Netwerkdoel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Een netwerkdoel is een op de bewegwijzering verwezen hoofddoel dat een landsdeel alsook een knooppunt in het hoofdwegennetwerk vertegenwoordigt en van nationaal en/of internationaal belang is.

Netwerkdoelen
Netwerkdoelen in de bewegwijzering

Toelichting

Een netwerkdoel moet bij weggebruikers vereenzelvigd kunnen worden met een bepaalde mate van richtinggevendheid. De omvang van een stad in aantal inwoners is niet primair bepalend. Als er meerdere nabij gelegen steden zijn die in aanmerking zouden komen als netwerkdoel, is de stad die de belangrijkste draaischijffunctie heeft voor het verkeer het netwerkdoel.

Er zijn tien netwerkdoelen binnen Nederland, waarvan één netwerkdoel bestaat uit twee steden. Het betreft:

  • Amsterdam
  • Arnhem/Nijmegen (Arnhem op A12 en op A50 vanuit het noorden, Nijmegen op A15 en op A50/A73 vanuit het zuiden)
  • Breda
  • Eindhoven
  • Groningen
  • Hengelo
  • Maastricht
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Zwolle

Vanaf het ene netwerkdoel wordt het volgende verwezen.

De steden Amsterdam en Rotterdam functioneren ook als "supernetwerkdoel". Dat betekent dat zij ook vanaf bepaalde grensovergangen worden weergegeven.

De uiteinden van het wegennet worden verwezen met een hoofddoel, op dezelfde wijze als voor 2010 een einddoel verwezen werd. Dit betekent dat in bepaalde regio's hoofddoelen al op grotere afstand kunnen worden verwezen. Dit betreft Den Helder (A9, N9), Eemshaven (A7, N33), Europoort (A4, A15, A16, A20 en A24), Leeuwarden (A7, A8, A9, A10, N31 en A32) en Vlissingen (A4, A58).

Omdat er twee routes zijn tussen Rotterdam en Antwerpen, en beide vanuit Nederland bezien voor de grens de A58 kruisen, is er westelijk van Breda nog een stad die enige netwerkfunctie heeft. Dit is Bergen op Zoom. Ze vertegenwoordigt echter geen regio, vandaar dat het niet als volwaardig netwerkdoel wordt beschouwd. Wel staat de stad om deze reden op wat grotere afstand al vermeld op de bewegwijzering dan van een regulier hoofddoel mag worden verwacht. Vandaar dat soms ook wel gesproken wordt van een "plaatsvervangend netwerkdoel". Dat is echter geen officiële term.

Den Haag is als één van de vier grote steden van de Randstad ook al op een grotere afstand verwezen dan puur op grond van de positie als hoofddoel zou mogen worden verwacht. Hierbij speelt uiteraard ook mee dat de stad de regeringszetel heeft en ook internationaal van belang is.

Voorts is er nog de situatie dat op N-wegen waarvoor een goed alternatief via A-wegen beschikbaar is, de N-weg niet naar het netwerkdoel verwijst, maar naar een nabije stad waar op het hoofdwegennet wordt aangesloten. Dit betreft Enschede (N18) en Middelburg (N57, N62).

Tenslotte is er nog de categorie van buitenlandse netwerkdoelen, waarmee wordt aangesloten op de bewegwijzering van het omringende buitenland. In België zijn dit Gent (A4, N62), Antwerpen (A4, A16, A17, A67), Brussel (A4, A16, A76) en Liège (A2). In Duitsland betreft het Bremen (A7, A37), Osnabrück (A1), Münster (A1, A35), Oberhausen/Duisburg (A12, A67) en Köln (A73, A74, A76, A77). Daarnaast wordt daar waar Bundesautobahnen (BAB46, BAB52) als Bundesstrassen de grens passeren ook verwezen naar Düsseldorf bij Roermond (A73, N280) en Born (A2, N297), en naar Aachen in Zuid-Limburg. Aachen en Düsseldorf zijn echter geen netwerkdoelen.

Typen doelen op de bewegwijzering

NetwerkdoelHoofddoelEinddoelLokaal doelControl cityRemote focal pointHauptfernziel