Phoenix HOV system

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Phoenix HOV system is een netwerk van HOV lanes in de agglomeratie Phoenix, Arizona. HOV lanes zijn rijstroken voor carpoolers en bussen en zijn normaliter de meest linker rijstrook. De meeste freeways in de regio Phoenix zijn voorzien van HOV lanes, het is één van de grotere netwerken in de Verenigde Staten. In 2013 beschikte Phoenix over circa 525 kilometer HOV lanes.

Systeem

   freeways
   HOV lanes

HOV lanes komen in 5 verschillende vormen voor;

  • gescheiden door een barrier
  • gescheiden door een bufferstrook
  • gescheiden door enkele markering
  • gescheiden wisselstrook
  • vluchtstrook

De meeste HOV lanes in de regio Phoenix zijn gescheiden door enkele markering of een bufferstrook. Vrijliggende HOV lanes komen zelden voor. In Arizona mogen ook solo-automobilisten die in een hybride auto rijden van de HOV lanes gebruikmaken. Alle HOV lanes in de staat Arizona zijn in Maricopa County, waar de stad Phoenix in is gelegen. Tevens zijn er geen HOT lanes in Arizona.

Geschiedenis

De eerste voorstellen voor HOV lanes in de regio Phoenix kwamen van de private sector in de vorm van HOT lanes. In 1993 stelde een consortium voor om HOT lanes aan te leggen langs de Interstate 10. In 1997 werden HOT lanes voorgesteld langs de US 60 in Mesa. In 1997 en 1998 stelde ADOT voor om HOT lanes langs de I-10 en I-17 aan te leggen, maar geen van deze voorstellen werden geïmplementeerd.

Wel is een omvangrijk netwerk van HOV lanes aangelegd, de meeste na 2000. De oudste HOV lanes waren vermoedelijk die van de I-10 ter hoogte van downtown, toen dit tunneltracé in 1990 werd opengesteld. Daarna zijn HOV lanes aangelegd langs de I-10 tot Loop 101 in het westen en Loop 202 in het zuiden, evenals de I-17 vanaf de I-10 noordwaarts tot Loop 101 en de US 60 op het westelijk traject door Mesa.

In 2004 werd met Proposition 400 een uitgebreid netwerk van HOV lanes gefinancierd, in het plan werd 930 kilometer rijstrook aangelegd en daar bovenop nog 480 kilometer HOV lanes, die min of meer het gehele stedelijke snelwegennet omvatten. De HOV lanes werden in dit plan ook geavanceerder, met directe HOV verbindingen tussen snelwegen, waarvoor knooppunten uitgebreid moesten worden. Tussen 2005 en 2012 werden grootschalig HOV lanes aangelegd langs de gehele Loop 101 en de westelijke delen van Loop 202, evenals de SR-51 en de I-17 verder noordwaarts tot SR-74, en ook het resterende deel van de US 60 door Mesa.

Toekomst

Tot 2025 moeten op alle resterende snelwegen ook HOV lanes gerealiseerd worden, deze projecten worden allemaal gefinancierd vanuit Proposition 400. Na 2020 moeten ook bij belangrijke knooppunten directe HOV-verbindingen tussen de snelwegen worden aangelegd, in 2005 werden de kosten hiervan geschat op ruim $ 400 miljoen. In totaal moet tussen 2005 en 2026 $ 1,1 miljard geïnvesteerd worden in het HOV systeem. Als deze projecten voltooid zijn heeft Phoenix één van de meest uitgebreide HOV systemen van de Verenigde Staten. Geen enkel stedelijk gebied heeft dan een dermate groot aandeel van het netwerk voorzien van HOV lanes als Phoenix.

HOT / Express lanes

De aanleg van HOT lanes of express lanes wordt momenteel wel als optie opengehouden, maar is nog nergens concreet gepland. Phoenix is het grootste stedelijke gebied in de Verenigde Staten waar geen tolwegen zijn.

Referenties


Freeways in Phoenix

I-10.svgI-17.svg

US 60.svgArizona 24.svgArizona 30.svgArizona 51.svgArizona Loop 101.svgArizona 143.svgArizona Loop 202.svgArizona Loop 303.svg

Northern Parkway