Overleg:Wet ruimtelijke ordening

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Afkortingen

Wetten worden (enkele uitzonderingen daargelaten) afgekort met kleine volgletters. Het is dus Wro, en geen WRO. Graag alle "verbeteringen" op dat vlak terugdraaien ! Het is dus Tw, Wro, Wmb, etc.

--Aswnl 11 jan 2008 13:42 (CET)

Weer wat geleerd :)

De nieuwe wet, zoals voorgesteld in Stb. 2006, 566, gaat kortweg Wro [Wet ruimtelijke ordening] heten. De voorzetsels op de verdwijnen uit de naamgeving.

--Walfo79 11 jan 2008 14:40 (CET)

Je bedoelt net als RVV, WAO, AWBZ, ZVW, WVGS, WGBO, enzovoort, enzovoort? Wetten worden in het algemeen volledig met hoofdletters geschreven, zover mij bekend. Waar vind ik het tegendeel?

Ik citeer het Wikipedia-artikel «Afkorting» :

Wetten en plannen van de overheid krijgen in de regel hoofdletters:

  • OCMW, AWBZ, AOW, KB

maar hierop zijn diverse uitzonderingen; een afkorting met kleine letters kan ingeburgerd zijn:

  • de Auteurswet wordt afgekort tot Aw
  • de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt afgekort tot Wajong
  • de oude Algemene Bijstandswet heette AWB, zijn inmiddels ook alweer vervallen opvolger was de Awb: hier bestaat dus zelfs een betekenisverschil.

Dat betekenisverschil is er wellicht ook met de WRO/Wro, en dat zou ik een goede reden vinden om inderdaad Wro aan te houden (en het verschil te documenteren!). Maar jouw opmerking die wetten in hun algemeenheid beschrijft, kan ik niet plaatsen in een context, hoe ik ook google.

--Juerd 11 jan 2008 15:30 (CET)

Een willekeurig boek mbt ruimtelijke ordening meldt in de afkortingenlijst:

WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening Wet RO Wet Rechterlijke Organisatie
Bron: Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, P.J.J. van Buuren, Ch. W. Backes e.a., 5e druk 2006, Kluwer-Deventer.

--Walfo79 11 jan 2008 15:42 (CET)

Ik hanteer de formele juridische verkortingen zoals ik ze in de vakliteratuur van het verkeersrecht ben tegengekomen. Daar wordt dus gesproken over de afkortingen zoals ik ze vermeld heb. Mijn bron voor deze verkortingen is het boek dat ik genoemd heb op de overzichtspagina van alle relevante wetten en richtlijnen.

--Aswnl 11 jan 2008 16:41 (CET)

Enfin, Walfo79's bron wijkt af van Aswnl's bron. We kunnen hooguit stellen dat beide afkortingen actief in gebruik zijn, niet dat één fout is en de ander goed. Ik ben in het bijzonder geneigd om WRO te hanteren gezien de Wikipedia-uitleg het heeft over hoofdletters, en de wetstekst zelf "Wet op de Ruimtelijke Ordening" met hoofdletters W, R, en O, heeft.

--Juerd 11 jan 2008 19:13 (CET)

Overigens: op de site van VROM hanteert men WRO tegenwoordig voor de oude wet, en Wro voor de nieuwe wet per juli 2009. zie http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7008 De informatie over de huidige wet is nog slechts anderhalf jaar interessant. Wat mij betreft reden genoeg om op de toekomst te richten en het hier alleen nog maar over de Wro te hebben. Hoeven we straks ook niet zoveel aan te passen.

--Aswnl 11 jan 2008 20:33 (CET)

Op zich mee eens, maar de naam van de nieuwe wet is ook anders: "op de" vervalt.

Oud:   Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
Nieuw: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Ik zal dat aldus doorvoeren.

--Juerd 11 jan 2008 20:36 (CET)

Nieuwe wet (Wro): artikelnummers

De artikelnummers zoals die nu in het artikel staan vermeld, slaan die op de WRO of op de Wro? Is er al gecontroleerd of die artikelnummers gelijk blijven in de nieuwe wet?

--Juerd 11 jan 2008 20:48 (CET)

Geen flauw idee. Maar zo nodig passen we dat aan wanneer dat wel bekend is.

Aswnl 11 jan 2008 21:17 (CET)

Die artikelnummers slaan nog op de oude wet. Per 1 juli as. treedt de nieuwe wet in werking die nogal verschilt. Zo vervallen het Streekplan en de PKB en het structuurplan van de gemeenten. Die worden door structuurvisies vervangen. Het bestemmingsplan blijft het enigste de burgers bindende element. De vrijstellingsregeling van art. 19 WRO wordt geschrapt en herleeft als het ware in het projectbesluit. Enfin...weer wat werk aan de winkel.

Walfo79 23 mei 2008 21:42 (CEST)