N862 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N862
Begin Emmen (N391)
Einde Nieuw-Schoonebeek (N863)
Lengte 15,2 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Emmen → Emmen / Ter Apel

Aansluiting Emmen-Oost → Hoogeveen / Meppen

Klazienaveen

Weiteveen

Nieuw-Schoonebeek → Coevorden / Meppen

De N862 is een niet-autosnelweg en gemeentelijke weg in Nederland, gelegen in de provincie Drenthe. De weg verloopt vanaf de Rondweg N391 bij Emmen naar de Europaweg N863 bij Nieuw-Schoonebeek. De weg heet vanaf Emmen achtereenvolgens Dordsestraat, Dordsedijk en Dordseweg, de bebouwde kommen buiten beschouwing gelaten. De weg is in totaal 15,2 km lang en verloopt noord-zuid.

Routebeschrijving

Emmen - Klazienaveen

De N862 begint bij Emmen onder de naam Dordsestraat, midden in de ongelijkvloerse aansluiting met de Rondweg N391, die is vormgegeven als haarlemmermeeraansluiting met de N862 als bovenlangs kruisende hoofdrichting. Het viaduct in deze aansluiting maakt officieel geen deel uit van de N862, omdat de provinciale weg pas direct ten zuiden van het viaduct begint bij hectometerwaarde 2,690. De N862 heeft feitelijk drie startpunten als de toe- en afritten van en naar de N391 worden meegerekend.

Vanaf deze aansluiting loopt de weg in zuidoostelijke richting, waar na een kleine drie kilometer de VRI-kruising bij Nieuw-Dordrecht bereikt wordt. Hier wordt de N862 gekruist door de Oosterveenseweg/Oranjedorpstraat. Verderop volgt een rotonde die het bedrijvenpark A37 ontsluit via de Edisonweg.

Daarna splitst de rijbaan van de N862 zich in tweeën voor de haarlemmermeeraansluiting met de A37. Deze autosnelweg gaat hier over de Dordsestraat heen en uitwisseling tussen beide wegen is mogelijk via een tweetal rotondes in de N862.

Dan volgt de bebouwde kom van Klazienaveen, alwaar de gemeente Emmen het stokje van de provincie Drenthe overneemt als wegbeheerder. Direct na de komgrens volgt wederom een rotonde, waar de straat Pollux aansluit. Om de N862 te volgen moet men de zuidelijke tak volgen met de straatnaam Antares. Vrijwel meteen hierna bevindt zich aan de westelijke zijde een tankstation en meteen daarna sluit de straat Koriander op de N862 aan middels een T-splitsing met linksaffer.

Na enkele bochten sluit de Brugstraat aan, eveneens met een T-splitsing. Daarna gaat de N862 ook verder onder de naam Brugstraat, geflankeerd door twee parallelwegen met dezelfde naam. Even verder takt de weg Evenaar aan, waarna de ovonde bereikt wordt. Ter plekke sluiten de wegen Van Echtenskanaal Noordzijde en de Langestraat aan.

Klazienaveen - Nieuw-Schoonebeek

Na de ovonde verandert de naam van de N862 in Dordsedijk. Achtereenvolgens takken de Derksweg/Jonkheer M.W.C. de Jongestraat en Broekweg/Kruiwerk op de Dordsedijk aan, waarna de bebouwde kom van Klazienaveen wordt verlaten. Vanaf hier is de provincie Drenthe weer de wegbeheerder.

De weggetjes Smallegang, Boerenglop, Hogewal en Moorweg takken op de Dordsedijk aan, voordat opnieuw de bebouwde kom van Klazienaveen wordt aangedaan. Hoewel de bebouwde kom officieel onder Klazienaveen valt, wordt dit deel gebruikelijk aangeduid als Barger-Oosterveen. Na het kruisen van de Veenhoeksweg/Verlengde Scheperweg wordt de bebouwde kom weer verlaten.

Na een flauwe S-bocht sluiten de Oude Dordsedijk en de Schutwijk Zuidzijde aan op de N862, waarna de weg kilometers vrijwel rechtuit loopt. Op dit stuk wordt enkel de Noordersloot/Verlengde Noordersloot gekruisd en een oude smalspoordijk. Deze dijk markeerde tot 1998 tevens de gemeentegrens tussen Emmen en Schoonebeek, wat ook de reden is waarom de N862 vanaf hier verdergaat onder de naam Dordseweg.

Verderop wordt de bebouwde kom van Weiteveen aangedaan, waar de gemeente Emmen weer wegbeheerder is. In Weiteveen vinden de Wethouder G.H. Scherpenlaan, Griendtveenstraat, Zuidersloot en Bargerweg aansluiting op de N862. Dan wordt de bebouwde kom van Weiteveen weer verlaten en loopt de N862 een aantal kilometers kaarsrecht naar het zuidzuidwesten.

Nadat de Dordseweg de weg Ellenbeek/Boôvenen heeft gekruisd, komt het eindpunt van de N862 in de buurt van Nieuw-Schoonebeek in zicht. De aansluiting van de Dordseweg N862 op de Europaweg N863 is vormgegeven als een T-splitsing. De hoogste hectometerwaarde is 17,928.

Classificatie

Sinds 1996 is de gehele weg in het kader van Duurzaam Veilig gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg tussen Emmen en Klazienaveen en erftoegangsweg tussen Klazienaveen en Nieuw-Schoonebeek, maar de weg werd in 2007 gehercategoriseerd als respectievelijk stroomweg en gebiedsontsluitingsweg.

Geschiedenis

 • Voor 1993 had de N862 tussen Emmen en Klazienaveen het administratieve nummer S17 en stond als N31 op de bewegwijzering; het overige gedeelte stond bekend als T26 en had geen nummer op de bewegwijzering.[1]
 • Het wegvak vanaf de Angelsloërdijk in Emmen en de voormalige Dordsebrug in Klazienaveen werd in 1958 opengesteld als autoweg. De ongelijkvloerse kruising met de Rondweg N391 werd in 1968 aangelegd, gelijktijdig met dat wegvak van de Rondweg.
 • De in de regio tamelijk bekende Dordsebrug met VRI in Klazienaveen moest eind 2009 wijken voor een ovonde. De sloop van de brug begon op 1 september dat jaar.
 • op 1 juli 2021 werden alle provinciale delen tussen Emmen en Nieuw-Schoonebeek overgedragen aan de gemeente Emmen.[2]

Autoweg Emmen - Klazienaveen

De verbinding Emmen - Klazienaveen was al van oudsher in de provinciale wegenplannen te vinden onder het nummer P19. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat deze weg van Emmen via Barger-Oosterveld en Nieuw-Dordrecht naar Klazienaveen aan een ingrijpende reconstructie toe was. Oplossingen werden gezocht in vrijliggende fietspaden en parallelwegen langs de bestaande weg, maar dit zou geen voldoende bevredigende oplossing zijn.

Het heil werd gezocht in een nieuwe autoweg over een vrijliggend tracé. Deze autoweg zou vanuit de bebouwde kom van Emmen naar de bebouwde kom van Klazienaveen komen te lopen. Om precies te zijn zou de nieuwe weg beginnen bij het gehuchtje Angelslo, waar later de Emmense woonwijk naar vernoemd zou worden, en eindigen bij de Dordsebrug in Klazienaveen.

De nieuwe autoweg werd in de tweede helft van de jaren '50 geheel gelijkvloers aangelegd, waarna de opening plaatsvond op 1 juni 1959. Bij Klazienaveen kwamen de oude en de nieuwe P19 bij elkaar, waarbij de oude P19 de parallelweg vormde van de nieuwe autoweg. Tien jaar later werd pas de eerste ongelijkvloerse kruising aangelegd. Dit was de aansluiting op de Rondweg Emmen; het viaduct dateert van 1968.

Toekomst

Op 5 juli 2007 werd het nieuwe Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan van Drenthe vastgesteld, waarin de N862 tussen Emmen en Klazienaveen officieel als stroomweg werd aangewezen. Twee jaar later, op 24 september 2009, werd de nieuwe structuurvisie van de gemeente Emmen vastgesteld, waarin de gemeente te kennen gaf zich te willen inzetten voor de verdubbeling van de N862 tussen Emmen en Klazienaveen.

Eind 2009 zijn de gemeente Emmen en de provincie Drenthe gestart met een onderzoek naar de verdubbeling van de N862. In deze studie is men opvallend genoeg uitgegaan van reconstructie tot gebeidsontsluitingsweg, terwijl deze weg in provinciale plannen een stroomwegstatus heeft.

De uitkomsten van de studie gaan uit van een nieuwe parallelweg tussen de N391 en Nieuw-Dordrecht, en gelijkvloerse kruisingen middels rotondes. Daarnaast wordt de aansluiting met de N391 omgebouwd tot halfklaverblad met de N391 als hoofdrichting. Als optionele maatregelen worden verdubbeling van de weg en een extra aansluiting voor bedrijventerrein Bargermeer genoemd.[3]

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

 • 1 [FM503] Rondweg - Nieuw-Dordrecht
 • 2 [FN105] Nieuw-Dordrecht - Klazienaveen
 • 3 [FN115] Klazienaveen - Barger-Oosterveen
 • 4 [FN507] Barger-Oosterveen - Weiteveen
 • 5 [FP107] Weiteveen - Europaweg
Telpunt 1 2 3 4 5
2000 10.386 12.107 N/A 3.812 1.691
2001 10.621 12.380 N/A 3.948 1.751
2002 11.727 13.389 5.046 4.362 2.469
2003 11.246 12.839 4.761 4.116 2.330
2004 9.815 13.368 5.671 4.268 2.084
2005 12.804 11.587 4.679 4.172 1.619
2006 12.789 N/A N/A 4.145 1.790
2007 12.477 N/A N/A 4.130 1.709

Bron: Provincie Drenthe

Wetenswaardigheden

 • De N862 tussen Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek is de rustigste provinciale weg van Drenthe, terwijl het gedeelte Emmen - Klazienaveen tot de drukste provinciale wegen behoort.
 • Halverwege tussen Weiteveen en de Noordersloot kruist de N862 een oude smalspoordijk. Dit is een restant uit de tijd dat er nog actief hoogveen in het gebied gewonnen werd. Het smalspoor begon bij de in pas in 1983 gesloten turfstrooiselfabriek in het Amsterdamscheveld, waar nu het Industrieel Smalspoormuseum is gevestigd, en liep vanaf daar naar de veenderijen bij het Duitse dorpje Schöninghsdorf.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979