Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf NVVP)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Geen SVV-3, maar een NVVP

Nationaal Verkeers- en Vervoers- Plan

In 2001, tien jaar na vaststelling van het SVV-II, had er een opvolger moeten zijn voor dit document. Dat was er nog niet, er werd aan gewerkt. De nieuwe nota ging niet SVV-III heten, maar Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan, kortweg NVVP. De voorbereiding was een heel stuk op weg, en het beleidsvoornemen deel A werd door minister Tineke Netelenbos gepresenteerd. Tegen de kilometerheffing kwam enorm maatschappelijk verzet, waarbij de ANWB zich namens de weggebruiker tegen de heffingen verzette. Voordat het debat kon worden gevoerd viel het kabinet Kok-II over "Srebrenica". Het proces rondom het NVVP kwam daarmee stil te liggen. Na de verkiezingen maakte het kabinet Balkenende-I korte metten met het NVVP. Er dienden een nieuwe Nota Ruimte en een Nota Mobiliteit te komen.

Naslag

Kamerstuknummer 27455

  • Nationaal Verkeers- en Vervoersplan - deel 1: Beleidsvoornemen, 16 oktober 2000
  • Nationaal Verkeers- en Vervoersplan - deel 2: Resultaten inspraak en advies, 21 mei 2001
  • Nationaal Verkeers- en Vervoersplan - deel 3: Kabinetsstandpunt (deel A, deel B, deel C), 21 mei 2001
  • Nationaal Verkeers- en Vervoersplan - deel 3a: Kabinetsstandpunt na behandeling in de Tweede Kamer (deel B), 4 april 2002

Externe links

NVVP
Chronologie van Nederlandse nationale wegenplannen

Vaststelling (historische) rijkswegennetten: 1816 - 1821

Rijkswegenplannen: 1915 - 1927 - 1932 - 1938 - 1948 - 1958 - 1968 - 1984

Tussentijdse wegenplannen: 1200 km-plan (1959) - Structuurschema Hoofdwegennet 1966

Planologische kernbeslissingen: Structuurschema Verkeer en Vervoer (1977-1981) - Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1988-1991) - Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (2000-2002) - Nota Mobiliteit (2004-2006)

Rijksstructuurvisies: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011-2012)


Wegenplannen en hun wetgeving

Wetgeving: Wegenbelastingwet / Motorrijtuigenbelastingwet (1926) • Wet Uitkeringen Wegen (1966) • Wet Herverdeling Wegenbeheer (1992) • Planwet Verkeer en Vervoer (1998) • Omgevingswet (2022)

Wegenplannen 1926 - 1993: Rijkswegenplan (vanaf 1926) • Secundair wegenplan (vanaf 1926) • Tertiair wegenplan (vanaf 1937) • Quartaire wegenlijst (vanaf 1966)

Verkeers- en Vervoersplannen 1998 - 2018: Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) • Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)