Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf RUP)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is in Vlaanderen een plan waarmee de overheid een gebiedsbestemming vastlegt. Een RUP wordt onder andere bij de aanleg van wegen opgesteld.

Het RUP bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Grafisch Plan; plan waarin wordt aangegeven welk tracé/gebied in het plan van toepassing is.
  • Stedenbouwkundige voorschriften; hier wordt beschreven waar mag worden gebouwd en aan welke voorschriften constructies moeten voldoen.
  • Weergave juridische toestand
  • Indien van toepassing een onteigeningsplan

Hiërarchie RUP

Er kan op verschillende niveaus binnen de overheid een RUP worden opgesteld.

  • Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP); van toepassing op een deel of delen van het grondgebied van een gewest.
  • Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP); van toepassing op een deel of delen van het grondgebied van een provincie.
  • Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Gemeentelijk RUP); gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel van een gemeente.

Een gewestelijk RUP dient te voldoen aan de kaders van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het GRUP vervangt sinds 18 mei 1999 het gewestplan.