Richtlijn bebakening en markering van wegen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Document waarin is vastgelegd aan welke eisen moet worden voldaan om te komen tot een herkenbare en uniforme inrichting van de weg voor wat betreft wegmarkering en bebakening.


Toelichting

Voor de weggebruiker is een herkenbare en uniforme inrichting van de weg erg belangrijk, en bebakening en markering spelen daarbij een belangrijke rol, zowel voor wat betreft de geleiding van de weg, als voor het verduidelijken en regelen van het gewenste gedrag van de weggebruiker.

De vigerende Richtlijn Bebakening en Markering van Wegen (CROW P207) is vastgesteld in 2019. Het vervangt twee eerdere versies van dezelfde richtlijn, nemelijk uit 1991 en 2005. Ten opzichte van de publicatie uit 2005 is de categorisering van wegen consequent ingepast. Deel I gaat in op de markering van wegen, deel II op de bebakening.

Nieuw in de 2019-versie:

  • basiskenmerken wegontwerp
  • nieuwe markering spitsstroken
  • toepassing van pijlen op weefvakken, uitvoegstroken en splitsingen op nationale stroomwegen
  • nieuwe hectometerborden en plaatsingsbeleid
  • kantmarkering fietspaden
  • markering van zones