Ohio

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf OH)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstad Columbus
Grootste stad Columbus
Oppervlakte 116.096 km²
Inwonertal 11.756.000
Lengte snelwegennet 3.630 km
Eerste snelweg 1954
Afkorting OH

Zie ook Ohio River.

Ohio is een staat in de Verenigde Staten. De staat wordt doorgaans gezien als de meest oostelijke van het Midwesten en telt 11,7 miljoen inwoners (2022). De hoofdstad is de stad Columbus. De staat heeft een oppervlakte van 116.096 vierkante kilometer en is daarmee drie maal zo groot als Nederland.

Inleiding

stad inwonertal
Columbus 907.000
Cleveland 368.000
Cincinnati 309.000
Toledo 269.000
Akron 189.000
Dayton 138.000

Geografie

Ohio behoort tot het Midwesten en is de oostelijkste staat daarvan. Het is gelegen aan het Lake Erie, die de grens met Canada (Ontario) vormt. De staat grenst verder aan Pennsylvania, West Virginia, Kentucky, Indiana en Michigan. De staat meet maximaal 360 kilometer van west naar oost en 360 kilometer van noord naar zuid. De Ohio River, waar de staat naar is vernoemd, vormt de zuidgrens van de staat. Andere rivieren zijn klein, alleen de Scioto River en Maumee River zijn iets grotere rivieren.

De staat is in het westen en midden vlak met prairies, in het oosten vlak met meer bebossing en in het zuidoosten heuvelachtig en bebost. Het landschap is daardoor divers, alhoewel Ohio geen echt hoge bergen kent, de 472 meter hoge Campbell Hill is het hoogste punt van de staat. Het Lake Erie is dermate groot dat dit praktisch een kustlijn is.

Ohio heeft een vochtig landklimaat met koude winters en warme zomers. Het zuiden is wat warmer dan het noorden. De gemiddelde maximumtemperatuur in Columbus bedraagt 3°C in de winter en 29°C in de zomer. De staat is gevoelig voor zogenaamde 'lake-effect snow', wanneer luchtstromingen over het Lake Erie grote hoeveelheden sneeuw in het noordoosten van de staat produceren. Verder komen er af en toe tornado's voor, maar minder dan in westelijker gelegen staten.

Demografie

census bevolking positie
1800 45.000 X
1810 231.000 #13
1820 581.000 #5
1830 938.000 #4
1840 1.519.000 #3
1850 1.980.000 #3
1860 2.340.000 #3
1870 2.665.000 #3
1880 3.198.000 #3
1890 3.672.000 #3
1900 4.158.000 #4
1910 4.767.000 #4
1920 5.759.000 #4
1930 6.647.000 #4
1940 6.908.000 #4
1950 7.947.000 #5
1960 9.739.000 #5
1970 10.652.000 #6
1980 10.798.000 #6
1990 10.847.000 #7
2000 11.353.000 #7
2010 11.537.000 #7
2020 11.797.000 #7

Ohio heeft een demografie die dicht bij het Amerikaans gemiddelde ligt. De staat heeft betrekkelijk veel grote steden, en drie stedelijke regio's, die van Cincinnati, Cleveland en Columbus zijn ongeveer even groot. Cincinnati wordt vaak genoemd als de eerste echte Amerikaanse stad, het was de eerste grote stad die landinwaarts werd ontwikkeld, met minder Europese invloeden. Ohio groeide zeer snel in de eerste helft van de 19e eeuw, van 45.000 inwoners in 1800 tot 2 miljoen inwoners in 1850. Het inwonertal is sindsdien gestaag gegroeid, zonder extreme uitschieters, alhoewel de groei sinds de jaren 70 wel afgevlakt is. In de jaren 60 overschreed Ohio de grens van 10 miljoen inwoners. Het afvlakken van de groei daarna heeft voorkomen dat Ohio echt een dominante staat werd.

Economie

Ohio heeft een zeer gevarieerde economie en wordt vaak gezien als een afspiegeling van het Amerikaans gemiddelde. Bijna alle sectoren zijn sterk vertegenwoordigd. De staat bestaat geografisch grotendeels uit landbouwgebieden, maar heeft een aantal sterke stedelijke economieën. De stad Cleveland is één van de grotere 'Rust Belt' steden, maar met zuidelijker gelegen steden gaat het economisch veel beter. Geen enkele sector in Ohio domineert, waardoor de staat minder getroffen wordt door economische fluctuaties als staten die sterk van één sector afhankelijk zijn. Op veel indicatoren scoort Ohio rond het Amerikaans gemiddelde.

Geschiedenis

In de 18e eeuw was Ohio het toneel van strijd tussen de Fransen en de Britten. In 1763 stond Frankrijk door het verdrag van Parijs de controle af aan de Britten. In 1787 werd het Northwest Territory georganiseerd. Dit omvatte de gehele Great Lakes regio ten oosten van de Mississippi River, ten noorden van de Ohio River en tot aan de grens met Canada. In 1803 werd Ohio de 17e staat van de Verenigde Staten. Het gebied was destijds nog dunbevolkt, maar dat zou niet lang zo blijven, overal in Ohio werden steden gesticht die vrij snel uitgroeiden tot industriële centra. De ligging van Ohio tussen de oudere steden in het oosten en het snelgroeiende Chicago in het westen zorgde voor een snelle bevolkingsgroei. In korte tijd werd bijna al het land gecultiveerd. Na de Tweede Wereldoorlog nam het belang van de zware industrie af, dat vooral het noorden van Ohio trof, met name Cleveland en Youngstown gingen een lange periode van krimp tegemoet. Dit was in mindere mate het geval in Cincinnati en Columbus is de deïndustrialisatie het beste doorgekomen.

Wegennet

Het Interstate Highway-netwerk van Ohio.

Ohio heeft een uitgebreid en goed uitgebouwd wegennet. Er is een uitgebreid netwerk van freeways en 2x2 divided highways. Het onderliggend wegennet wordt gevormd door een dicht netwerk van state highways.

Wegbeheer

De wegbeheerder van de staat is het Ohio Department of Transportation, afgekort ODOT.[1] ODOT heeft zijn oorsprong in het Ohio Department of Highways, dat in 1905 werd opgericht. In 1972 werd dit omgevormd tot het huidige Ohio Department of Transportation. Opvallend is dat van de vele bruggen over de Ohio River aan de zuidgrens er maar twee in het beheer zijn van het Ohio Department of Transportation.

Interstate Highways

I-77 in Akron.

Een groot aantal Interstate Highways doorkruist Ohio. De Interstate 70 vormt een oost-westroute door het midden van de staat, door Columbus. De Interstate 71 vormt een diagonale route die de drie grootste steden van de staat verbindt, Cincinnati, Columbus en Cleveland. I-71 is grotendeels met 2x3 rijstroken uitgerust. De Interstate 74 loopt slechts een paar kilometer door de staat en eindigt in Cincinnati. De Interstate 75 vormt de noord-zuidroute door het westen van de staat, vanaf Cincinnati via Dayton naar Toledo. De Interstate 76 voert door het noordoosten van de staat, vanaf ten zuiden van Cleveland door Akron en langs Youngstown, waar het een onderdeel is van de Ohio Turnpike. De Interstate 77 vormt de voornaamste noord-zuidroute door het oosten van de staat en eindigt in Cleveland. De Interstate 80 en Interstate 90 vormen de Ohio Turnpike via Toledo naar Cleveland, waarbij de route splitsen, I-80 voert zuidelijk van Cleveland langs terwijl I-90 dwars door Cleveland loopt.

Daarnaast zijn er tal van auxiliary routes. De Interstate 270 vormt de ringweg van Columbus, terwijl de Interstate 670 een oost-westroute door de stad vormt. De Interstate 271 vormt de bypass van Cleveland, en Interstate 480 en Interstate 490 vormen oost-westroutes door het stedelijk gebied van Cleveland. De Interstate 275 vormt de ringweg van Cincinnati, die ook door Kentucky en Indiana loopt. De Interstate 277 loopt door de stad Akron en Interstate 280 is de oostelijke invalsweg van Toledo, terwijl de Interstate 475 de westelijke ringweg van Toledo vormt. De Interstate 675 vormt de bypass van Dayton en Interstate 680 loopt door Youngstown.

US Highways

Een even groot aantal US Highways doorkruist de staat Ohio. Enkele belangrijke corridors zijn als een 2x2 divided highway of deels een freeway uitgevoerd, zoals US 24 ten zuidwesten van Toledo, de US 30 als oost-westroute door het noorden van de staat, de US 23 als noord-zuidroute door het midden van de staat en de US 33 ten noordwesten van Columbus. De US 35 is een belangrijke freeway/divided highway vanaf Dayton tot de grens met West Virginia. De US 50 is in het zuidoosten van de staat een 2x2 divided highway.

Tal van andere US Highways zijn overwegend tweestrooks wegen, met name vanwege het dichte netwerk van Interstate Highways. Het grootste gebrek aan een Interstate Highway is een noord-zuidroute door het midden van de staat, die opgevuld wordt door de US 23, en een oost-westroute door het zuiden van de staat, die opgevuld wordt door US 50.

Interstates en US Highways in de staat Ohio

Interstate 270Interstate 271Interstate 275Interstate 277Interstate 280Interstate 475Interstate 480Interstate 490Interstate 670Interstate 675

US 6US 20US 22US 23US 24US 27US 30US 33US 35US 36US 40US 42US 50US 52US 62US 68US 127US 224US 250US 322US 422

CincinnatiClevelandColumbusDaytonToledo


State Routes

Een uitgebreid netwerk van state routes vormen het secundaire wegennet. De state routes zijn overwegend in het beheer van de staat, behalve in steden, waar ze in het beheer van gemeenten zijn. Ohio was één van de eerste staten waar een wegnummering werd ingevoerd, al in 1912. In 1927 is het wegennet significant hernummerd vanwege de introductie van de US Highways. De nummering loopt van 1 t/m 999, alhoewel vrij veel routes worden overgeslagen. Desondanks heeft Ohio een zeer groot netwerk van state routes. De State Route 7 is met een lengte van 541 kilometer de langste state route van de staat.

Enkele state routes zijn een freeway;

Tolwegen

De enige tolweg in de staat is de Ohio Turnpike, een tolweg die oost-west door de gehele staat loopt. I-76, I-80 en I-90 maken er op enig moment gebruik van. De Ohio Turnpike is een schakel tussen een serie tolwegen vanaf de oostkust tot Chicago. De tolweg is in het beheer van de Ohio Turnpike and Infrastructure Commission.[2]

Geschiedenis

jaar lengte Interstate Highways[3]
1960 628 km
1965 1.536 km
1970 2.082 km
1975 2.382 km
1980 2.467 km
1985 2.484 km
1990 2.511 km

Ohio was één van de eerste staten die een wegnummering invoerde, met de creatie van 444 zogenaamde 'inter-county highways' in 1912. Deze waren echter vermoedelijk pas vanaf begin jaren 20 bewegwijzerd. In 1923 werd een eerste hernummering doorgevoerd, gevolgd door een tweede hernummering in 1927 in verband met de introductie van de US Highways. Enkele state routes hebben tegenwoordig nog steeds het nummer van de oorspronkelijke inter-county highways van 1912.

Ohio was al vroeg een geïndustrialiseerde staat met diverse grote steden. Eén van de eerste snelwegen in de Verenigde Staten was de Cleveland Memorial Shoreway waarvan het eerste deel in 1935 werd opengesteld. Dit was één van de eerste snelwegen buiten de regio New York City. De grootschalige aanleg van snelwegen startte echter na de Tweede Wereldoorlog. Afgezien van enkele korte stadssnelwegen die in de jaren 40 zijn aangelegd, begon de bouw van snelwegen vooral met de aanleg van de Ohio Turnpike. Begin jaren 50 werden plannen gemaakt voor twee lange-afstands tolwegen, de Ohio Turnpike in het noorden van de staat, die vooral een doorgaand karakter had, en een tolweg (SR-1) van Cincinnati via Columbus tot Cleveland, die later als de Interstate 71 is aangelegd. Voor de creatie van het Interstate Highway systeem had Ohio naast de Ohio Turnpike slechts enkele korte stukjes snelweg. Direct na de creatie van de Interstate Highways ging de aanleg van nieuwe freeways zeer snel, tegen 1970 was al een groot deel van de snelwegen in Ohio aangelegd, en tegen 1980 waren ook de meeste ontbrekende schakels weggewerkt. In 1970 was al 83% van het uiteindelijke Interstate Highway netwerk opengesteld.

Met name in Cleveland was een veel groter snelwegennet gepland dan er uiteindelijk is gerealiseerd, maar de forse teruggang van de bevolking en de trek van inwoners en banen naar de suburbs zorgde ervoor dat deze plannen overbodig werden. Tegenwoordig heeft Cleveland een adequaat wegennet. Ook in andere grote steden van Ohio is een vrij omvangrijk snelwegennet aangelegd met doorgaande Interstate Highways, ringwegen en overige korte verbindingen. Steden als Cincinnati, Cleveland en Columbus zijn minder filegevoelig dan veel steden in Europa van deze omvang.

Het inwonertal van Ohio groeide snel tot de jaren 60, met sindsdien maar een bescheiden groei. Het duurde 10 jaar om 1 miljoen inwoners te groeien tussen 1960 en 1970, maar vervolgens 40 jaar om nog eens 1 miljoen inwoners te groeien tot 2010. De bevolkingsgroei is wel onevenwichtig op de grootstedelijke gebieden gericht, het platteland krimpt op veel plekken, terwijl met name de suburbs van de grote steden nog groeien. Met name de stad Columbus groeit nog snel.

Na de voltooiing van de meeste Interstate Highways begin jaren 70 was de staat Ohio eerder klaar met de bouw van de autosnelwegen dan veel andere staten. De focus ging daarna uit naar het op grote schaal verbreden van de US Highways naar 2x2 rijstroken, vaak over een nieuw tracé met quasi snelwegkenmerken. Vaak werd een hybride vorm toegepast, volledig ongelijkvloerse bypasses rond de plaatsen en stukken 2x2 tussen de plaatsen, waarbij alle belangrijke kruispunten ongelijkvloers zijn, maar secundaire wegen gelijkvloers en vaak ongeregeld aansluiten, zodat verkeer goed kan opschieten en nauwelijks verkeerslichten tegenkomt. De bouwsnelheid nam in de tweede helft van de jaren 80 af, enkele resterende trajecten zijn pas na 2000 opengesteld.

De infrastructuur van Ohio raakte enigszins in verval, met name vanwege de leeftijd, Ohio had in de jaren 60 al een groter deel van het freeway-netwerk voltooid dan veel andere staten. Na 2005 zijn er een groot aantal reconstructieprojecten uitgevoerd, zowel in de grote steden als verbredingen van met name I-70, I-71, I-75 en I-80/90 tussen de grote steden. Hiermee is het wegennet van Ohio in betrekkelijk korte tijd aanzienlijk uitgebreid. Veel bruggen zijn vervangen, complex was met name de vervanging van de bruggen en de complete reconstructie van I-75 door het centrum van Dayton. Ook in Cleveland zijn enkele grote bruggen vervangen. In 2017 verbeterde de conditie van bruggen in de Verenigde Staten nergens zo snel als in Ohio.[4]

Congestie

I-75 in Dayton.

Alhoewel Ohio een dichtbevolkte staat is met veel grote steden is de congestie betrekkelijk gering. In onderstaande tabel zijn de stedelijke gebieden (statistical metropolitan areas) afgezet tegen de positie van de travel time index.[5] Een lagere positie betekent minder congestie. Dayton staat qua TTI op plaats 70 van de 71 grootste steden in de Verenigde Staten. De andere drie grote steden scoren ook een beduidend lagere positie op de TTI in verhouding tot het inwonertal. Cincinnati is de 28e grootste agglomeratie van de Verenigde Staten, maar heeft slechts de 52e hoogste TTI.

agglomeratie positie inwonertal (MSA) positie TTI
Cincinnati 28 52
Cleveland 31 65
Columbus 32 50
Dayton 72 70

Agglomeraties

Ohio kent voor de omvang van de staat vrij veel grote steden.

Freeways in Cleveland

Freeways in Columbus

Interstate 70 Interstate 71 Interstate 270 Interstate 670 US 33 SR-104 SR-161 SR-315

Freeways in Cincinnati

Interstate 71 (KY) Interstate 71 (OH) Interstate 74 Interstate 75 (KY) Interstate 75 (OH) Interstate 275 (OH) Interstate 275 (KY) Interstate 471

SR-126 SR-129 SR-562

Expressways in Toledo

Interstate 75 Interstate 80 Interstate 90 Interstate 280 Interstate 475

Expressways in Dayton

Interstate 70 Interstate 75 Interstate 675 US 35 SR-4

Freeways in Akron-Canton-Massillon

Freeways in Youngstown


Referenties

Verenigde Staten

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming