Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels bevat bepalingen met betrekking tot de veiligheidsdocumentatie van tunnels en het voorzieningenniveau.

In deze Regeling zijn bepaalde regels die in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) zijn bepaald nader geconcretiseerd. Zo staat in de Regeling specifiek welke informatie tenminste in het tunnelveiligheidsplan en in het veiligheidsbeheerplan moeten zijn opgenomen en welke informatie in de vergunning moeten worden vermeld. Verder wordt ingegaan op de rapportages die tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte moeten opstellen en is aangegeven welke veiligheidsmaatregelen tenminste in een tunnel moeten zijn doorgevoerd en aan welke normen deze dienen te voldoen.