A24 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 24)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A24
Begin Vlaardingen
Einde Rozenburg
Lengte 4 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Vlaardingen

Hollandtunnel (510 m)

Maasdeltatunnel (945 m)

Rozenburg

De A24[1] is een in aanleg zijnde autosnelweg in Nederland. De snelweg zal de A20 ten westen van Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbinden waarbij de weg voor een groot deel in tunnels en op verbindingswegen komt te liggen. De snelweg zal ongeveer 4 kilometer lang worden.

Routebeschrijving

De A24 zal op een verdiept knooppunt met de A20 ten westen van de verzorgingsplaats Aalkeet beginnen. De snelweg loopt ten westen van de Krabbenplas langs om vervolgens de Hollandtunnel in te gaan. Via deze landtunnel kruist de snelweg een lokale weg en de Aalkeetpolder. Na de landtunnel volgt de kruising met de metrolijn Hoek van Holland - Rotterdam en een kanteldijk waarna de A24 via de Maasdeltatunnel, voorheen Blankenburgtunnel genoemd, onder het Scheur door gaat. Vervolgens komt de snelweg bij Rozenburg bovengronds en eindigt deze op knooppunt Rozenburg met de A15.

Geschiedenis

De verbinding kwam voor het eerst voor in het Rijkswegenplan 1968. Men sprak toen over de Blankenburgtunnel, waarbij de naam Blankenburg verwijst naar een voormalig buurtschap aan de zuidkant van het Scheur. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1977 was de tunnel nog steeds gepland, samen met een later aan te leggen tweede noordelijke rondweg van Rotterdam. Deze zou parallel aan de rijksweg 20 lopen tot Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij de tunnelverbinding was in het SVV wel specifiek opgemerkt dat op basis van nader onderzoek een keuze zou moeten worden gemaakt tussen een Tweede Beneluxtunnel en een Blankenburgtunnel. In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1988 bleef dit ongewijzigd. In de jaren '90 werd vervolgens gekozen voor verdubbeling van de Beneluxtunnel, met als onvermijdelijk gevolg dat de A24 naar de wat langere termijn schoof.

Desalniettemin bleef de verbinding opgenomen in het op het Tweede Structuurschema volgende Nationaal Verkeers- en Vervoersplan van 2000 en in de Nota Mobiliteit van 2004. Ook in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte werd rijksweg 24 opgenomen.

Rond 2010 werd duidelijk dat de Tweede Beneluxtunnel onvoldoende was geweest om voldoende doorstroming in de westkant van de Rijnmond te blijven realiseren. Men startte daarop een onderzoek Nieuwe Westelijke Oeververbinding, waarin is gezocht naar mogelijkheden om een vaste oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel te realiseren. Twee tracés waren in onderzoek: het Oranjetracé en het Blankenburgtracé. In het Oranjetracé was de Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal voorzien. Deze zou bij Westerlee op het westelijk einde van de A20 aansluiten en in de Europoort op een gelijkvloerse aansluiting met de A15 aansluiten (dit laatste in verband met ruimtegebrek voor een volwaardig knooppunt). Deze tunnel zou de langste van de twee zijn en de kosten waren op circa € 2,5 miljard geschat. Het Blankenburgtracé ligt oostelijker en de bouwkosten werden op € 1,5 miljard geschat. Op 7 december 2011 heeft minister Schultz voor het Blankenburgtracé gekozen. Na het doorlopen van procedure begon aanleg in 2018.

Wegnummergeschiedenis

De route van de rijksweg 24 kwam voor het eerst in het rijkswegenplan 1968 voor als verbinding tussen de rijkswegen 15 en 20 bij Rozenburg.

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1977 werd de rijksweg 24 gepland om als tweede noordelijke rondweg van Rotterdam te fungeren. Deze zou parallel aan de rijksweg 20 lopen tot Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit was het enige plan waarin deze tweede randweg van Rotterdam voorkwam, al was het maar als verbinding die op de wat langere termijn nodig zou zijn. Voor de kortere termijn was in het Rijkswegenplan 1984 zowel de Blankenburgverbinding voorzien, als de verbinding tussen de rijkswegen 13 en 16. Een deel daarvan was voorzien als onderdeel van rijksweg 24 als tweede noordelijke randweg. Toen vanaf 2010 de planning van de Blankenburgverbinding alsnog werd uitgevoerd, werd het nummer A24 toegekend aan de verbinding. De verbinding tussen rijksweg 13 en het Terbregseplein is onderdeel geworden van de A16.

Toekomst

De variant Krabbeplas-West.

Kosten

Het budget voor de A24 bedraagt € 1.090 miljoen, waarvan € 316 miljoen met tolheffing moet worden bekostigd door zowel personenauto's als vrachtauto's.[2] De meerkosten vanwege bovenwettelijke maatregelen bedragen circa € 255 miljoen.[3]

Procedures

Op 3 april 2013 is de ontwerp-rijksstructuurvisie ter inzage gelegd,[4] gevolgd door een definitieve rijksstructuurvisie op 5 november 2013.

Op 24 september 2015 is het ontwerp tracebesluit vastgesteld, waarna het tussen 2 oktober en 12 november 2015 ter inzage lag.[5] Vervolgens is op 28 maart 2016 het definitieve tracébesluit vastgesteld. Tegen het tracébesluit zijn diverse bezwaren ingebracht. De Raad van State heeft echter op 17 mei 2017 vragen gesteld aan het Europees Hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), wat ook op de Blankenburgverbinding van toepassing is. Een dergelijke uitspraak kan echter jaren op zich laten wachten, daardoor is op 3 oktober 2017 een gewijzigd tracébesluit vastgesteld voor wat betreft de compensatie van stikstofdepositie.[6] Met het wijzigingsbesluit kon de Raad van State eerder uitspraak doen en konden de werkzaamheden eerder starten. Als gewacht moest worden op de beantwoording van de prejudiciële vragen aan het Europese Hof werd de oplevering uiterlijk 2024 met zekerheid niet gehaald. Met het wijzigingsbesluit kon de Raad van State de bezwaren buiten het PAS om behandelen. Uiteindelijk zijn op 18 juli 2018 alle bezwaren ongegrond verklaard.[7]

Op 20 juli 2017 heeft Rijkswaterstaat het project voorlopig gegund aan een consortium bestaande uit Ballas Nedam (NL), DEME (BE) en Macquarie (AUS). Op 14 december 2017 is het contract definitief gegund.[8] Het betreft een DBFM contract met een nominale waarde van € 1 miljard en een looptijd tot 2044.[9]

De A24 zal de Beneluxtunnel en Botlektunnel gaan ontlasten, en tevens Spijkenisse en het Rotterdams havengebied beter bereikbaar maken. Het gehele project kost € 1,1 miljard, waarvan tolheffing € 316 miljoen moet gaan opbrengen.[10]

Ontwerp

De A24 is een vrij korte snelweg die voornamelijk bestaat uit kunstwerken.

Voor het toelichting op de verschillende kunstwerken zie knooppunt Vlaardingen, Hollandtunnel, Maasdeltatunnel, knooppunt Rozenburg.

Uitvoering

Op 20 juli 2017 heeft Rijkswaterstaat het project voorlopig gegund aan een consortium bestaande uit Ballast Nedam (NL), DEME (BE) en Macquarie (AUS). Het betreft een DBFM contract met een nominale waarde van € 1 miljard en een looptijd van 20 jaar na oplevering van de A24.[11] Het project startte formeel op 17 september 2018.[12][13][14]

De A24 moet in december 2024 worden geopend.[15] Vanwege de procedures en uitspraak over het PAS was de start van de bouw al meerdere jaren opgeschoven.

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteiten op de A24 worden geschat op 74.000 tot 97.000 voertuigen per etmaal, afhankelijk van het economische scenario. Tolheffing op de A24 veroorzaakt een vraaguitval van 35.000 voertuigen.[16]

Tol

Zie ook e-TOL.

Bij openstelling in 2024 bedraagt de tol € 1,45 per passage voor personenauto's en € 8,70 voor vrachtwagens. De tolheffing is volledig elektronisch met e-TOL.[17]

Geschiedenis

Er wordt ingezet op een free-flow tolheffing met e-TOL, hierbij ontbreken de klassieke tolstations waarbij men moet stoppen en contant of met creditcard moet betalen, zoals bij de Westerscheldetunnel. Omdat er voorlopig slechts op twee verbindingen op het rijkswegennet in Nederland tol geheven gaat worden, wordt een transponder niet verplicht gesteld. Er wordt ingezet op een systeem met kentekenregistratie, vergelijkbaar met het systeem van de Dart Charge in de Dartford Tunnel in het Verenigd Koninkrijk en tolwegen op de Faeröer en IJsland. Met de huidige techniek is een herkenningspercentage van 98% van de kentekens haalbaar. Optioneel kan een account worden aangemaakt voor automatische betaling, dit is vooral interessant voor regelmatige gebruikers. Over de toltarieven wordt geen btw gerekend.

Vanwege deze eisen zal geen fysieke factuur worden gestuurd naar de gebruiker van een tolweg, maar dient de gebruiker zelf verantwoordelijk te zijn voor het betalen van de verschuldigde tol, vergelijkbaar met een treinreis of parkeerbelastingen. Het betalen van de tol zal via internet mogelijk zijn in een periode van 3 dagen na het gebruik van de tolweg. Bij niet betalen binnen de betalingstermijn volgt eerst een aanmaning en betalingsherinnering van € 7 plus het toltarief. Als die niet betaald wordt, volgt een incasso vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Er wordt gesproken over een boete van € 35,-. Niet-betaalde tol van buitenlandse chauffeurs zal worden geïnd door een privaat incassokantoor zoals dat ook in Zweden, Noorwegen en Ierland gebruikt wordt.[18]

Omdat gebruikt gemaakt gaat worden van kentekenregistratie is de European Electronic Toll Service voor transponders niet van toepassing. De regering is niet voornemens om voor vrachtverkeer onderscheid te maken naar de euro-emissieklasse. Dit heeft weinig meerwaarde en is technisch lastig uitvoerbaar met kentekentol voor buitenlandse vrachtwagens.

Externe links

Referenties

 1. Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - Deze verbinding tussen de knooppunten op de A15 en de A20 zal op termijn het wegnummer A24 krijgen (p12) | rijksoverheid.nl
 2. A24 Blankenburgverbinding | mirtoverzicht.nl
 3. Beantwoording vragen over de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en NWO (p3) | rijksoverheid.nl
 4. Ontwerp-Rijksstructuurvisie 'Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding' en de twee Plan-MER'en (2013) | centrumpp.nl
 5. Aanleg Blankenburgverbinding bezegeld | rijksoverheid.nl
 6. Minister tekent gewijzigd tracébesluit Blankenburgverbinding | rijkswaterstaat.nl
 7. Blankenburgverbinding mag worden aangelegd | raadvanstate.nl
 8. Rijkswaterstaat en Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital tekenen contract A24 Blankenburgverbinding | rijkswaterstaat.nl
 9. A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan consortium Ballast Nedam, DEME en Macquarie | rijkswaterstaat.nl
 10. A24 Blankenburgverbinding | mirtoverzicht.nl
 11. A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan consortium Ballast Nedam, DEME en Macquarie | rijkswaterstaat.nl
 12. Minister geeft startsein voor nieuwe Blankenburgtunnel | ad.nl
 13. Voorbereidend bodemonderzoek voor Blankenburgverbinding (09-03-2018) | Rijkswaterstaat.nl
 14. Van Nieuwenhuizen: ‘Nieuwe Rijksweg A24 cruciaal stuk infrastructuur’ | rijksoverheid.nl
 15. Blankenburgverbinding | mirt2014.mirtprojectenboek.nl
 16. Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - Het gebruik van de Blankenburgverbinding vermindert bij tolheffing met circa 40% (p67) | rijksoverheid.nl
 17. www.e-tol.nl
 18. Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 | rijksoverheid.nl
Autosnelwegen van Nederland