N863 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN863.svg
Blank.png
N863
Begin Coevorden (N382)
Einde Nieuw-Schoonebeek (grens Duitsland)
Lengte 21,3 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg NLN382.svg → Nordhorn / Ommen / Emmen

Rotonde.svg NLN853.svg → Nieuw-Amsterdam / Emlichheim

Centrum.svg Schoonebeek

Junction.svg NLN862.svg → Klazienaveen

Flag of Germany.svg L47 → Meppen

De N863 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Drenthe. De weg verloopt van Coevorden naar de Duitse grens bij Nieuw-Schoonebeek. Over de gehele lengte heet de N863 Europaweg. De weg is in totaal 21,3 km lang en verloopt west-oost.

Routebeschrijving

Coevorden - Schoonebeek

De N863 begint op de komgrens van Coevorden, bij hectometerpaal 1,580. Direct daarna volgt de ongelijkvloerse kruising met de Rondweg van Coevorden, de N382. Deze is uitgevoerd als Haarlemmermeeraansluiting met de N382 als hoofdrichting.

Vervolgens leidt de N863 naar de rotonde Klinkenvlier, die de nieuwbouwwijken Klinkenvlier en Ossehaar ontsluit. Daarna volgt er een T-splitsing met de Joh. Plasweg. Hierna doet de weg het gehucht Weijerswold aan, en kruist daarbij tweemaal de straat Weijerswold. Vlieghuis is het volgende gehucht op de route. De Schansweg sluit daar met een T-splitsing aan op de N863. Daarna doet de weg nog het gehucht Padhuis aan, alvorens de gemeente Coevorden te verlaten en het areaal van de gemeente Emmen binnen te treden. Direct over de gemeentegrens kruist de N863 de Klaassenweg.

Hierna wordt het dorp Schoonebeek aangedaan en kruist de N863 vervolgens met een rotonde de N853. De N863 loopt in Schoonebeek verder door het centrum en kruist daar diverse straten, waaronder de Burgemeester Osselaan die naar Erica en Emmen leidt. Deze weg is in gemeentelijk beheer, net als de N863 binnen de komgrenzen van Schoonebeek overigens.

Schoonebeek - Nieuw-Schoonebeek - Duitsland

Als de Hervormde Kerk is gepasseerd, wordt het centrum verlaten en loopt de N863 verder totdat de bebouwde kom van Schoonebeek wordt verlaten. Vanaf hier is de N863 weer in provinciaal beheer en kruist de weg achtereenvolgens de Prinsenhofweg, de Wilmsbrugweg naar Duitsland en het Oostersebos, allen met een T-splitsing.

Hierna kruist de N863 tweemaal achter elkaar de Koelveenweg en de Pandijk. Hier is tevens de grens tussen de dorpen Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. Hier staat tevens een ja-knikker, de kenmerkende oliepomp waarmee in en om beide dorpen decennialang aardolie uit de bodem is gehaald.

Vervolgens sluit de N862 op de N863 aan met een T-splitsing en vervolgt de N863 zijn weg richting Nieuw-Schoonebeek. Binnen de bebouwde kom is de N863 weer in gemeentelijk beheer, en kruist een aantal straten, waaronder de eveneens gemeentelijke Kerkenweg naar Weiteveen en de Aalminksweg naar Duitsland, beiden bij de Rooms-Katholieke Kerk.

Buiten de bebouwde kom gekomen leidt de N863 via het Middendorp van Nieuw-Schoonebeek naar de T-splitsing met de Stheemanstraat, en vervolgens naar de Duitse grens. De N863 gaat daar over in de L47, die naar de Duitse Autobahn 31 leidt. De hoogste hectometerwaarde aan de Nederlandse zijde is 22,870.

Classificatie

Sinds 1996 is de gehele weg in het kader van Duurzaam Veilig gecategoriseerd als erftoegangsweg, maar de weg werd in 2007 gehercategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Geschiedenis

 • Voor 1993 had de gehele N863 het administratieve nummer T12, en stond als N377 op de bewegwijzering. Voor 1968 stond de weg administratief als TXII bekend.[1]
 • In 1878 en 1879 werd het wegvak van Coevorden tot aan de gebiedsgrens van Schoonebeek (Ellenbeek) verhard; het resterende deel naar de toen nog Pruisische grens volgde in de jaren 1903-1905.
 • Tussen 1953 en 1956 werd de weg grootschalig gereconstrueerd, waarover meer informatie hieronder.

Van internationale transportas tot streekweg

De grote reconstructie[2]

Omdat er al in de jaren '40 olie werd gevonden rond Schoonebeek, drong de Bataafse Petroleum Maatschappij vlak na de oorlog aan op verbetering van de weg, die in slechte toestand verkeerde. Geld kwam er niet, en de BPM legde maar een eigen spoorlijn aan voor het olievervoer tussen Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam.

Jaren later kwam er wel een pot geld vrij in het kader van de werkloosheidsbetrijding. In maart 1953 werd de reconstructie van 15 km weg van Coevorden tot voorbij Schoonebeek aanbesteed. In 1954 volgden de resterende delen in de bebouwde kom van Coevorden en de 7 km tot de Duitse grens. De weg werd meteen van een vrijliggend fietspad voorzien en hier en daar werden stukken van de oude weg afgesneden.

Bij Coevorden werd in het verlengde van de reeds bestaande Van der Leliesingel een nieuwe brug met aansluitende weg over het Stieltjeskanaal aangelegd, wat voortaan de nieuwe entree van de plaats werd.

De bodemgesteldheid liet op veel plaatsen te wensen over, waardoor er soms tot wel tot 5 à 6 meter diep met zand opgevuld moest worden.

In 1956 was dan de 23 km lange weg gereed, en werd over de gehele lengte voorzien van de nieuwe naam 'Europaweg'.

Autowegplannen

Naast de werkverschaffing was ook de toegedachte functie van de weg een reden om deze grootschalig te reconstrueren. De Europaweg was, zoals zijn naam al zegt, gedacht als een wegverbinding in het internationale hoofdwegennet. In het Ontwikkelingsplan Hoofdwegennet, behorend bij het ontwikkelingsplan De toekomst van het Noorden des Lands uit 1960, werd de Europaweg dan ook als externe hoofdverbinding aangeduid.

Op termijn zou de gereconstrueerde weg echter niet geschikt meer zijn voor deze functie. Het toenemende verkeer zou ernstige overlast berokkenen in de bebouwde kommen van Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. Om op die problemen voorbereid te zijn, werd in de eerste helft van de jaren '60 een geheel nieuw autowegtracé parallel aan de Europaweg geprojecteerd. Het tracé werd zo gekozen, dat een latere uitbreiding tot autosnelweg makkelijk realiseerbaar zou zijn.

Deze autoweg moest beginnen in de noordoostelijke bocht van de eveneens geprojecteerde rondweg van Coevorden. Ook zou de bestaande autoweg Hoogeveen - Holsloot worden doorgetrokken, welke ten zuiden van bedrijventerrein De Vierslagen en de NAM-spoorlijn op de autoweg vanuit Coevorden zou aantakken. Vanaf daar ging het tracé verder naar de bestaande grensovergang bij Nieuw-Schoonebeek. De autoweg zou aansluitingen krijgen op de wegen die nu N853 en N862 zijn.

Al snel werd van deze plannen afgezien, omdat bleek dat het tracé ten opzichte van de ontwikkelingskernen Emmen en Klazienaveen wel erg ongunstig lag. In plaats daarvan werd uiteindelijk de weg aangelegd die nu A37 is. De rol van de Europaweg als internationale verbindingsweg was daarmee uitgespeeld.

Toekomst

Er zijn geen plannen voor aanpassing van deze weg bekend.

Verkeersintensiteiten

Telpunten:

 • 1 [EP105] Coevorden - Vlieghuis
 • 2 [FP101] Vlieghuis - Schoonebeek
 • 3 [FP001] Schoonebeek - Dordsedijk
 • 4 [FP109] Dordsedijk - Nieuw-Schoonebeek
 • 5 [GP103] Nieuw-Schoonebeek - Stheemanstraat
 • 6 [GP101] Stheemanstraat - rijksgrens
Telpunt 1 2 3 4 5 6
2000 5.101 4.971 2.697 2.339 2.145 1.379
2001 5.284 5.217 2.773 2.616 1.523 1.646
2002 4.280 5.400 2.870 2.708 1.576 1.704
2003 3.763 4.587 2.665 2.429 1.703 1.864
2004 3.998 5.400 2.699 2.708 1.576 1.704
2005 4.042 4.971 2.847 2.138 1.736 1.703
2006 4.136 N/A 2.914 N/A 1.864 N/A
2007 4.249 N/A 2.698 N/A 1.1771 N/A

Bron: Provincie Drenthe

Wetenswaardigheden

 • De in de zomer van 2003 aangelegde rotonde in Schoonebeek was de allerleerste plek waar de N863 op de wegwijzers verscheen; hetzelfde geldt voor de kruisende N853.
 • Sinds 1924 rijdt er een busdienst over de weg die nu N863 is. In 1927 nam de firma Pieper deze buslijn over. Eerst was Pieper de enige vervoerder op de lijn, maar later kwam daar een tweede vervoerder bij. Jarenlang wist Pieper stand te houden tegen de grote busmaatschappijen om deze buslijn 26 te blijven rijden. Echter, door de Europese aanbesteding in 2004 werd de kleine firma Pieper buitenspel gezet en ging de concessie naar de grote vervoerder Connexxion. Dit tot grote teleurstelling van de regionale bevolking, bij wie de busdienst van Pieper altijd zeer populair is geweest. Op lijn 26 rijden sindsdien alleen nog de groene Connexxionbussen en zijn de kenmerkende lichtblauwe Pieperbussen uit het straatbeeld verdwenen.
 • De N863 kent een aantal stukjes zijweg die voor 1956 onderdeel waren van de oude route van de weg:
  • Lus Europaweg bij gehucht Weijerswold
  • Straat Weijerswold in gehucht Weijerswold
  • Straat Pandijk bij het Koelveen
 • Langs de N863 zijn over de gehele lengte veel boerderijen te vinden, waarvan sommige zeer oud zijn.
 • De N863 markeert voor een groot deel de rand van het beekdal van het Schoonebeekerdiep.
 • Bezienswaardigheden langs de N863:
  • Katshaarschans langs de Schansweg
  • Katshaarboerderij (zuivelboerderij) met replica van de Hekmans Bo
  • Beschermde dorpsgezichten Westersebos en Oostersebos
  • Zandstrooiboerderij Zwaantje Hans Stokmans Hof langs de Burgemeester Osselaan
  • Ja-knikker lands de Pandijk
  • Herbouwde Wilmsbo bij Nieuw-Schoonebeek, deze laatst overgebleven originele bo brandde in 2004 af
 • In 2009 is voor het laatst groot onderhoud gepleegd aan de N863, op het wegvak Weijerswold - Schoonebeek. De weg is daarbij voorzien van nieuw asfalt en zijn de Essentiële herkenbaarheidskenmerken voor gebiedsontsluitingswegen toegepast.

Externe links

Referenties

 1. Deur Drenthe: dossier N863
 2. ing. G.A.M. v.d. Muyzenberg, Van karrespoor tot autoweg (in: Drenthe in de kaart gekeken - Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen), uitgeverij Boom, Meppel 1976
Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979