Randweg Eindhoven

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA002.svg
NLN002.svg
Randweg Eindhoven.png
A2, N2
Begin Ekkersrijt
Einde Leenderheide
Lengte 20 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Afslagsymbool.svg 7 Helmond NLA050.svg → Nijmegen

Afslagsymbool.svg 6 Industrie Ekkersrijt

Knooppuntsymbool.svg Ekkersweijer NLA002.svg → Den Bosch

Knooppuntsymbool.svg Batadorp NLA058.svg → Tilburg

Afslagsymbool.svg 29 Eindhoven-Airport

Afslagsymbool.svg 30 Eindhoven-Centrum

Afslagsymbool.svg 30A Meerhoven-Zuid

Afslagsymbool.svg 31 Veldhoven

Afslagsymbool.svg 32 Veldhoven-Zuid

Knooppuntsymbool.svg De Hogt NLA067.svg → Antwerpen

Afslagsymbool.svg 32A High Tech Campus

Afslagsymbool.svg 33 Waalre

Knooppuntsymbool.svg Leenderheide NLA067.svg → Venlo

De Randweg Eindhoven is een autosnelweg in Nederland, bestaande uit de A2, N2, A50 en A67 rondom de stad Eindhoven. De randweg begint bij de aansluiting Helmond aan de noordkant van de stad en loopt langs de noord-, west- en zuidkant van de stad en vormt hiermee een randweg van 20 kilometer. Het grootste deel van de randweg is opgesplitst in een parallelsysteem, waarbij de hoofdrijbaan het nummer A2 heeft en de parallelbaan het nummer N2.

Routebeschrijving

De Randweg Eindhoven begint aan de noordzijde van de stad, bij de aansluiting Helmond, waar de A50 naar het westen draait en een aansluiting is met de John F. Kennedylaan naar het centrum van Eindhoven. De A50 loopt langs industrieterrein Ekkersrijt en gaat vervolgens over in de A2 die vanaf 's Hertogenbosch komt. Vlak hierna begint het parallelsysteem, waarbij men vóór knooppunt Batadorp moet kiezen voor ofwel de parallelbaan, ofwel de hoofdrijbaan. Bij het knooppunt draait de Randweg naar het zuiden en begint de A58 richting Tilburg. De hoofdrijbaan telt hier 2x2 rijstroken en de parallelbaan eveneens 2x2 rijstroken. Men passeert de westzijde van de stad, met aansluitingen naar Eindhoven Airport, het centrum en de voorstad Veldhoven.

Ten zuiden van de stad bereikt men het knooppunt De Hogt waar de A2 invoegt op de A67, de oost-westsnelweg van Antwerpen in België naar Venlo en verder naar Duisburg in Duitsland. De hoofdrijbaan telt hier 2x3 rijstroken met 2x2 tot 2x3 rijstroken op de parallelbaan. Men passeert de High Tech Campus en kruist de N69 bij de aansluiting Waalre. Daarna buigt de A2 naar het zuiden af richting Maastricht en gaat de A67 verder richting Venlo. Het verkeer van de parallelstroken moet hier gebruikmaken van het verkeersplein Leenderheide; de hoofdrijbanen gaan hier ongelijkvloers langs.

Geschiedenis

De A67 bij de High Tech Campus in 2006.

Aanleggeschiedenis

De eerste delen van de Randweg Eindhoven dateren uit het begin van de jaren '60 van de 20e eeuw. In 1961 werd het deel tussen Eindhoven-Centrum en Oirschot als rijksweg 58 opengesteld en in 1963 het deel tussen Waalre en Geldrop als rijksweg 67. Tevens werd het wegvak Veldhoven - Waalre toen met één rijbaan opengesteld; de tweede volgde in 1968. In 1968 werd het deel tussen Eindhoven-Centrum (toen de afsplitsing Strijp) en knooppunt Batadorp opengesteld. In 1974 opende het deel tussen knooppunt Batadorp en Acht. In 1977 werd dit verlengd tot aan Eindhoven-De Bokt als rijksweg 58.

Originele Randweg

De originele snelweg telde 2x2 rijstroken en kende één van de weinige afritten naar links, namelijk de afsplitsing Strijp (Eindhoven-Centrum). Tevens was op het verkeersplein Leenderheide alleen de A67 ongelijkvloers. Het verkeer vanaf de A2 moest via de rotonde, alhoewel later een bypass werd aangelegd voor het verkeer vanuit het westen naar het zuiden. Knooppunt De Hogt was deels ingericht op een doortrekking naar het zuiden, mogelijk als onderdeel van de A69 naar België. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd, maar er was wel een viaduct over de A67 voor gebouwd. Knooppunt Batadorp kenmerkte zich door de lange lus die het verkeer op de A2 moest maken richting zuiden. De aansluiting bij Ekkersrijt was lange tijd een regulier verkeerslicht, met vlak daarna nog een verkeerslicht.

Latere aanpassingen

Midden jaren 2000 werd de A50 aangelegd tussen Eindhoven en Oss, maar er werd niet direct een ongelijkvloers knooppunt tussen de A50 en A58 gebouwd. In 2004 werden plusstroken geopend tussen Eindhoven-Centrum en De Hogt, waarmee 2x3 rijstroken beschikbaar kwamen op dat deel.

Reconstructie Randweg Eindhoven

De Randweg Eindhoven bij Eindhoven Airport in maart 2010.

Het verkeer op de Randweg Eindhoven nam vanaf de jaren '80 sterk toe door de vele ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, een groeiende economie en niet in de laatste plaats door het gebrek aan alternatieven. De A2 was en is de enige mogelijkheid om Eindhoven via een hoogwaardige route te passeren in een wijde regio. Andere noord-zuidsnelwegen, zoals de E19 in België en de A73 liggen 50 kilometer verderop. Filevorming werd steeds frequenter op de Randweg, alhoewel de opening van spitsstroken enige verlichting bracht. Een andere belangrijke oorzaak was het sterk toegenomen vrachtverkeer; de dubbelnummering van de A2 met de A67 kent na de A15 bij Rotterdam de hoogste verkeersintensiteit voor vrachtverkeer van Nederland, met in 2006 30.000 vrachtwagens per etmaal.

Een grootschalige uitbreiding van de Randweg kon hierdoor niet uitblijven. Er is gekozen voor een parallelstructuur, waarbij de hoofdrijbanen de status van snelweg hebben met het nummer A2 en de parallelbanen zijn uitgevoerd als autoweg met het nummer N2. De opzet is in principe 4x2 rijstroken, hoewel er ook bredere delen zijn. Zo liggen vlak voor knooppunt Batadorp 15 rijstroken op het punt waar de parallel- en hoofdrijbanen bij elkaar komen. Het deel van de A67 is uitgevoerd met 2x3 rijstroken voor de hoofdrijbaan.

De aanleg van de Randweg Eindhoven begon in 2006 en in 2009 werd de parallelstructuur in gebruik genomen. Op 8 juni 2010 opende minister Eurlings het project, één dag voor de verkiezingen.[1] Het is alleen bij knooppunten mogelijk om van de parallel- naar de hoofdrijbaan te gaan en andersom, met uitzondering van het verkeer dat op de A2 blijft; dat kan alleen bij de knooppunten Batadorp en Leenderheide de keuze maken voor de hoofd- of parallelbanen. Als men vanuit het zuiden bij de aansluiting Eindhoven Airport eraf wil moet men al vlak voor knooppunt Leenderheide de parallelbaan nemen.

Alle kunstwerken in de Randweg Eindhoven hebben een ruimtereservering voor 4x3 rijstroken.

Op 30 september 2013 is de aanleg van de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg begonnen, die op 20 januari 2014 officieel opengesteld is.[2][3]

Verkeersintensiteiten

Knooppunt De Hogt met de fly-over voor de parallelbaan.

De Randweg Eindhoven is een drukke verbinding, het wegvak tussen Eindhoven-Airport en Eindhoven-Centrum is het drukste wegvak buiten de Randstad.

De intensiteiten gelden ten zuiden/oosten van de betreffende aansluiting.

Telpunt
2006[4] 2011[5] 2013[6] 2014 2016 2017
Knooppuntsymbool.svg Ekkersweijer 101.000 122.200 126.500 132.300 142.100 146.700
Knooppuntsymbool.svg Batadorp 139.000 146.600 166.100 172.000 184.300 189.800
Afslagsymbool.svg Eindhoven-Airport 138.000 155.000 170.800 176.800 188.700 194.700
Afslagsymbool.svg Eindhoven-Centrum 122.000 135.000 148.800 151.600 161.400 166.700
Afslagsymbool.svg Meerhoven-Zuid 149.800 159.000 164.500
Afslagsymbool.svg Veldhoven 122.000 131.000 147.600 152.600 162.400 167.700
Afslagsymbool.svg Veldhoven-Zuid 120.000 130.000 142.800 147.200 155.700 161.200
Knooppuntsymbool.svg De Hogt 123.000 120.000 140.800 145.400 153.200 157.300
Afslagsymbool.svg High Tech Campus 123.000 120.000 137.000 140.900 148.200 152.100
Afslagsymbool.svg Waalre 116.000 130.000 126.300 131.400 137.800 141.500

Samenstelling verkeer parallelstructuur

De verdeling van het verkeer over de rijbanen van de A2 en N2 in 2017.

locatie PRR HRR HRL PRL totaal
Eindhoven-Airport - Eindhoven-Centrum 50.100 47.200 46.300 51.100 194.700
Veldhoven - Veldhoven-Zuid 37.300 47.200 46.300 36.900 167.700
High Tech Campus - Waalre 24.900 51.400 49.100 26.700 152.100

Rijstrookconfiguratie

De Randweg Eindhoven voor knooppunt Leenderheide.
Van Naar rijstroken
Eindhoven-Centrum Knooppuntsymbool.svg Ekkersweijer 2x2
Knooppuntsymbool.svg Ekkersweijer Knooppuntsymbool.svg Batadorp 4x2
Knooppuntsymbool.svg Batadorp Eindhoven Airport 2+3+3+2
Eindhoven Airport Knooppuntsymbool.svg De Hogt 4x2
Knooppuntsymbool.svg De Hogt Knooppuntsymbool.svg Leenderheide 2+3+3+2

Referenties