NIMBY

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het acroniem NIMBY staat voor not in my back yard oftewel "niet in mijn achtertuin". De term wordt gebruikt om een groep tegenstanders tegen een voorgesteld project aan te duiden, wiens tegenstand voornamelijk het gevolg is van het feit dat zij zelf mogelijk overlast zouden kunnen ondervinden van het uitvoeren van het project of van het uiteindelijk gerealiseerde project. Deze groep tegenstanders wordt in zoverre onderscheiden van een meer principiële groep tegenstanders. Bij de aanleg van autosnelwegen wordt tot deze laatste groep bijvoorbeeld de milieubeweging gerekend.

De term NIMBY heeft een negatieve lading. Mensen aan wie een NIMBY-mentaliteit wordt nagegeven, zouden zich teveel richten op eigenbelang en daarmee projecten met algemeen belang onnodig frustreren. Vrijwel ieder infrastructureel project heeft wel tegenstand die als NIMBY kan worden aangeduid. Dat is tot op zekere hoogte ook logisch; het is mensen in het algemeen niet eigen om hun eigen belangen vrijwillig op te offeren ten gunste van het algemeen belang (zogenaamd free rider-gedrag).

De NIMBY-groep zal bij het project waar zij tegen is doorgaans proberen de aandacht te vestigen op eventuele alternatieven. Deze bestaan doorgaans uit een andere route ("de westelijke variant in plaats van de oostelijke") of juist het verbeteren van een mogelijk al bestaande route. Is de aanleg zelf niet te stoppen, dan zal worden gevraagd om maatregelen als ondertunneling, geluidsmaatregelen of snelheidsbeperkingen op het nieuwe traject.


Sporadisch wordt wel eens de Nederlandse afkorting gebruikt, NIVEA.