Overleg:A7 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

A7 Sneek

Ik reed daar half mei 2010, en toen was er nog 1 verkeerslicht in werking. Is dat na die datum uitgeschakeld? Mavas 10 jun 2010 21:37 (UTC)

voorgestelde wijzigingen

Voorgestelde wijziging en aanvulling A7-Afsluitdijk.

  • Wijzigingen: interpunctie en alinea indeling
  • Aanvulling: drie zinnen m.b.t. de kazematten bij Kornwerderzand met verwijzing (externe link)

Afsluitdijk

In 1929-1930 werden werkzaamheden uitgevoerd om een spoorlijn over de Afsluitdijk aan te leggen. De gronden waren al grotendeels door het Rijk aangekocht. In Wieringen was zelfs al een sleuf uitgegraven voor de aanleg van de spoorlijn. In december 1930 verwachtte men nog dat de spoorlijn ergens in 1934/1935 zou kunnen worden geopend, maar zover zou het niet komen. De aanleg werd als gevolg van de economische crisis al snel stilgelegd en in 1934 werd de doelmatigheid daarvan ernstig in twijfel getrokken in het blad “De Ingenieur”. Over de aanleg van de spoorlijn op de noordelijke strook van de dijk gaf de Minister in 1936 aan dat er “voorloopig niets van zal komen.”

Ondertussen was op 28 mei 1932 het laatste gat in de dijk gedicht en werd de wegverbinding in 1932 opengesteld in het bijzijn van de minister van Waterstaat, ir. J.A. Kalff en de directeur-generaal van de Zuiderzeewerken, ir. De Blocq van Kuffeler. Voor het gebruik van de weg moest in eerste instantie een bedrag van 1 gulden worden betaald aan het 'Crisis-comité', wat in Noord-Holland en Friesland de nodige kritiek opleverde. Op 25 september 1933 werd de verkapte tolheffing (die het crisiscomité ruim 100.000 gulden had opgeleverd) opgeheven en mocht iedereen onbeperkt van de weg over de dijk gebruik gaan maken.

Het toenmalig Ministerie van Oorlog (nu: Ministerie van Defensie) wenste een verdedigingslinie op de Afsluitdijk, deel uitmakend van de "Vesting Holland." Nadat de benodigde fondsen beschikbaar waren gesteld, verees bij Kornwerderzand een voor die tijd uiterst moderne verdedigingslinie bestaande uit 17 zware betonnen kazematten. Duitse aanvallen op 12 en 13 mei 1940 werden afgeslagen. Kazemattenmuseum Kornwerderzand

In Augustus 1940 had de “Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie” een nogal negatieve publicatie uitgebracht omtrent het feit dat de overheid nog altijd de spoorlijn in de plannen had staan. Dat werkverschaffing belangrijker werd geacht dan een maatschappelijk volstrekt onrendabel project, werd onaanvaardbaar gevonden. De vraag of een spoorlijn over de Afsluitdijk moest worden aangelegd zou nog zo'n 25 jaar lang voort blijven slepen.


In 1955 was de Afsluitdijk de eerste Nederlandse rijksweg die van communicatiemiddelen werd voorzien: om de 5 kilometer werden telefoonpalen geplaatst ten behoeve van gestrande weggebruikers. Dit waren nog geen praatpalen zoals we die nu kennen.

In de jaren '60 was duidelijk dat de aanleg van een spoorlijn over de Afsluitdijk maatschappelijk volstrekt onrendabel was, terwijl de roep om een betere wegverbinding van autosnelwegkwaliteit tussen Leeuwarden en Amsterdam steeds luider werd. Vandaar dat eind jaren '60 het besluit werd genomen om de weg over de Afsluitdijk om te bouwen tot autosnelweg.

Op 4 juni 1969 werd de tweede rijbaan op de Afsluitdijk over 9 kilometer tussen Breezanddijk en de Lorentzsluizen door minister Bakker in gebruik genomen. Daarmee was de Afsluitdijk echter nog niet over de gehele lengte een autosnelweg: bij het monument en de Breezanddijk moesten viaducten worden aangepast c.q. gebouwd en er waren nog heel wat kilometers te verdubbelen. Bovendien moesten bij de sluizen nog nieuwe bruggen worden aangelegd. Bij de bouw van de bruggen bij de sluizen kon gebruik worden gemaakt van voorwerk: de nieuwe rijbaan kwam immers op de plek te liggen die voorzien was voor de spoorlijn en er waren al pijlers aanwezig.

Overigens was de verdubbeling gebruik makende van het spoortracé slechts voorzien voor 10 tot 15 jaar, want men ging ervan uit dat bij de voorziene verhoging van de Afsluitdijk de A7 verlegd zou moeten worden. Het in 1970 gerealiseerde viaduct bij Breezanddijk paste binnen deze dijkverbredingsplannen omdat deze op die locatie meteen werden uitgevoerd; de overbreedte van het viaduct aan de IJsselmeerzijde was gereserveerd voor een extra parallelweg. De Afsluitdijk zou in de plannen namelijk zo'n 40-50 meter breed worden en aan beide zijden een parallelweg krijgen. Tussen de beide sluiscomplexen is alleen bij Breezanddijk dit bredere dijkprofiel met verschuiving van het rijkswegtracé gerealiseerd.

Tussen de Lorentzsluizen en knooppunt Zurich is de verbreding van de dijk met verschuiving van de rijksweg en aanleg parallelwegen wel meteen uitgevoerd. Op 3 december 1975 werd dit stuk als allerlaatste deel van de Afsluitdijk verdubbeld, waarmee de A7 tussen Sneek en Den Oever volledig autosnelweg was geworden.

Na 1975 is de situatie tussen Den Oever en Zurich weinig veranderd. Van een dijkverbreding en verlegging van de snelweg tussen de Stevinsluizen en de Lorentzsluizen is na ruim 30 jaar nog altijd geen sprake.


Ik moet zeggen dat ik de tekst over de initiatieven van minister Jorritsma bij Joure en de Afsluitdijk enigszins badinerend vind en daardoor ook niet helemaal netjes naar de betrokken personen toe. Bij Joure wordt gesuggereerd dat door het weghalen van Amsterdam als doel voor de A7 je nu niet meer kunt zien dat de A7 nog naar Noord-Holland gaat. Dat causaal verband ontbreekt. Niet zozeer van het weghalen van Amsterdam was het probleem; sterker nog, ik vind dat een volkomen juiste keuze. Het probleem is dat het niet is vervangen door een alternatief doel dat zowel de verwarring op het knooppunt wegnam als het verdere verloop van de A7 door Noord-Holland aan zou geven.

Datzelfde geldt voor het weghalen van de bordjes "Laatste afrit voor de Afsluitdijk". Die gaven daadwerkelijk een hele gekke suggestie "dit is het einde van de wereld." Nergens anders in Nederland werd je duidelijk gemaakt wat er zou gebeuren wanneer je de afrit toevallig zou missen (sowieso vrij zeldzaam) en bij de Afsluitdijk toont Rijkswaterstaat zich ineens extreem service- en milieugericht door duidelijk te maken hoeveel extra benzine het je kost om nu de fout in te gaan. Kom toch op zeg: dat bord was een vreemde eend in de bijt. --Pino 10 jan 2008 16:06 (CET)