Raad van State

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Raad van State (RvS) is het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse regering en de hoogste bestuursrechter. De Raad van State heeft een aantal functies, voor de planvorming rond infrastructuur is de Afdeling Bestuursrechtspraak het belangrijkste. Voor dossiers omtrent infrastructuur is de ruimtelijke ordeningskamer van belang. Deze kamer doet uitspraken over beroepen tegen tracébesluiten van de Minister en kan voorlopige voorzieningen toe- of afwijzen. De burger kan alleen een beroep instellen als deze een zienswijze in het eerdere proces van besluitvorming heeft ingediend, bijvoorbeeld bij een verkenning, trajectnota of ontwerp-tracébesluit. Welke stappen genomen worden is afhankelijk van de gevolgde procedure, de verkorte of uitgebreide Tracéwetprocedure. Projecten die onder de Crisis- en Herstelwet vallen hebben strengere regels. Tijdens de beroepsperiode (6 weken) moeten alle beroepsgronden ingediend zijn. Tevens moet de Raad van State binnen 26 weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk, wanneer alle beroepen ongegrond of niet-ontvankelijk worden verklaard wordt het tracébesluit onherroepelijk. De uitvoering van een project kan dan definitief doorgaan.

Externe links