RN90 (Colombia)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
RN90
Begin Turbo
Einde Paraguachón (YV)
Lengte 841 km
Route

Turbo

Necoclí

San Juan de Uraba

Arboletes

Los Córdobas

San Onofre

Cartagena

Sabanalarga

Barranquilla

Cienaga

Santa Marta

Riohacha

Yamahain

Maicao

Route 6

De RN90 is een ruta nacional in Colombia. De weg vormt een oost-westroute langs de noordkust van Colombia en staat ook wel bekend als de Transversal del Caribe. De weg verloopt formeel van Turbo via Cartagena, Barranquilla en Santa Marta naar de grens met Venezuela, maar het westelijk deel is niet doorgaand te berijden.

Routebeschrijving

RN90 Turbo - Paraguachón

De RN90 begint in Turbo, waar ook de RN62 begint. Dit is niet ver van de grens met Panama, alhoewel er geen wegen naar Panama lopen. De RN90 verloopt in theorie noordoostwaarts langs de Caribische Zee, maar in de praktijk is er geen geïntegreerde doorgaande verbinding ten zuidwesten van Cartagena. Het deel ten oosten van Cartagena heeft het grootste belang. Tussen Cartagena en Bayunca is de RN90 met 2x2 rijstroken uitgerust. Daarna verloopt de RN90 landinwaarts naar Barranquilla, terwijl de RN90A langs de kust naar Barranquilla loopt. Tussen Baranoa en Barranquilla telt de RN90 weer 2x2 rijstroken.

De RN90 vormt daarna de zuidring van de grote stad Barranquilla. Deze weg telt deels 2x3 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen. Men kruist in het zuiden van Barranquilla de belangrijke RN25. Aan de oostkant van Barranquilla steekt men via de Puente Pumarejo de Río Magdalena over, de grootste rivier van Colombia. De brug is een grote betonnen tuibrug.

Vanaf Barranquilla naar Cienaga loopt de RN90 direct langs de Caribische Zee, die hier geen echte stranden heeft. Bij Cienaga eindigt de RN45. De RN90 loopt daarna een stukje noordwaarts naar de stad Santa Marta. Dit deel telt 2x2 rijstroken. Daarna volgt de zuidoostelijke bypass van Santa Marta. De RN90 loopt dan verder oostwaarts, door een bergachtige kuststreek. Naar het zuiden ligt de 5.700 meter hoge Pico Cristóbal Colón, de hoogste berg van Colombia. Uitendelijk komt men in vlakker en droger gebied, dat naar het noordoosten toe bijna woestijnachtig is. Men kruist nog de RN88, waarna de grens met Venezuela volgt. Aan Venezolaanse zijde gaat de Ruta 6 verder naar Maracaibo.

RN90A Santa Marta - Ciénaga

Bij de stad Santa Marta ligt een 17 kilometer lange bypass die als de RN90A is genummerd. Deze weg is enkelbaans maar zorgt ervoor dat verkeer niet door Santa Marta hoeft. De bypass eindigt even ten noorden van Ciénaga.

RN90A Barranquilla - Cartagena

De RN90A vormt een 115 kilometer lange route tussen Barranquilla en Cartagena. Deze route verloopt direct langs de kustlijn, waar de RN90 zelf wat verder landinwaarts tussen beide steden verloopt. De RN90 verbindt het noorden van Barranquilla met het centrum van Cartagena. Vanuit Barranquilla is 35 kilometer van de weg met 2x2 rijstroken uitgerust, die dichter bij de stad ook ongelijkvloers is. Vanuit Cartagena is 20 kilometer van de RN90A een dubbelbaans weg. Het tussenliggende deel is enkelbaans. Er liggen weinig andere plaatsen van betekenis op de route.

RN90B Cartagena

De RN90B is een 40 kilometer lange zijtak van de RN90 bij Cartagena. Het zuidelijk deel vormt een dubbelbaans bypass van de oude RN90 en ontsluit ook de petrochemische haventerreinen in het zuiden van Cartagena. Het noordelijk deel vormt de zuidoostelijke bypass van Cartagena en kruist ook de RN90 op dit traject. De RN90 zelf voert wat dieper de stad in terwijl de RN90B een bypass langs de rand van de stad vormt.

Geschiedenis

Wegnummergeschiedenis

De RN90 werd in 1995 gecreëerd. Tussen Cartagena en Barranquilla loopt de RN90 over de Carretera de la Cordialidad, een 143 kilometer lange weg. De RN90A verloopt hier via de kustroute, de Autopista Paralela al Mar.

Upgrades aan de RN90

Zie ook upgrades van wegen in Colombia.

De RN90 werd destijds al gezien als één van de primaire wegen van Colombia, de modernisatie en verdubbeling is teruggekomen in alle generaties concessies van het land, beginnend met het 1G project Vía del Mar tussen Barranquilla en Cartagena, waarbij de eerste delen al vanaf 1994 naar 2x2 rijstroken zijn verbreed. Ook werd vanaf 1994 de weg tussen Santa Marta en Paraguachón aan de grens met Venezuela gemoderniseerd. De weg is destijds niet verbreed of omgelegd, maar wel is de rijbaan uitgebouwd tot een rechte route die hogere snelheden mogelijk maakt.

Als 2G project is vanaf eind jaren '90 het traject vanaf Cartagena zuidwaarts tot aan Toluviejo gemoderniseerd. Dit deel is toen ook niet verbreed, maar is wel in goede staat gebracht. Later is een aparte concessie gegund voor de ontwikkeling van diverse subtrajecten tussen Toluviejo en Turbo. Hiermee was feitelijk de gehele RN90 langs de Caribische kust van Colombia eind jaren '90 al in goede staat gebracht.

Als het 3G project is vervolgens het deel ten zuiden van Cartagena naar 2x2 rijstroken verbreed en is de concessie verlengd voor de modernisatie en in goede staat houden van de weg tot het belangrijke kruispunt Cruz de Viso, waar een zijtak van de RN25 aansluit. Als 4G project is de bypass van Barranquilla aangelegd. Het enige onderdeel van de 1G-4G projecten dat niet is uitgevoerd is de bouw van het ontbrekende deel in het departement Córdoba, waar de RN90 een ruim 50 kilometer lange ontbrekende schakel heeft langs de kust tussen Puerto Rey en Moñitos.

In 2020-2021 is 57 kilometer van de RN90 tussen Cruz del Viso en San Onofre verbreed naar een rijbaan van 11,3 meter breed, dat op 6 januari 2022 officieel werd geopend.[1]

In 2022 is een groot contract gegund om drie viaducten van 5, 4 en 1 kilometer lengte aan te leggen tussen Ciénaga en Barranquilla.[2] Op dit stuk verloopt de RN90 over een smalle landtong langs de Caribische Zee en de weg is gevoelig voor kusterosie.

Autopista Paralela al Mar

De RN90A heet ook wel de Autopista Paralela al Mar, een tolweg die geen echte autosnelweg is, maar wel deels 2x2 rijstroken telt. Dit was één van de concessies van de eerste generatie (1G) die in 1994 gegund is.[3] In die tijd is de weg ten westen van Barranquilla naar 2x2 rijstroken verbreed tot aan Puerto Colombia In de periode 2009-2012 is een klein stuk van de RN90A ten noordoosten van Cartagena naar 2x2 rijstroken verbreed. In 2012 is ook de RN90A rond Puerto Colombia zuidwesten van Barranquilla naar 2x2 rijstroken verbreed en in 2021 is de weg verder tot aan Santa Verónica naar 2x2 rijstroken verbreed,[4] maar het grootste deel is nog enkelbaans.

Carretera de la Cordialidad

De RN90 heet tussen Cartagena en Barranquilla de Carretera de la Cordialidad. Deze weg is gedeeltelijk verdubbeld naar 2x2 rijstroken. Rond 2010 is het deel tussen Cartagena en Bayunca naar 2x2 rijstroken verbreed. In de periode 2013-2015 is de RN90 tussen Baranoa en Barranquilla naar 2x2 rijstroken verbreed.

Op 27 januari 2015 opende een 20 kilometer lang dubbelbaans tracé tussen Sabanalarga en Palmar de Varela, net ten zuiden van Barranquilla. Dit is een alternatieve route naar de stad.[5]

Cartagena

In 2014-2015 is de zuidoostelijke bypass van Cartagena naar 2x2 rijstroken verbreed. Deze bypass heeft ongelijkvloerse kruisingen op enkele belangrijke kruispunten maar is geen echte snelweg. Het dubbelbaans deel is formeel op 30 april 2015 opengesteld.[6]

Op 3 maart 2017 opende 25 kilometer verdubbelde weg tussen Cartagena, Turbaco en Arjona.[7][8]

Barranquilla

Bij Barranquilla is de Puente Pumarejo aangelegd, een grote betonnen tuibrug van 1.489 meter lengte. Deze brug opende in 1974 voor het verkeer en was de eerste grote brug van Colombia. De zuidwestelijke rondweg van Barranquilla is tussen 2008 en 2010 verbreed van 1x2 naar 2x3 rijstroken. Het knooppunt met de RN25 stamt uit minimaal de jaren '90.

Referenties

Rutas nacionales in Colombia

Troncales

RN1RN3RN5RN13RN17RN19RN21RN23RN25RN27RN29RN31RN37RN43RN45N49RN55RN65RN75RN85


Transversales

RN8RN10RN12RN20RN24RN26RN30RN36RN40RN48RN50RN56RN60RN62RN64RN66RN70RN74RN78RN80RN88RN90