A24 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 24)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA024.svg
NL A24 map.png
A24
Begin Vlaardingen
Einde Rozenburg
Lengte 4 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Route

Knooppuntsymbool.svg Vlaardingen NLA020.svg

Tunnel.svg Hollandtunnel (510 m)

Tunnel.svg Maasdeltatunnel (945 m)

Knooppuntsymbool.svg Rozenburg NLA015.svg

De A24[1] is een in aanleg zijnde autosnelweg in Nederland. De snelweg zal de A20 ten westen van Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbinden waarbij de weg grotendeels in de geplande Maasdeltatunnel komt te liggen. De snelweg zal ongeveer 4 kilometer lang worden.

Routebeschrijving

De A24 zal op een verdiept knooppunt met de A20 ten westen van de verzorgingsplaats Aalkeet beginnen. De snelweg loopt ten westen van de Krabbenplas langs om vervolgens de Hollandtunnel in te gaan. Via deze landtunnel kruist de snelweg een lokale weg en de Aalkeetpolder. Na de landtunnel volgt de kruising met de metrolijn Hoek van Holland - Rotterdam waarna de A24 via de Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) onder het Scheur door gaat. Vervolgens komt de snelweg bij Rozenburg bovengronds en eindigt deze op knooppunt Rozenburg met de A15.

Geschiedenis

In het kader van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding is gezocht naar mogelijkheden om een vaste oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel te realiseren. Hiervoor waren twee tracés in onderzoek; het Oranjetracé waarbij de Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal voorzien was. Deze zou bij Westerlee op het westelijk einde van de A20 aansluiten en in de Europoort op een gelijkvloerse aansluiting met de A15 in verband met ruimtegebrek voor een volwaardig knooppunt. Deze tunnel zou de langste van de twee zijn en de kosten waren op circa € 2,5 miljard geschat. Het Blankenburgtracé ligt oostelijker en de bouwkosten worden op € 1,5 miljard geschat. Op 7 december 2011 heeft minister Schultz voor het Blankenburgtracé gekozen. Op 5 november 2013 werd de rijksstructuurvisie ter inzage gelegd.[2] Op 18 december 2014 werd bekend dat het ontwerptracebesluit uitgesteld is van het eerste naar het derde kwartaal van 2015.[3]

Wegnummergeschiedenis

De route van de rijksweg 24 kwam voor het eerst in het rijkswegenplan 1968 voor als verbinding tussen de rijkswegen 15 en 20 bij Rozenburg. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1977 werd de rijksweg 24 gepland om als tweede noordelijke rondweg van Rotterdam te fungeren. Deze zou parallel aan de rijksweg 20 lopen tot Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit was het enige plan waarin deze tweede randweg van Rotterdam voorkwam, alhoewel een verlengde rijksweg 16 vanaf het Terbregseplein tot de rijksweg 13 ook in het rijkswegenplan 1984 voorkwam en een klein stukje de ooit geplande rijksweg 24 volgde. In dit rijkswegenplan van 1984 werd de rijksweg 24 gereduceerd tot de route bij Rozenburg tussen de rijkswegen 15 en 20. In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer van 1988 bleef dit ongewijzigd, evenals in het daarop volgende Nationaal Verkeers- en Vervoersplan van 2000 en in de Nota Mobiliteit van 2004. Ook in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de rijksweg 24 opgenomen.

Toekomst

De variant Krabbeplas-West.

Kosten

Het budget voor de A24 bedraagt € 1.090 miljoen, waarvan € 316 miljoen met tolheffing moet worden bekostigd door zowel personenauto's als vrachtauto's.[4] De meerkosten vanwege bovenwettelijke maatregelen bedragen circa € 255 miljoen.[5]

Procedures

Op 3 april 2013 is de ontwerp-rijksstructuurvisie ter inzage gelegd,[6] gevolgd door een definitieve rijksstructuurvisie op 5 november 2013.

Op 24 september 2015 is het ontwerp tracebesluit vastgesteld, waarna het tussen 2 oktober en 12 november 2015 ter inzage lag.[7] Vervolgens is op 28 maart 2016 het definitieve tracébesluit vastgesteld. Tegen het tracébesluit zijn diverse bezwaren ingebracht. De Raad van State heeft echter op 17 mei 2017 vragen gesteld aan het Europees Hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), wat ook op de Blankenburgtunnel en A24 van toepassing is. Een dergelijke uitspraak kan echter jaren op zich laten wachten, daardoor is op 3 oktober 2017 een gewijzigd tracébesluit vastgesteld voor wat betreft de compensatie van stikstofdepositie.[8] Met het wijzigingsbesluit kon de Raad van State eerder uitspraak doen en konden de werkzaamheden eerder starten. Als gewacht moest worden op de beantwoording van de prejudiciële vragen aan het Europese Hof werd de oplevering uiterlijk 2024 met zekerheid niet gehaald. Met het wijzigingsbesluit kon de Raad van State de bezwaren buiten het PAS om behandelen. Uiteindelijk zijn op 18 juli 2018 alle bezwaren ongegrond verklaard.[9]

Op 20 juli 2017 heeft Rijkswaterstaat het project voorlopig gegund aan een consortium bestaande uit Ballas Nedam (NL), DEME (BE) en Macquarie (AUS). Op 14 december 2017 is het contract definitief gegund.[10] Het betreft een DBFM contract met een nominale waarde van € 1 miljard en een looptijd tot 2044.[11]

De Blankenburgtunnel zal de Beneluxtunnel en Botlektunnel gaan ontlasten, en tevens Spijkenisse en het Rotterdams havengebied beter bereikbaar maken. Het gehele project kost € 1,1 miljard, waarvan tolheffing € 316 miljoen moet gaan opbrengen.[12]

Ontwerp

De Blankenburgtunnel wordt een 950 meter lange tunnel volgens de afzinkmethode en zal 2x3 rijstroken tellen. Direct na de tunnelmonden zijn kruipstroken voor vrachtverkeer voorzien. Een kanteldijk moet de waterveiligheid van Zuid-Holland garanderen in het onwaarschijnlijke geval dat de tunnel lek zou raken. Het knooppunt met de A20 wordt verdiept aangelegd, waarbij de rijrichting van Rotterdam naar de havens de doorgaande wordt. Verkeer dat de A20 wil volgen moet afslaan. De gekozen variant ligt het verst van zowel Maassluis als Vlaardingen. Voor de bouw van de A24 is altijd ruimte vrij gehouden.

Oorspronkelijk zou op de locatie van de Aalkeettunnel eerst een verdiepte ligging komen. Op verzoek van de Tweede Kamer is in april 2012 tijdens het Algemeen Overleg toegezegd om deze verdiepte ligging volledig te overkappen zodat er een landtunnel ontstaat met een lengte van ongeveer 600 meter. In december 2012 is een motie aangenomen waardoor deze overkapping deel is gaan uitmaken van de variant Krabbeplas West.[13]

Uitvoering

Op 20 juli 2017 heeft Rijkswaterstaat het project voorlopig gegund aan een consortium bestaande uit Ballast Nedam (NL), DEME (BE) en Macquarie (AUS). Het betreft een DBFM contract met een nominale waarde van € 1 miljard en een looptijd van 20 jaar na oplevering van de A24.[14] Het project startte formeel op 17 september 2018.[15][16][17]

De A24 moet medio 2024 worden geopend.[18] Vanwege de procedures en uitspraak over het PAS was de start van de bouw al meerdere jaren opgeschoven.

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteiten in de Blankenburgtunnel worden geschat op 74.000 tot 97.000 voertuigen per etmaal, afhankelijk van het economische scenario. Tolheffing in de Blankenburgtunnel veroorzaakt een vraaguitval van 35.000 voertuigen.[19]

Tol

Een toltarief van circa € 1,32 voor personenauto's en € 7,94 voor vrachtwagens is gepland (prijspeil 2022). Het exacte tarief wordt in de verdere uitwerking vastgesteld.

Er wordt ingezet op een free-flow tolheffing, hierbij ontbreken de klassieke tolstations waarbij men moet stoppen en contant of met creditcard moet betalen, zoals bij de Westerscheldetunnel. Omdat er voorlopig slechts op twee verbindingen op het rijkswegennet in Nederland tol geheven gaat worden, wordt een transponder niet verplicht gesteld. Er wordt ingezet op een systeem met kentekenregistratie, vergelijkbaar met het systeem van de Dart Charge in de Dartford Tunnel in het Verenigd Koninkrijk en tolwegen op de Faeröer en IJsland. Met de huidige techniek is een herkenningspercentage van 98% van de kentekens haalbaar. Optioneel kan een account worden aangemaakt voor automatische betaling, dit is vooral interessant voor regelmatige gebruikers. Over de toltarieven wordt geen btw gerekend.

Vanwege deze eisen zal geen fysieke factuur worden gestuurd naar de gebruiker van een tolweg, maar dient de gebruiker zelf verantwoordelijk te zijn voor het betalen van de verschuldigde tol, vergelijkbaar met een treinreis of parkeerbelastingen. Het betalen van de tol zal via internet mogelijk zijn in een periode van 3 dagen na het gebruik van de tolweg. Bij niet betalen binnen de betalingstermijn volgt eerst een aanmaning en betalingsherinnering van € 7 plus het toltarief. Als die niet betaald wordt, volgt een incasso vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Er wordt gesproken over een boete van € 35,-. Niet-betaalde tol van buitenlandse chauffeurs zal worden geïnd door een privaat incassokantoor zoals dat ook in Zweden, Noorwegen en Ierland gebruikt wordt.[20]

Omdat gebruikt gemaakt gaat worden van kentekenregistratie is de European Electronic Toll Service voor transponders niet van toepassing. De regering is niet voornemens om voor vrachtverkeer onderscheid te maken naar de euro-emissieklasse. Dit heeft weinig meerwaarde en is technisch lastig uitvoerbaar met kentekentol voor buitenlandse vrachtwagens.

Externe links

Referenties

 1. Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - Deze verbinding tussen de knooppunten op de A15 en de A20 zal op termijn het wegnummer A24 krijgen (p12) | rijksoverheid.nl
 2. Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding | rijksoverheid.nl
 3. Ontwerptracebesluit naar derde kwartaal 2015 | rijkswaterstaat.nl
 4. A24 Blankenburgverbinding | mirtoverzicht.nl
 5. Beantwoording vragen over de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en NWO (p3) | rijksoverheid.nl
 6. Ontwerp-Rijksstructuurvisie 'Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding' en de twee Plan-MER'en (2013) | centrumpp.nl
 7. Aanleg Blankenburgverbinding bezegeld | rijksoverheid.nl
 8. Minister tekent gewijzigd tracébesluit Blankenburgverbinding | rijkswaterstaat.nl
 9. Blankenburgverbinding mag worden aangelegd | raadvanstate.nl
 10. Rijkswaterstaat en Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital tekenen contract A24 Blankenburgverbinding | rijkswaterstaat.nl
 11. A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan consortium Ballast Nedam, DEME en Macquarie | rijkswaterstaat.nl
 12. A24 Blankenburgverbinding | mirtoverzicht.nl
 13. Effectrapport Landtunnel Variant Krabbeplas-West met landtunnel (PDF) | Blankenburgverbinding.nl
 14. A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan consortium Ballast Nedam, DEME en Macquarie | rijkswaterstaat.nl
 15. Minister geeft startsein voor nieuwe Blankenburgtunnel | ad.nl
 16. Voorbereidend bodemonderzoek voor Blankenburgverbinding (09-03-2018) | Rijkswaterstaat.nl
 17. Van Nieuwenhuizen: ‘Nieuwe Rijksweg A24 cruciaal stuk infrastructuur’ | rijksoverheid.nl
 18. Blankenburgverbinding | mirt2014.mirtprojectenboek.nl
 19. Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - Het gebruik van de Blankenburgverbinding vermindert bij tolheffing met circa 40% (p67) | rijksoverheid.nl
 20. Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 | rijksoverheid.nl
Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg