Prins Clausbrug (Wormer)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Prins Clausbrug
Overspant de Zaan
Rijstroken 1x2
Totale lengte 30,1
Hoofdoverspanning 14,6 meter
Hoogte brugdek 7,2 meter
Openstelling 1993
Verkeersintensiteit 11.500 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Prins Clausbrug is een beweegbare brug in de Nederlandse N514. De brug overspant de rivier de Zaan nabij Wormer.

Kenmerken

De Prins Clausbrug, ook wel Noordbrug genoemd, is een over de rivier de Zaan gelegen basculebrug welke is ontworpen door architect T. J. M. Bakkum van de dienst stadsontwikkeling en openbare werken in Zaanstad.

De brug is gelegen in een industrieel gebied met in de nabijheid grote bakstenen fabrieksgebouwen. De architect heeft er voor gekozen de brug op te laten gaan in deze omgeving door bij de materiaalkeuze van de brug gebruik te maken van elementen uit deze omgeving. In totaal zijn zo’n 160.000 bakstenen in de brug verwerkt. Verder zorgen weldoordachte verhoudingen van de brug voor een rustig en evenwichtig beeld.

De brug heeft een overspanning van 30,1 meter over de rivier de Zaan. In gesloten toestand heeft de brug een doorvaarthoogte van 7,2 meter waardoor de brug minder vaak open hoeft dan een aantal lagere bruggen in de omgeving. De brug heeft vanaf het water drie openingen, waarvan de meest oostelijke niet wordt benut.

Voor wegverkeer heeft de brug één rijbaan met twee rijstroken die van elkaar gescheiden zijn door een doorgetrokken streep. Daarnaast ligt aan de zuidzijde nog een breed vrijliggende fietspad en een smal voetpad.

Op de brug bevindt zich een kunstwerk van kunstenaar Nout Visser die hiervoor na een open inschrijving is geselecteerd. In een staalconstructie hangt een brok graniet in de vorm van een boot. Het graniet, afkomstig uit Normandië, weegt ongeveer zes ton. Het kunstwerk rust op vier stalen zuilen en is acht meter hoog. Voor fietsers en voetgangers vormt het object een poort en benadrukt op die manier de gemeentegrens tussen Wormerland en Zaanstad.

Geschiedenis

Tot 1990 was de oude Zaanbrug bij Wormerveer feitelijk de enige toegangs- en uitvalsweg van en naar het 'eiland' en de plaats Wormer. Deze brug en de aansluitende wegen hadden en beperkte capaciteit met filevorming tot gevolg. Al in de jaren zeventig werd er onder meer vanuit het bedrijfsleven gevraagd om een tweede ontsluitingsweg (en -brug) aan te leggen[1]. De besluitvorming over de aanleg van de weg en brug aan de noordkant van Wormer liep echter traag, onder meer door veel bezwaren van omwonenden alsmede door politieke en financiële strubbelingen. Met name in Wormer was men in 1990, uit vrees voor extra geluidoverlast, aantasting van de natuur en horizonvervuiling door geluidsschermen, gekant tegen het project hetgeen heeft geleid tot de vorming van het Anti Brug Comité.

Uiteindelijk is besloten de weg en de brug toch aan te leggen. Dit was een gezamenlijk project van de gemeenten Zaanstad en Wormerland, maar op verzoek van Wormerland werd de directie van het project gevoerd door Zaanstad.

De brug die op dat moment nog Noordbrug werd genoemd is een ontwerp van architect T. J. M. Bakkum van de dienst stadsontwikkeling en openbare werken in Zaanstad. De feitelijk aanleg van de brug is gecoördineerd door Jan Stolk, die zich acht jaar eerder bezig hield met de bouw van de Dr. J. M. den Uylbrug in Zaandam.

De brug is op 17 juni 1993 officieel geopend door Prins Claus waarna het verkeer er op 18 juni 1993 gebruik van kon maken. De weg is daarna overgedragen aan de provincie Noord-Holland.

De aanleg van de brug kostte ongeveer 15 miljoen gulden (6,8 miljoen euro), de aansluitende wegen ongeveer eenzelfde bedrag.

Toekomst

Er zijn geen toekomstplannen bekend over de brug.

Verkeersintensiteiten

In 2022 reden dagelijks ongeveer 11.500 voertuigen over de brug.[2]

Wetenswaardigheden

In Utrecht is een andere Prins Clausbrug gelegen. Deze brug is een tuibrug in Nederland, gelegen in de stad Utrecht. De brug overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en heeft een hoofdoverspanning van 150 meter.

Ook in Dordrecht is een brug met de naam Prins Clausbrug aangelegd. Dit betreft een beweegbare fiets- en voetgangersbrug die de woonwijk Stadswerven verbindt met de historische binnenstad van Dordrecht. Deze basculebrug met een draaibare ballastmast van 30 meter lengte is 120 meter lang en ontworpen door René van Zuuk. De bouw en openstelling is vertraagd door onder meer een dispuut over de hoogte van de bouwkosten. De brug is in 2021 geopend.

Referenties

  1. De Typhoon 4 september 1979
  2. Provincie Noord-Holland