N14 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 14)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N14
Begin Wassenaar
Einde Leidschendam
Lengte 5,400[1] km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

/ → Den Haag-Scheveningen

Wassenaar-Zuid,

→Wassenaar - Leiden, → Den Haag

Spoortunnel

Heuvelweg (Temeculaplein)

Parktunnel

Noordsingel (Hraniceplein)

Vliettunnel

→ Delft; Westvlietweg

→ Amsterdam; Den Haag-Forepark

→ Den Haag-Leidschenveen, Zoetermeer

De N14 is een niet-autosnelweg en rijksweg in Nederland, gelegen in de provincie Zuid-Holland. De weg is gelegen aan de noordkant van Den Haag, hoofdzakelijk in Leidschendam. De weg wordt ook aangeduid als de Noordelijke Randweg Haaglanden en is tevens een onderdeel van de S200. De N14 vormt een belangrijke ontsluitingsweg van de noordelijke Haagse agglomeratie en van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De weg is 5,4 kilometer lang.

Routebeschrijving

De N14 begint in Wassenaar op het kruispunt met de Wittenburgerweg enerzijds en een verbindingsweg naar de N44 anderzijds. De N14 vormt hier het verlengde van de provinciale weg N440, eveneens deel van de Ring Den Haag en S200, komende uit de richting van Den Haag-Centrum. Na het viaduct over de N44 volgt het tweede kruispunt dat een soort kwadrantaansluiting vormt met de N44. De N14 loopt vervolgens langs de Haagse wijk Mariahoeve en duikt de eerste van de driedelige Sijtwendetunnel in. Deze spoortunnel kruist de spoorlijn Den Haag – Amsterdam. Direct hierna volgt het Temeculaplein, het derde VRI-kruispunt van de N14. Hier takken lokale wegen van Leidschendam en Voorburg aan. Na de korte Parktunnel volgt het Hraniceplein, waar wederom lokale wegen aansluiten. Bijzonder aan de Parktunnel is dat hij op maaiveld ligt, een zogenaamde holle dijk. Na de 1100 meter lange Vliettunnel, die het Rijn-Schiekanaal of Vliet kruist, komt de N14 bij de A4. De aansluitingen met deze autosnelweg zijn eveneens gelijkvloers. Hier sluiten twee lokale wegen aan. Voor de A4 is dit aansluiting Leidschendam. De N14 eindigt hier, maar de route loopt ongenummerd door naar de Haagse vinexwijk Leidschenveen en verder naar Zoetermeer over de voormalige N469. De Ring Den Haag gaat de A4 op richting Rijswijk. De N14 is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en heeft over de gehele lengte 2x2 rijstroken. Er geldt een maximumsnelheid van 70 km/u, uitgezonderd de Parktunnel en de kruispunten waar 50 de limiet is.

Geschiedenis

Al in 1956 is er een tracébesluit[2] opgesteld voor de rijksweg 14 als verbinding tussen Wassenaar en Rotterdam, destijds als autosnelweg. In de jaren daarna wordt in Rotterdam begonnen met de bouw van deze weg, maar deze zal niet als A14 of N14 geopend worden. Dit stuk tussen de A20 en Rotterdam-Wilgenplas kennen we nu als N471 en het zeer ruime profiel herinnert aan de vroegere plannen. Ten noorden van de A12 takte het tracé aan op wat nu de Zoetermeerse Rijweg is. De rw14 had via een lang viaduct door Leidschendam en Voorburg moeten lopen. Door aanhoudende protesten is het viaduct nooit aangelegd. Decennialang markeerde een onbebouwde strook de geplande locatie van het viaduct. De kruising met de N44 was in 1969 voorzien als sterknooppunt[3]. Uiteindelijk is als compromis de N14 aangelegd in een tunnel met gelijkvloerse aansluitingen op het lokale wegennet. Het tunneltracé maakte woningbouw mogelijk. De bouw van het tunneltracé begon in 1998. Op 19 november 2003 werd de Sijtwendetunnel, en daarmee de N14, geopend door koningin Beatrix.

In de MIRT-verkenning 'Rotterdam Vooruit' en "Haaglanden' is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid tussen agglomeraties van Den Haag en Rotterdam en het tussengelegen gebied. Het verlengen van de N14 van Leidschendam naar het Terbregseplein via Pijnacker maakte hier onderdeel van uit. Geconcludeerd werd dat zo'n verbinding een positief effect heeft op de verkeersdrukte op de A4 langs Den Haag, maar weinig effect voor de regio Rotterdam. Eveneens zou de verbinding erg duur en lastig in te passen zijn vanwege de aanwezige bebouwing in de vorm van woningen, tuinbouw en bestaande infrastructuur als de HSL.[4]

Openstellingsgeschiedenis

Deeltraject Van Naar Lengte 1e rijbaan 2e rijbaan Opmerkingen
01 A4 Westvlietweg 0,6 km 1955-07-23 2003-11-19
02 Westvlietweg Bezuidenhoutseweg 3,3 km 2003-11-19 2003-11-19 inclusief Sytwendetunnel
03 Bezuidenhoutseweg N44 0,5 km 1958-01-08 2004-10-00

Straatnamen

De N14 wordt ook aangeduid als de Noordelijke Randweg tussen de Bezuidenhoutseweg en de A4. Tussen de N44 en de Bezuidenhoutseweg wordt de naam (Verlengde) Landscheidingsweg gebruikt. De namen zijn verder nergens aangebracht langs de route. De naam Landscheidingsweg is ontleend aan de Sytwende, de landscheiding tussen Rijnland en Delfland.

Toekomst

Al vrij snel na de opening bleken de verkeerslichten en het vele kruisende verkeer de doorstroming op de N14 nadelig te beïnvloeden. In de ontwerp-rijksstructuurvisie "A4 passage en poorten & inprikkers" werd uitgegaan van twee ongelijkvloerse kruisingen in Leidschendam.[5] Ter hoogte van de Prins Bernhardlaan/Noordsingel zou de N14 half verdiept worden aangelegd, en de Prins Bernhardlaan/Noordsingel half verhoogd, en bij de Heuvelweg/Monseigneur van Steelaan zou de N14 op maaiveld blijven en zou de kruisende weg verdiept worden gerealiseerd. Nader onderzoek in 2017 en 2018 wees echter uit dat de volledig ongelijkvloerse aansluitingen van de N14 niet uitvoerbaar zijn.[6] Op 18 oktober 2018 maakte Rijkswaterstaat bekend dat ze voorlopig kiest voor een variant waarin beide kruisingen ongelijkvloers aangelegd zullen worden. De N14 blijft op maaiveldniveau liggen en de wegen Prins Bernhardlaan/Noordsingel en Heuvelweg/Monseigneur van Steelaan zullen worden verdiept. [7] In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 23 juni 2023 aangegeven dat het project vanwege stikstofproblematiek voorlopig op pauze wordt gezet.[8] Het is onduidelijk of en zo ja op welke termijn het project nog uitgevoerd zal gaan worden.

Verkeersintensiteiten

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2011[9] 2014[10] 2016[11] 2017[12] 2018[13] 2019 2020
Wassenaar-Zuid (N440) 25.400 33.300 34.500 33.600 39.200 20.400
Wassenaar (N44) 38.500 36.600 38.100 39.400 39.000 39.300 34.600
Temeculaplein 41.400 42.800 44.400 45.000 44.800 38.600
Hraniceplein 55.000 53.300 55.000 56.200 57.000 59.400 50.500

Externe links

Foto's en Videos

Referenties

Autowegen in Nederland

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472 N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam