Wetgeving, richtlijnen en procedures

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Processen en procedures)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Processen en procedures (wet- en regelgeving) die van belang zijn voor wegaanleg, wegreconstructies en de uitvoering van het wegverkeer:

Wetten

Algemeen kader

Aanleg, beheer en reconstructie

Wegverkeer en verkeershandhaving

Andere voor wegbeheerders van belang zijnde wetgeving

 • Ruimtelijke ordening
  • Woningwet (bv. voor een sloopvergunning)
  • Monumentenwet 1988 (bv. bij archeologisch onderzoek)
  • Landinrichtingswet (bv. bij aanpassingsinrichting of ruilverkaveling)
  • Belemmeringswet privaatrecht
  • Belemmeringswet verordeningen
  • Onteigeningswet
  • Pachtwet
  • Wet bodembescherming
 • Milieu
  • Ontgrondingenwet
  • Waterwet
  • Wet natuurbescherming

(Alle flora en fauna, bv. bij nabijheid eendenkooi, niet werken tijdens broedseizoen vogels)

 • Aanpalende beheer- en verkeerswetgeving
  • Spoorwegwet
  • Telecommunicatiewet
  • Waterschapswet
  • Waterstaatswet 1900
  • Rivierenwet
  • Scheepvaartverkeerswet
  • Luchtvaartwet
  • Gemeentewet

Regelgeving en Besluiten

Aanleg, beheer en reconstructie

Wegverkeer en verkeershandhaving

Ontwerprichtlijnen

Richtlijnen voor weggebonden functionele informatievoorziening

Richtlijnen voor Werk in uitvoering (WIU)

Relevante handboeken

Literatuur

 • Infrastructuur, Praktische handleiding bestuurlijke en juridische procedures bij aanleg en reconstructie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ten Hagen Stam uitgevers, 1e herziene druk editie 2000, ISBN 90-76383-65-0