Planvervangende rijksweg

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een planvervangende rijksweg was een weg in eigendom van Rijkswaterstaat, die geen onderdeel uitmaakte van het Rijkswegenplan, dat enkel planwegen bevatte. Veel van deze wegen had Rijkswaterstaat om historische redenen in beheer en eigendom, en bleven dat ook nadat een rijksplanweg de nationale functie van de weg had overgenomen.

Naarmate de uitvoering van het Rijkswegenplan vorderde en er meer en meer nieuwe rijkswegen werden aangelegd, verloren steeds meer historische rijkswegen hun nationale belang. Vooral het Rijkswegenplan 1968 voorzag veel nieuwe tracés voor de rijksplanwegen, waarmee veel historische rijkswegen hun nationale functie op den duur zouden verliezen. Zodoende vervingen de planvervangende rijkswegen tijdelijk de geplande rijksplanweg.

De planvervangende rijkswegen bleven veelal echter in beheer en eigendom van Rijkswaterstaat, omdat het wegbeheer destijds niet zoals nu was gekoppeld aan het belang van de betreffende weg in het wegennet. Daarom werd deze wegen vanaf 1968 een administratief wegnummer toegekend, om beheer en eigendom van deze wegen te vereenvoudigen.

Nummering

De planvervangende rijkswegen werden vanaf 1968 genummerd in de reeks 200-399. Deze nummering ligt tevens aan de basis van het Nationaal Routenummerplan van 1982, al hebben vele wegen uit het oogpunt van het gebruiksgemak voor de automobilist een ander nummer gekregen. Om verwarring tussen administratieve nummers en de routenummers op de bewegwijzering tegen te gaan, werden met het Rijkswegenplan 1984 de planvervangende nummers opgehoogd met 500. De planvervangende rijkswegen hadden vanaf 1984 dus nummers in de reeks 700-899.

De planvervangende rijkswegen die in 1993 na de wegensanering in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer overbleven, hebben tot op de dag van vandaag nummers in deze reeks. Uitzonderingen hierop zijn de rijkswegen 200 en 915.