National Highway 1 (Laos)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf National Highway 1J (Laos))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NH 1
Begin Lan Toui
Einde Attapeu
Lengte 1.492 km
Route

Lan Toui

Yot Ou

Boun Neua

Pak Nam Noy


Pak Mong

Muang Kham


Phonsavan

Muang Mo

Phontan


Lak Sao

Gnommalat


Mahaxai

Xethamouak


Phin

Mouang Toumlan

Nadonkhong


Salavan

Thateng


Sekong

Attapeu


De National Highway 1 (Laotiaans: ທາງຫລວງເມອື 1) is een national highway in Laos. De weg vormt een noord-zuidverbinding door het hele land, vanaf de grens met China bij Lan Toui tot de grens met Cambodja ten zuiden van Attapeu. De route is opgedeeld in een serie deeltrajecten met een eigen nummer, van de NH 1A t/m NH 1J. De route is veel meer secundair dan de NH 13, de andere noord-zuidroute van Laos. De NH 1 doet bijna geen plaatsen van enige omvang aan. De route is in totaal 1.492 kilometer lang.

Routebeschrijving

NH 1A

De NH 1A begint op de grens met China bij Lan Toui, in het uiterste noorden van Laos. De grensovergang heeft een meer secundair karakter. De weg voert zuidwaarts door een vallei tot Yot Ou, daarna volgt een kronkelig bergtraject dat ongeveer 1.300 meter boven zeeniveau bereikt. Daarna volgt weer een lager gelegen route door een vallei, via kleine dorpjes naar Boun Neua.

NH 1B

De NH 1B begint niet direct in het verlengde van de NH 1A in Boun Neau, maar oostelijker in het op 1.400 meter hoogte gelegen bergdorp Phongsali. Via een bochtige route voert de NH 1B westwaarts en daalt af naar het op 900 meter hoogte gelegen Boun Neau. De weg voert daarna zuidwaarts door een smal rivierdal, een bochtig traject door een wat dunner bevolkt berggebied. Na Muang Boun Tai stijgt de weg van 600 naar 1.300 meter hoogte, gevolgd door een traject door diepe dalen tot de National Highway 2E in het gehucht Pak Nam Noy, op 400 meter hoogte.

NH 1C

De NH 1C is het langste segment van de route, een 345 kilometer lang traject door bergachtig gebied in het noordoosten van Laos. De route begint in het dorp Pak Mong op de National Highway 13 en verloopt oostwaarts door heuvelland, waarna de bergen steeds hoger worden. In het dorp Nong Khiaw steekt men de rivier Nam Ou over, één van de belangrijkste rivieren van Laos. De weg stijgt daarna over een circa 1.200 meter hoge bergrug, en volgt daarna een traject dat een afwisseling van bergkammen en valleien kent. De weg kent daardoor behoorlijke hoogteverschillen en varieert van 500 tot 1.500 meter boven zeeniveau. Er liggen nauwelijks plaatsen groter dan een klein dorp op dit deel van de route, die door dichtbebost gebied voert. In het gehucht Ban Kor Hing sluit de National Highway 6 naar Hanoi aan. De route voert vanaf daar zuidwaarts door berggebieden op 1.000 tot 1.500 meter hoogte en eindigt in een grote vallei in Muang Kham op de National Highway 7, op 600 meter hoogte.

NH 1D

Met 307 kilometer lengte is de NH 1D het op één na langste segment van de route. De weg begint in een grote vallei in Phonsavan op de NH 7. Phonsavan is één van de grootste plaatsen op de route en ligt op 1.100 meter boven zeeniveau. De weg voert door afgelegen berggebieden en kent verder maar weinig plaatsen groter dan een klein dorp. De route is één van de hoogstgelegen van Laos, de weg voert hoog over de hellingen van de Phou Samsoum, met 2.632 meter de op twee na hoogste berg van Laos. De weg zelf bereikt hier bijna 2.200 meter boven zeeniveau en kent daarna een grote afdaling naar het op 450 meter hoogte gelegen dorp Muang Mo.

Er volgt daarna een lang traject door afgelegen gebied met weinig plaatsen, een afwisseling van diepe rivierdalen en relatief onbelangrijke bergpassen. Het landschap wordt naar het zuiden toe ruiger, met steile bergen die boven de valleien uitstijgen. De weg voert vlak langs de stuwdam Nam Ngouang Dam en eindigt kort daarna in het dorp Phontan op de National Highway 8.

NH 1E

De NH 1E begint een eind oostelijker in Lak Sao op de NH 8. De route voert zuidwaarts door heuvelland en doorkruist het deels overstroomde rivierdal achter de Nam Theun 2 Dam. Hier overspant een 440 meter lange brug het overstroomde dal. Dit stuwmeer ligt echter een stuk hoger dan het naastgelegen dal. De NH 1E eindigt hier in Gnommalat op de National Highway 12.

NH 1F

Iets zuidelijker begint de NH 1F in Maxahai op de NH 12 en verloopt dan langs een kolenmijn in zuidoostelijke richting. Dit gebied bestaat uit veelal wat vlakker terrein met weides en bossen, met kleine dorpen. Het is onduidelijk hoe de route exact verloopt naar Xethamouak, waar de NH 1F op de National Highway 9 eindigt.

NH 1G

Iets oostelijker in Phin begint de NH 1G op de NH 9 in Phin en verloopt zuidwaarts door een dichtbebost gebied naar de rivier Banghiang. De route is secundair en onverhard en verloopt via Mouang Toumlan naar Nadonkhong, waar de NH 1G op de National Highway 15 eindigt.

NH 1H

De NH 1H begint wat oostelijker in Salavan en verloopt met een slinger zuidwaarts door valleien. Dit deel is verhard en minder bochtig. De route eindigt dan in Thateng op de National Highway 16.

NH 1I

De NH 1I begint oostelijker in Sekong, waar de NH 16 eindigt. De weg volgt dan de rivier Xe Khong zuidwaarts op circa 100 meter boven zeeniveau, maar geflankeerd door hogere gebergtes. De route eindigt dan in Attapeu op de National Highway 18.

NH 1J

De NH 1J verloopt van Attapeu naar de grens met Cambodja. Vermoedelijk is dit grotendeels een nog geplande wegverbinding, even ten zuiden van Attapeu eindigt het wegennet in een dichtbebost gebergte. Er zijn geen doorgaande wegen naar Cambodja in dit gebied.

Lijst van segmenten

# No. Route Lengte
National Highway 1A Lan Toui (grens China) - Boun Neua 145 km
National Highway 1B Phongsali - Boun Neua - Pak Nam Noy 109 km
National Highway 1C Pak Mong - Muang Kham 345 km
National Highway 1D Phonsavan - Phontan 307 km
National Highway 1E Lak Sao - Gnommalat 99 km
National Highway 1F Mahaxai - Xethamouak 155 km
National Highway 1G Phin - Nadonkhong 130 km
National Highway 1H Salavan - Thateng 44 km
National Highway 1I Sekong - Attapeu 77 km
National Highway 1J Attapeu - grens Cambodja 81 km

Geschiedenis

In de Franse koloniale periode werd geen doorgaande wegverbinding in deze corridor ontwikkeld. Er bestond in Zuid-Laos in 1942 al wel een verbeterde weg van Sekong naar Attapeu en in het noorden van Laos bestond de zuidelijke invalsweg van Phonsavan al.

Vermoedelijk in de jaren '80 is een wegverbinding ontwikkeld van Pak Mong naar Phonsavan, de hedendaagse NH 1C. Er ontstond toen een NH 1 die verliep vanaf Phonsali tot Phonsavan, maar nog door China, via Boten en Muang Xai, een route die tegenwoordig niet meer samenvalt met de NH 1. Deze corridor was in 1995 al doorgaand verhard.

In het zuiden van Laos bestond midden jaren '90 een netwerk van onverharde provinciale wegen, de provinciale weg 8B tussen Lak Sao en Gnommalat, de provinciale weg 23B van Mahaxai naar Phin, de provinciale weg 23 tussen Phin en Salavan en de provinciale weg 16 van Salavan naar Attapeu.

Pas na 2000 ontstond een doorgaande wegverbinding door het oosten van Laos, door diverse provinciale wegen op te waarderen naar national highway. Over de rivier Banghiang bij Tat Hai was oorspronkelijk een vakwerkbrug, die is ingestort of opgeblazen, onduidelijk is wanneer, maar restanten liggen nog in de rivier. Ergens rond 2017 is gestart met de bouw van een nieuwe brug, maar die is gestaakt nadat alleen brugpijlers gebouwd waren.

De route van de weg is beïnvloedt door de bouw van stuwdammen. Tussen 2006 en 2010 is de Nam Theun 2 Dam aangelegd, waardoor de vallei van de Nam Theun onder water kwam te staan. Voor de bouw van de dam was de NH 1D niet meer dan een zandpad en is toen verlegd over een hoger gelegen tracé als verharde weg. Dit omvatte ook een 440 meter lange brug over het smalste punt van het stuwmeer. In de periode 2009-2011 is de weg ook iets noordelijker ter hoogte van de Nam Gnouang Dam aangelegd als verharde weg over een nieuw tracé.

De grensovergang met China is omstreeks 2011 in gebruik genomen en in 2015 is er een verharde weg naar de grensovergang aangelegd. In het noorden van Laos is in 2020 een nieuw stuk weg met 2x2 rijstroken aangelegd bij Boun Neua, onderdeel van een ontwikkelingsproject. Dit was vanwege een geplande verplaatsing van de hoofdstad van de provincie Phongsali naar Boun Neua.

Diverse delen van de NH 1 zijn nog onverhard en een zandpad door de bergen. In het zuiden van Laos is de weg ook nog weinig ontwikkeld. Een doorgaande verbinding naar Cambodja bestaat nog niet.

Referenties


National highways in Laos

1234567891011121314151617181920

Vientiane - Boten Expressway