiting Oosterhesselen NLA037.svg → Hoogeveen / Meppen

Centrum.svg Meppen

Centrum.svg Aalden

Centrum.svg Zweeloo

Afslagsymbool.svg NLN381.svg → Beilen / Emmen

De N854 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Drenthe. De weg verloopt vanaf de N34 bij Dalen naar de N381 bij Zweeloo. De weg is in totaal 12,7 km lang en verloopt zuid - noord.

Routebeschrijving

Dalen - A37 - Oosterhesselen

De N854 begint op de komgrens aan de noordkant van het dorp Dalen en heet ter plekke Burgemeester Fonteinstraat. Meteen daarna volgt een Haarlemmermeeraansluiting met de N34 als hoofdrichting, die bovenlangs passeert. Na deze aansluiting volgt er een kruising met de Valsteeg/Giestee.

Daarna loopt de N854 ongeveer 1,5 km zonder aansluitingen rechtdoor, waarbij halverwege nog een kleine parkeerplaats wordt gepasseerd. De Oosterhesselerweg vormt net voor de kruising met de Stukdijk/Rieweg de parallelweg van de N854, die ter plekke nog de naam Burgemeester Fonteinstraat draagt.

Dan volgt er ter hoogte van het dorpje Wachtum een tweetal rotondes die deel uitmaken van de Haarlemmermeeraansluiting met de A37, waarbij deze autosnelweg over de N854 heen gaat. Vanaf deze aansluiting verandert de naam van de N854 in Oosterhesselerweg, gelijk aan de nog steeds langszij liggende parallelweg. Even verderop sluit de Oude Geeserweg aan.

Na een kilometer volgt een rotonde waar de wegen Verlengde Hoogeveens Vaart en de Grevenberg op de Oosterhesselerweg aansluiten. Beide wegen lopen parallel ten zuiden langs het kanaal Verlengde Hoogeveense Vaart, die door de N854 met een ophaalbrug genaamd Oosterhesselerbrug gekruist wordt. Direct na de brug kruist de N854 de weg Verlengde Hoogeveense Vaart, die noordelijk parallel langs het kanaal loopt.

Onder de naam Pandijk loopt de N854 verder in noordelijke richting naar de Burgemeester de Kockstraat, maar niet voordat achtereenvolgens de straten Boomhoorn, Veldweg en Armhuisweg aantakken.

Na de T-splitsing met de Burgemeester de Kockstraat gaat de N854 verder onder de naam Wethouder K. Schepersweg. Ter hoogte van Oosterhesselen volgen kruisingen met de Smalthaarweg, Waterveensweg en Poelweg. Dan komt de rotonde met de Geserweg in zicht, waarna de N854 verder richting noorden gaat en de Smid Janusweg en de Mepperweg/Burgemeester de Kockstraat kruist.

Oosterhesselen - N381

Vanaf laatstgenoemde kruising gaat de N854 ook onder de naam De Kockstraat verder naar de bebouwde kom van het dorpje Meppen. In de bebouwde kom sluiten achtereenvolgens de Koemaatsdijk, Mepperstraat en Dennekampen aan op de N854, die in Meppen een bocht naar het noordoosten maakt.

Zodra de N854 de bebouwde kom van Meppen verlaat, wijzigt de naam in Aelderstraat. Even verderop wordt de bebouwde kom van Aalden binnengetreden, vanaf waar de gemeente Coevorden wegbeheerder is van de N854. In Aalden vinden de straten Molenwijk/Oud Aalden, Gelpenberg, Kerkstraat, Aelderhof, Marsstukken en Aelder Hooghe aansluiting op de N854.

Dan kruist de N854 de Aelder- of Westerstroom. Deze beek markeert de grens tussen de dorpjes Aalden en Zweeloo; de bebouwde kommen van beide plaatsen lopen naadloos in elkaar over. Aan de Zweelse kant van de beek heet de N854 Hoofdstraat.

In Zweeloo sluiten de Kruisstraat, Marktstraat en Hoofdstraat op de N854 aan, vanaf waar de weg verder gaat onder de naam Brinklanden. Zodra de weg de bebouwde kom van Zweeloo weer verlaat, is de provincie Drenthe weer de wegbeheerder van de N854.

Nadat de Noordweg op de N854 aansluit, volgt de Haarlemmermeeraansluiting met de N381. Daarbij is deze autoweg de hoofdroute en passeert de N854 bovenlangs. Uitwisseling tussen de twee wegen is mogelijk via twee rotondes, waarvan de noordelijkste vijf armen heeft. Die rotonde markeert tevens het eindpunt van de N854.

Classificatie

Sinds 1996 is de gehele weg in het kader van Duurzaam Veilig gecategoriseerd als gedeeltelijk erftoegangsweg en gedeeltelijk gebiedsontsluitingsweg, maar de weg werd in 2007 in zijn geheel gehercategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Geschiedenis

 • Voor 1993 was de N854 tussen Dalen en de A37, toen nog N37, onderdeel van de S14; het overige gedeelte stond bekend als T24. [1]
 • In 1959 werd de omlegging om Oosterhesselen, de Wethouder K. Schepersweg opengesteld. Dit betreft het gedeelte tussen de beide kruisingen met de Burgemeester de Kockstraat, die de oude route van de weg vormde.
 • Op 12 juli 1979 werd de N854 tussen de N34 bij Dalen en de A37 bij Wachtum opengesteld, waarmee een korte, snelle route ontstond tussen de huidige N34 en A37.
 • In 2005 is de N854 tussen de A37 en de Oosterhesselerbrug op een nieuw tracé gebracht. De oude doorgaande weg was door de bomenrijen nog op vooroorlogs wegprofiel met een fietspad aan de oostzijde. Op de plaats van het fietspad is een gebiedsontsluitingsweg aangelegd, waarbij de oude weg parallelweg en fietspad is geworden.

Stukje bij beetje

Allerlei plannen

De vanouds op de provinciale wegenplannen van Drenthe voorkomende weg P17, van Dalen via de Valsteeg en Oosterhesselen naar Zweeloo, werd in 1959 voorzien van een omlegging om Oosterhesselen. Hiermee sneed het verkeer voortaan een stukje af en hoefde bovendien een bebouwde kom minder te doorkruisen.

Naast dit nieuwe tracé werden ook plannen gemaakt voor een nieuwe weg westelijk om de dorpjes Meppen, Aalden en Zweeloo heen. Dit tracé zou aansluiting geven op de geplande provinciale weg P12, tegenwoordig de N381. Ondertussen was Rijkswaterstaat bezig met een nieuw tracé te ontwerpen voor de rijksweg 34 tussen Coevorden en Emmen, die in 1959 door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen waren als ontwikkelingskernen.

Halverwege de zestiger jaren kwamen er meer en meer plannen voor nieuwe autowegen in Drenthe. De P17 zou met de rijksweg 34 en de P12 een belangrijke verbinding van Coevorden met Noord-Drenthe, West-Groningen en Friesland. Daarnaast was voor Coevorden een rondweg in de planning, de P16a, tegenwoordig N382. Deze rondweg zou worden doorgetrokken naar Zwinderen en daar aansluiten op de P16 van Hoogeveen naar Holsloot, tegenwoordig A37.

Omdat de schakels P16a Coevorden - Zwinderen en P17 Dalen - Oosterhesselen op geringe afstand parallel aan elkaar zouden komen te liggen, werd er gekeken naar de mogelijkheden om beide wegen te bundelen tot één autoweg van de rijksweg 34 bij Coevorden naar de P12 bij Witteveen.

Landschappelijk werd dit echter zeer moeilijk vanwege landbouw- en recreatiegebieden. Voor de dorpen langs de bestaande P17 zou dit ook betekenen dat de wegen niet verbeterd zouden worden. De route danig verkorten met een nieuwe autoweg zou ook niet meer aan de orde zijn, daar de omlegging om Oosterhesselen al behoorlijk afsneed en het geplande nieuwe tracé bij Meppen, Aalden en Zweeloo ook voor voldoende routeverkorting zou zorgen.

Elke keer een stukje

Het kwam er dus op neer dat de P17 zelf gewoon verder uitgebouwd zou worden tot autoweg. In 1968 kwam dan ook de nieuwe invalsweg van Dalen gereed, die de in december 1970 opgeleverde rijksweg 34 verbond met Dalen. Deze nieuwe weg bundelde een tweetal wegen richting Oosterhesselen, via de Valsteeg en via Wachtum.

Het lijkt erop dat het nieuwe tracé om Meppen, Aalden en Zweeloo nooit veel prioriteit heeft gehad. Er zijn geen concrete plannen over dit wegvak in de archieven te vinden en halverwege de jaren '70 werd de inmiddels in S14 omgenummerde weg op de kaarten van het Drentse hoofdwegennet geschrapt. De redenen hiervoor zijn ongewis, maar laten zich raden met betrekking tot de omslag in de maatschappij ten nadele van de wegaanleg.

Ruim tien jaar nadat de nieuwe invalsweg van Dalen gereed was, werd deze weg in 1979 doorgetrokken naar de provinciale weg S13, voorheen P16 genummerd. De openingshandeling vond plaats op 12 juli 1979 door gedeputeerde A.J. Eshuis. Voorlopig was dit de laatste verbetering aan de weg, die tussen de S13 en de Oosterhesselerbrug nog altijd een smal wegvak op vooroorlogs profiel kende.

Dit gedeelte van de N854 werd pas na ruim een kwart eeuw sinds de laatste tracéwijziging aangepakt. In maart 2005 werd begonnen met de aanleg van een nieuw tracé. Was de situatie voorheen dat het fietspad oostelijk van de N854 lag, nu zou de N854 op de plek van het fietspad komen te liggen en zou de oude weg voortaan als parallelweg fungeren. Medio 2005 was dit werk gereed.

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

 • 1 [EN101] Dalen - A37
 • 2 [EN106] A37 - Oosterhesselerbrug
 • 3 [EN501] Oosterhesselerbrug - Oosterhesselen
 • 4 [DM104] Oosterhesselen - Meppen
 • 5 [DM103] Meppen - Aalden
 • 6 [EM119] Zweeloo - N381
Telpunt 1 2 3 4 5 6
2000 4.613 4.354 4.147 3.462 4.705 4.856
2001 14.710 4.498 4.142 4.222 3.926 5.028
2002 16.431 5.024 4.627 4.716 4.385 5.616
2003 4.918 4.230 4.010 3.659 3.646 4.197
2004 5.393 5.024 3.613 4.716 4.385 5.616
2005 5.976 5.134 3.678 4.369 4.062 5.203
2006 5.986 N/A 4.175 3.202 3.955 4.114
2007 6.413 N/A 4.285 3.515 3.695 4.241

Bron: Provincie Drenthe

Wetenswaardigheden

 • Vroeger werd vanuit de richting Coevorden via de N854 naar Hoogeveen verwezen. Sinds de opening van knooppunt Holsloot in 2002 wordt verkeer naar Hoogeveen via dit klaverblad geleid, hoewel de route via de N854 de kortste en snelste route tussen Coevorden en Hoogeveen vormt.
 • Tijdens de aanleg van dit klaverblad van 2001 tot 2002 was het gedeelte tussen de N34 en A37 onderdeel van de omleidingsroute. Dit is duidelijk terug te zien in de zeer hoge verkeersintensiteiten van die jaren.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979