Opgeblazen fietsopstelstrook

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Voor (brom)fietsers gereserveerde opstelgelegenheid op een tak van een met een VRI geregeld kruispunt binnen de bebouwde kom, waarbij de stopstreep zich bevindt tussen de stopstreep voor het autoverkeer en de stopstreep behorende bij het verkeerslicht van de betreffende richtinggroep.


Toelichting

Doel van een OFOS is dat (brom)fietsers bij groen licht als eerste het kruispuntsvlak op kunnen rijden. Dit geeft een verhoogd comfort voor fietsers, echter heeft een nadelig effect op de hoeveelheid motorvoertuigen die in een groenfase verwerkt kunnen worden.

Bij een met verkeerslichten geregeld kruispunt kan een opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) de wachttijd voor het linksafslaand fietsverkeer aanzienlijk beperken in vergelijking met regelingen waarbij linksafslaan wordt gezien als twee verschillende bewegingen via vrijliggende fietspaden.

De OFOS is een opstelvlak voor fietsers voorzien van fietssymbool en bij voorkeur uitgevoerd in rode kleur. De OFOS wordt gepositioneerd voor de stopstreep van het autoverkeer waardoor fietsers goed zichtbaar zijn en zich makkelijk kunnen opstellen bij rood. Lengte van het opstelvak is 4,00 à 5,00 meter. De lengte van de inleidende fietsstrook dient gelijk aan of groter dan 25 meter te zijn. Een OFOS wordt toegepast bij wegen met een gemengd profiel en relatief lage autointensiteiten (per tak minder dan 500 pae/h of 800 pae/h op een kruispunt). Een OFOS wordt bij voorkeur gecombineerd met een middengeleider om fietsers fysieke afscherming te bieden.

Mogelijke nadelen van OFOS zijn het beperken van de capaciteit voor het autoverkeer, het niet respecteren van de OFOS door automobilisten, gevoel van onveiligheid door het rechts inhalen door auto's en mogelijk roodlichtnegatie door fietsers doordat de stopstreep makkelijk bereikbaar is.

Bron: CROW publicatie 230, Ontwerpwijzer fietsverkeer

In andere talen

  • Engels (English): expanded bicycle streaming lane; cycle box; advanced stop lines