Providence

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De omlegging van de I-195 in Providence.

Providence is een stad in de staat Rhode Island in de Verenigde Staten. De stad telt 180.000 inwoners en heeft een agglomeratie van 1.621.000 inwoners (2017) wat zich uitstrekt tot in de staat Massachusetts.

Inleiding

Providence is gelegen aan de noordkant van het Rhode Island Sound aan de Providence estuarium. De agglomeratie heeft meer inwoners dan de staat Rhode Island zelf omdat delen in Massachusetts liggen. De stad ligt 65 kilometer ten zuidwesten van Boston, 100 kilometer ten oosten van Hartford en 245 kilometer ten noordoosten van New York. Het stedelijk gebied meet 35 kilometer van oost naar west tot 55 kilometer van noord naar zuid. De stad is behoorlijk dichtbevolkt omdat hij gegroeid was voor de opkomst van de auto en de daarbij behorende suburbanisatie. Zoals veel steden in het noordoosten van de Verenigde Staten heeft ook Providence aan inwonertal ingeboet vanaf de jaren 40, toen de piek op 254.000 inwoners lag, tot 178.000 in 2010. De stad was één van de eerste geïndustrialiseerde steden van de Verenigde Staten. In recente jaren is het één van de traagstgroeiende steden van de VS en het stedelijk gebied stagneert in inwonertal. In sommige jaren is een krimp geregistreerd. Het is daarmee één van de zeer weinige agglomeraties die in het geheel krimpende is.

Wegennet

Het snelwegennet van Rhode Island.

Providence heeft een chaotisch stratennet met meer dan duizend straten, erg veel voor een inwonertal van 178.000. De stad heeft een redelijk uitgebreid snelwegennet, waarvan de I-95 de belangrijkste is, die noord-zuid door de agglomeratie loopt. De I-295 vormt een randweg ten westen en noorden van de stad terwijl de I-195 naar het oosten loopt richting Fall River. De US 6 vormt de westelijke uitvalsweg die ooit de I-84 had moeten worden. De SR-10 vormt een bypass voor het centrum terwijl de SR-4 de zuidelijke invalsweg vormt. De SR-37 is een korte tangentiële verbinding ten zuiden van de stad terwijl de SR-146 een noordelijke uitvalsweg vormt richting Worcester.

Geschiedenis

Het eerste regionale snelwegenplan voor de regio Providence werd in 1947 opgesteld, waarin een groot deel van de huidige snelwegen waren opgenomen, met uitzondering van de bypass I-295. De eerste snelweg was een kort stuk van de State Route 10, dat in 1953 werd opengesteld. Tegelijkertijd opende ook een stukje van de US 6 als snelweg. In 1958 opende het eerste deel van de I-95 in Providence, tussen West Warwick en East Greenwich. De meeste snelwegen in Providence zijn gedurende de jaren 60 opengesteld. In 1960 was de I-195 door East Providence gereed. Met name de bouw van de I-95 was lastig omdat de route grotendeels bebouwd was, en om dure amovatie van panden te voorkomen, werd een nogal bochtig en substandaard alignement toegepast. In 1968 was de I-95 door Providence voltooid, een jaar voordat de gehele I-95 door Rhode Island gereedkwam. De bouw van de I-295 duurde iets langer, en werd in fases tussen 1967 en 1975 opengesteld, awarmee doorgaand verkeer de optie had om rond Providence te rijden. Tevens werden de voorsteden beter ontsloten. De meest recente snelwegopening was de laatste schakel van de SR-10 in 1993, opvallend genoeg was dit tevens de eerste en laatste snelweg van Providence die werd geopend. Tussen 2005 en 2009 is de I-195 ten zuiden van het centrum verlegd, wat onder het Iway-project valt.

Congestie

Providence kent een en ander aan congestie, omdat het snelwegennet verouderd is, zoals het geval is bij veel steden in het noordoosten van de Verenigde Staten. Met name een verouderd wegontwerp en capaciteitstekort speelt hierbij een rol. Ten opzichte van bijvoorbeeld New York valt de congestie mee.

Referenties


Expressways in Providence

Interstate 95Interstate 195 (RI) (RI) • Interstate 195 (MA) (MA) • Interstate 295US 6SR-4SR-10SR-37SR-146