Rammelstrook

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een verdiepte rammelstrook langs de N765 bij Ens, Flevoland.
Een verhoogde rammelstrook langs de N307 bij Dronten, Flevoland.

Een rammelstrook (Engels: rumble strip) is een type bermbeveiliging. Bij een rammelstrook worden er stukken asfalt uit de toplaag gefreesd aan de buitenzijde van de kantverharding. Wanneer verkeer buiten de rijbaan dreigt te raken en over de rammelstrook rijdt is een luid geluid te horen en trilt het voertuig. Een rammelstrook ligt in de obstakelvrije zone, maar ligt in tegenstelling tot bermbeveiliging binnen de verharding. De provincie Flevoland is de eerste provincie in Nederland die de rammelstrook op grote schaal toepast langs provinciale wegen.

Toepassing

Een rammelstrook op de Interstate 73 in North Carolina.

Rammelstroken worden voornamelijk langs wegen toegepast die uit één rijbaan met tegenverkeer bestaan. Aan de buitenzijde van de rijbaan is een bredere strip asfalt aan de buitenkant van de kantstreep waaruit stukken asfalt worden gefreesd zodat voertuigen die er overheen rijden geattendeerd worden dat ze de rijbaan dreigen te verlaten. Een alternatief zijn grasbetontegels die buiten de rijbaan liggen. Vaak liggen deze lager dan de asfaltverharding, zodat onveiliger situaties ontstaan bij het berijden van grasbetontegels bij 80 km/u dan bij een rammelstrook.

In Nederland werden rammelstroken van oudsher slechts incidenteel toegepast, sinds circa 2010 past de provincie Flevoland rammelstroken structureel toe als een weg gereconstrueerd wordt. Elders zijn rammelstroken nog minder gemeengoed.

Rammelstroken kunnen ook frontale aanrijdingen voorkomen. Bij veel frontale aanrijdingen is geen sprake van inhalen, maar raakt een voertuig aan de rechterzijde van de weg in de berm, waarna overcorrigeren kan zorgen dat het voertuig te ver naar links schiet, in het tegemoetkomende verkeer. Dit komt omdat de verharding vaak hoger ligt dan de berm en een agressiever stuurbeweging nodig is om het voertuig weer op de weg te krijgen.

Rammelstroken worden in sommige landen ook op autosnelwegen toegepast. Ze worden dan toegepast aan de buitenzijde van de kantstreep, gedeeltelijk op de vluchtstrook. Dit wordt in Nederland echter niet gebruikt.

Dwars op de weg

Andere type rammelstroken zijn meer tijdelijk van aard, bijvoorbeeld om weggebruikers als laatste redmiddel te attenderen op een weg- of rijstrookafsluiting. Dit zijn plastic strips die dwars op de rijstrook worden geïnstalleerd. In de Verenigde Staten worden deze rammelstroken ook als snelheidsremmende maatregel toegepast bij wegwerkzaamheden, als eerste begon de staat Texas hiermee in 2013. In sommige landen wordt een rammelstrook ook op wegen met tegenverkeer in de middenstreep toegepast om frontale aanrijdingen te reduceren. Sommige rammelstroken zijn geïntegreerd in de wegmarkering als een verhoging ten opzichte van het wegdek, in tegenstelling tot een verlaging (uitfrezen) ten opzichte van het wegdek.

Er zijn diverse landen die rammelstroken op grote schaal toepassen als permanente maatregel om snelheid te remmen. Deze worden met name toegepast in de omgeving van kruispunten, waarbij de intensiteit van de rammelstrook steeds verder toeneemt naarmate men dichter bij het kruispunt komt.

Geschiedenis

Rammelstroken worden al zeker sinds de jaren '50 toegepast. De eerste weg in de Verenigde Staten waar dit toegepast werd, was de Garden State Parkway in 1952, een tolweg in New Jersey. In 2004 begon Nieuw-Zeeland met het op grote schaal toepassen van rammelstroken. Sinds circa 2010 past de provincie Flevoland als eerste wegbeheerder in Nederland rammelstroken op grote schaal toe.

Michigan

Tussen 2008 en 2010 heeft de Amerikaanse staat Michigan op 8.700 kilometer state highway een rammelstrook op de middenstreep aangebracht en nog eens 2.700 kilometer rammelstroken op de kantmarkering / vluchtstrook. Deze zeer uitgebreide implementatie van rammelstroken in korte tijd maakte een representatieve effectstudie mogelijk.[1]

Door de implementatie van rammelstroken op duizenden kilometers weg werden ongevallen significant gereduceerd;

  • 50% minder frontale aanrijdingen
  • 46% minder aanrijdingen waarbij voertuigen van de weg raken
  • 51% minder dodelijke ongevallen
  • 41% minder ongevallen met blijvend letsel

Noorwegen

In West-Noorwegen is op 500 kilometer weg een rammelstrook op de middenstreep toegepast. Het resulteerde in 60% minder ongevallen.[2]

In andere talen

  • Deens (Dansk): Rumlestriber
  • Engels (English): Rumble strip
  • Frans (Français): Bande rugueuse
  • Indonesisch (Bahasa Indonesia): Pita penggaduh
  • Japans (日本語 / Nihongo): ランブルストリップス
  • Noors (Norsk): Rumlefelt

Referenties