Quartaire weg

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Niet-planweg die een verbinding vormde voor bovenlokaal verkeer en voorkwam op een lijst van quartaire wegen.


Toelichting

Een quartaire wegenlijst was een lijst van wegen waarop quartaire wegen vermeld stonden. In tegenstelling tot secundaire en tertiare wegenplannen was deze lijst van quartaire wegen volgens de Wet Uitkeringen Wegen geen wegenplan.

In de dertiger jaren van de 20e eeuw ontstond vanwege de verdergaande motorisering de behoefte om naast de provinciale wegen en de Rijkswegen ook de wegen van lagere orde in het kader van een samenhangend plan aan te passen en te verbeteren. In de jaren 1930 verscheen daarvoor een tertiair wegenplan, een trits die in 1968 werd uitgebreid met quartaire wegen.

Elke provincie in Nederland ontving gelden van het Rijk voor de aanleg en verbetering van wegen en de provincies dienden zorg te dragen voor het verdelen van deze gelden over de secundaire, tertiaire en quartaire wegen. De wegen van het quartaire plan waren over het algemeen in beheer en onderhoud bij gemeenten of waterschappen, enkele hiervan waren bij provincies in beheer en onderhoud.

De term is vervallen bij de implementatie van de Wet Herverdeling Wegenbeheer in 1994.

Wegenplannen en hun wetgeving

Wetgeving: Wegenbelastingwet / Motorrijtuigenbelastingwet (1926) • Wet Uitkeringen Wegen (1966) • Wet Herverdeling Wegenbeheer (1992) • Planwet Verkeer en Vervoer (1998) • Omgevingswet (2022)

Wegenplannen 1926 - 1993: Rijkswegenplan (vanaf 1926) • Secundair wegenplan (vanaf 1926) • Tertiair wegenplan (vanaf 1937) • Quartaire wegenlijst (vanaf 1966)

Verkeers- en Vervoersplannen 1998 - 2018: Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) • Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)