Omklapregel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De omklapregel is een beginsel in de bewegwijzering dat een wegwijzer, wanneer deze naar achteren zou worden geklapt (en de tekstzijde dus boven ligt) een schematische weergave zou moeten zijn van de werkelijkheid zoals de weggebruiker die voor zich heeft. Toepassing van deze regel zou het, volgens voorstanders, eenvoudiger maken voor de weggebruiker om de inhoud van een bord te "vertalen" naar de werkelijkheid.

Men ziet de omklapregel in zijn meest eenvoudige vorm bij een vertakkingsbord. In een wat verdergaande vorm verplicht de omklapregel er ook toe dat op de bewegwijzering het verstliggende doel altijd bovenaan moet staan en het dichtstbijzijnde onderaan. Klapt men het bord immers om, dan ligt dat bovenste doel het verste weg en het onderste doel het dichtste bij - en dat is in overeenstemming met de geografische werkelijkheid. Onder andere Duitsland plaatst om die reden het verstliggende doel altijd bovenaan op haar borden, of dat nou een vertakkingsbord is of een regelbord.

In de Nederlandse Richtlijn bewegwijzering komt de omklapregel niet terug. Op Nederlandse borden wordt het dichtstbijzijnde doel in beginsel bovenaan geplaatst en het verstwegliggende doel juist onderaan. Dit is ook in overeenstemming met de manier waarop weggebruikers doorgaans een weg benaderen -men denkt van dichtbij naar ver weg-, maar het vormt een schending van de omklapregel. Ook het gebruik van naar onder wijzende pijlen op de Nederlandse portaalwegwijzers is niet in overeenstemming met de omklapregel. Zou men het bord immers omklappen, dan wijzen die pijlen namelijk terug, terwijl zij toch bedoeld zijn voor de doorgaande richting.

In de Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen in Nederland is aan dit euvel gehoor gegeven, door voortaan de omklapregel toe te passen op de doelen bij knooppunten en op de rechtdoordoelen bij reguliere aansluitingen. Vreemd genoeg worden de afslaande doelen op aansluitingen niet volgens de omklapregel toegepast. In de toekomst is het de bedoeling dat ook op het onderliggend wegennet een soortgelijk principe wordt toegepast van de omklapregel.