A35 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Rijksweg 35)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A35, N35
Begin Zwolle
Einde Glanerbrug (grens Duitsland)
Lengte 76 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Zwolle-Noord → Amersfoort / Meppel

Zwolle

Aansluiting Wijthmen

Heino

Raalte → Deventer / Hoogeveen

Ecoduct Twilhaar

Salland-Twentetunnel (490 m)


32 Wierden

31 Almelo-West → Hardenberg - Hoogeveen

30 Almelo-Zuid

Azelo → Deventer - Amsterdam

29 Borne-West

Buren → Oldenzaal - Osnabrück

28 Delden

27 Hengelo-Zuid

26 Enschede-West → Groenlo - Doetinchem

25 Enschede


Glanerbrug

→ Gronau

De rijksweg 35 zijn de niet-autosnelweg N35 en de autosnelweg A35 in het oosten van Nederland. De weg loopt geheel in de provincie Overijssel en verbindt de provinciehoofdstad Zwolle met de grootste stad van de provincie, Enschede, en de grens met Duitsland. De rijksweg 35 is 76 kilometer lang, waarvan 5 kilometer met de A1 samenvalt bij Borne. De N35 is 41 kilometer lang tussen Zwolle en Wierden, de A35 is 28 kilometer lang tussen Wierden en Enschede en vervolgens is de N35 weer 5 kilometer lang tussen Enschede en de Duitse grens.

Routebeschrijving

De Ceintuurbaan in Zwolle.
De 2x2 autoweg N35 ter hoogte van Wijthmen.
Het ecoduct Twilhaar bij Nijverdal.

De gemeentelijke N35 begint in Zwolle, aan de snelweg A28 ter hoogte van de aansluiting Zwolle-Noord. De Zwartewaterallee gaat hier over in de Ceintuurbaan, die het nummer N35 draagt. De N35 is hier onderdeel van de Ring Zwolle en heet de Ring Oost. De weg telt hier eerst 2x3 rijstroken en vanaf de Isala Klinieken 2x2 rijstroken. De weg kent een flink aantal kruispunten die met verkeerslichten geregeld zijn. Op industrieterrein Marslanden slaat de ring af naar het westen. De N35 heet hier Heinoseweg en versmalt naar 1x2 rijstroken. Men verlaat de bebouwde kom van Zwolle. Hier eindigt tevens het beheergebied van de gemeente Zwolle van de N35.

De N35 is dan een autoweg met 2x2 rijstroken en met een maximumsnelheid van 100 km/h. De dubbelbaans autoweg is slechts enkele kilometers lang en verloopt langs het dorpje Wijthmen. De autoweg eindigt ter hoogte van de verkeerslichten nabij Hoonhorst. Hierna is de N35 een enkelbaans weg waar 80 km/h gereden mag worden. De N35 heet vanaf hier de Ganzepanweg. De weg loopt door typisch Sallands landschap van weilanden en af en toe wat kleine bossen. De weg heet verder ook de Zwolseweg. Men komt langs het dorp Heino, waar een rondweg is aangelegd. Na Heino heet de weg de Heinoseweg en bereikt men het stadje Raalte. Aan de noordkant van Raalte komt de N348 via de N35 lopen. De N348 verbindt Deventer met Ommen en is een noord-zuidroute. Deze dubbelnummering geldt als een filegevoelig traject. Aan de oostkant van Raalte slaat de N348 weer af richting het noorden. Daarna begint het rustigste gedeelte van de N35 tussen Zwolle en Almelo. Men moet door het dorp Mariënheem en even verderop volgt een gelijkvloerse kruising met de spoorlijn Zwolle - Almelo.

De Salland-Twentetunnel in Nijverdal.

Even voor Nijverdal gaat de weg de Sallandse Heuvelrug over en de N35 stijgt hier ongeveer 40 meter. Richting Zwolle ligt hier vanuit Nijverdal een klimstrook. In Nijverdal verloopt de N35 door de Salland-Twentetunnel. Men steekt de rivier de Regge over, waarna de laatste kilometers als N-weg volgen tot bij Wierden. Hier gaat de N35 over in de snelweg A35. Men kruist de N350, de weg naar Rijssen, en de belangrijkere aansluiting met de N36 naar het westen van Almelo en Hardenberg. Men steekt Het Twentekanaal over, waarna een belangrijke aansluiting volgt in Almelo-Zuid. Niet ver daarna volgt knooppunt Azelo, waar de A1 uit Deventer invoegt op de A35 en zo een dubbelnummering ontstaat. De A1/A35 telt hier 2x3 rijstroken tot knooppunt Buren. Er tussenin ligt nog de aansluiting Borne. Dit gedeelte van Rijksweg 35 is het drukste. Bij knooppunt Buren slaat de A1 af richting het oosten, naar Oldenzaal, Osnabrück en Hannover. De A35 loopt via een TOTSO ten westen van Hengelo langs en men kruist de N346, een oost-westroute parallel aan de A1 vanaf Zutphen. Vlak na Hengelo volgt de grootste stad van de provincie; Enschede, met een stedelijke inprikker in de vorm van de Westerval. Aan de andere kant vertrekt de N18 richting Haaksbergen en Doetinchem. Ter hoogte van de Zuiderval in Enschede eindigt de snelweg en gaat de N35 verder als autoweg. Vlak voor de Duitse grens volgt nog een kruispunt met de Oostweg naar Glanerbrug, waarna de N35 de grens met Duitsland oversteekt. Aan Duitse zijde gaat de 2+1 rijstroken tellende B54 verder richting Münster.

Geschiedenis

Wegnummergeschiedenis

In het Rijkswegennet 1821 was de route Kampen-Zwolle-Almelo-Enschede-grens een Groote Weg van tweede klasse. De straatweg, die zeker tussen Zwolle en Wierden redelijk het traject van de huidige N35 volgt, kwam in 1834 gereed.[1] Tussen Almelo en Glanerbrug volgt de oude straatweg eerder de huidige N743.

De route werd voor het eerst in het rijkswegenplan 1932 genummerd, direct met het nummer rijksweg 35. De N35/A35 is daarmee één van de weinige rijkswegen in Nederland waarvan het nummer op de gehele route hetzelfde is gebleven. Wel is het nummer administratief gewijzigd. Omdat het Rijkswegenplan 1968 voor rijksweg 35 een nieuw tracé voorzag, kreeg het bestaande tracé het planvervangende nummer 335. Met het Rijkswegenplan 1984 veranderde dit in rijksweg 835. De route is ongewijzigd als N35 bewegwijzerd gebleven.

Zwolle

De oorspronkelijke rijksweg 35 liep door het oosten van Zwolle over wat later de Wipstrikkerallee is geworden. Al voor de Tweede Wereldoorlog zijn grondwerken begonnen om de Hortensiastraat op de Ceintuurbaan en de rijksweg 28 aan te sluiten, waarmee het gehele tracé door het oosten van Zwolle in aanleg was, maar de openstelling werd door de oorlog vertraagd. Het enige wat voor de oorlog is opengesteld was een kort stukje tussen de Meppelerstraatweg en de rotonde met de rijksweg 28, ter hoogte van de huidige aansluiting Zwolle-Noord. Ook kwam een paar honderd meter van de Ceintuurbaan gereed langs het sportterrein waar later het stadion van PEC Zwolle is gerealiseerd. Dit sloot zowel naar het noorden als zuiden nog niet aan op andere wegen anders dan de Boerendanserdijk.

De aanleg van de rijksweg 35 langs de oostkant van Zwolle verliep bijzonder traag. Tegen eind jaren '50 of begin jaren '60 werd het noordelijk deel van de Ceintuurbaan opengesteld tussen het kruispunt met de rijksweg 28 en het stadion. Pas in de tweede helft van de jaren '60 werd, na circa 30 jaar bouwtijd, de Ceintuurbaan direct op de Hortensiastraat aangesloten, waarmee er een bypass was voor verkeer van Deventer naar Meppel. Deze weg telde 2x2 rijstroken. In 1968 opende de aansluiting Zwolle-Noord met de A28. De omlegging van de rijksweg 35 ten zuiden van de wijk Wipstrik vond begin jaren '90 plaats en was destijds enkelbaans met een gelijkvloerse overweg. Eind jaren '90 is dit deel verdubbeld naar 2x2 rijstroken langs industrieterrein Marslanden en is een spoortunnel gerealiseerd.

In Zwolle zijn de noordelijkste 2 kilometers verbreed naar 2x3 rijstroken, zijn er fietstunnels aangelegd en is de bajonetaansluiting met de Meppelerstraatweg en de Oude Meppelerweg gereconstrueerd naar één volwaardige kruising. De werkzaamheden zijn gefaseerd tussen 2006 en 2012 uitgevoerd. In 2010 is het kruispunt met de Dokter van Heesweg voorzien van een fietstunnel. In 2011 is de fietstunnel bij de Dokter Spanjaardweg geopend en in 2012 opende de fietstunnel bij de Meppelerstraatweg. Bij de Boerendanserdijk was reeds een fietstunnel aanwezig. Op deze manier zijn alle gelijkvloerse fietskruisingen met de Ceintuurbaan binnen het plangebied vervangen door tunnels. De N35 is daarna naar 2x3 rijstroken verbreed; de rijstroken zijn op 13 december 2012 opengesteld.

Omlegging Wijthmen

De korte variant
De N35 door Wijthmen voordat de omlegging gebouwd werd.
De N35 door Wijthmen voordat de omlegging gebouwd werd.

Aanleiding

De N35 kende zijn drukste enkelbaans gedeelte tussen Zwolle en Wijthmen, waar tot 27.000 voertuigen per dag reden. Er gebeurden veel aanrijdingen en er stond dagelijks file. Daarnaast was er een aantal gevaarlijke oversteken en een slecht bereikbaar onbemand tankstation. Ook de verkeerslichten ter hoogte van Wijthmen zorgde voor oponthoud. Daarom moest een nieuwe stroomweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen worden aangelegd.

Ontwerp

Er waren twee varianten, de korte en lange variant. In beide varianten kwam er een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van Wijthmen, en sluit het tracé ten zuidoosten van Wijthmen op de oude N35 aan. Eind 2011 is gekozen voor de korte variant. De weg bleef grotendeels op het bestaande tracé, behalve bij Wijthmen waar de weg van de oorspronkelijke N35 afboog en ter hoogte van de Koelmansstraat naar Hoonhorst weer op de oude N35 aansluit. De kruising met de Koelmansstraat bleef daarbij bestaan, evenals de kruising met de Oldeneelallee in Zwolle. De maximumsnelheid ging omhoog van 80 naar 100 km/h. Het project kostte € 48 miljoen.[2]

Procedures

In januari 2010 is een MIRT-verkenning uitgevoerd en in de zomer van 2011 is het consultatietraject gestart. Eind 2011 is gekozen voor de voorkeursvariant, waarna op 16 januari 2014 het ontwerp-tracébesluit is vastgesteld[3] en op 15 juni 2015 volgde het definitieve tracébesluit[4] waarna de Raad van State op 24 februari 2016 de bezwaren op praktisch alle punten ongegrond heeft verklaard.[5] Op 10 juni 2016 is een gewijzigd tracébesluit vastgesteld, de enige aanpassing was een geluidsscherm. Het lag van 16 juni tot 27 juli 2016 ter inzage.[6]

Aanleg

Het project is op 26 juli 2016 gegund aan Heijmans.[7][8] De voorbereidende werkzaamheden begonnen in februari 2017. De werkzaamheden concentreerden zich in de eerste helft van 2017 voornamelijk op de omlegging van Wijthmen, die in het vrije veld gebouwd is. Op 7 november 2017 werd als tijdelijke verkeerssituatie het verkeer van Zwolle naar Almelo al over het nieuwe tracé langs Wijthmen geleid, terwijl verkeer van Almelo naar Wijthmen van de oude route gebruik bleef maken.[9] Hiermee werd de zogenaamde 'kettingkast van Wijthmen' in gebruik genomen, een uitgerekte rotonde waarbij de oude N35 als éénrichtingsweg gebruikt werd. De nieuwe N35 is op 25 juni 2018 volledig in gebruik genomen, waarbij de afrondende werkzaamheden kort daarna gereed kwamen.[10][11]

Salland

De Ganzepannerbrug tussen Wijthmen en Heino. De brug is in 1978 gebouwd, maar onder het talud liggen nog de oorspronkelijke duikers uit 1933.

De historische route door Salland is de Oude Twentseweg. Deze bestaat nog grotendeels en loopt vanaf Wijthmen naar Wierden, veelal iets ten noorden van de huidige N35. Bijzonder is dat de Oude Twentseweg alle grotere kernen in de regio vermijdt. Zo loopt de weg juist niet door Heino, Raalte, Nijverdal of Lemelerveld. Dit wordt verklaard door het feit dat de route Zwolle-Almelo een oude hessenweg is en de Oude Twentseweg deze volgde. De route is grotendeels nog te berijden, maar is ten noorden van Hellendoorn deels een bospad waar geen gemotoriseerd verkeer toegestaan is. Elders zijn sommige stukken onverhard of een fietspad. Tevens is de weg onderbroken door de rivier de Regge.

Het wegnummer 35 kent een lange geschiedenis van aanleg en tracébesluiten die later nooit vorm hebben gekregen. Het huidige tracé tussen Zwolle en Heino is in 1933 in gebruik genomen. Op 16 december 1949 opende de omleiding van Raalte, zodat het verkeer niet meer door het centrum van het stadje hoefde. De aanleg begon al eind jaren '30, en bijvoorbeeld de brug over het Overijssels Kanaal is al in 1940 aangelegd, maar de Tweede Wereldoorlog vertraagde de verdere aanleg van de omleiding van Raalte. In 1955 opende een eerste gedeelte bij Zwolle met 2x1 rijstroken. In 1958 volgde het gedeelte tussen Raalte en Mariënheem als moderne weg. In 1978 opende de Ganzepannerbrug. Deze overspant het Overijssels Kanaal, maar is feitelijk een ongelijkvloerse kruising met de Hogeweg. De oude brug over het kanaal ligt er nog onder en dateert van 1933. Op 4 oktober 1984 opende de rondweg van Heino, zodat het verkeer niet meer door het dorp hoefde.[12] De rondweg van Heino was lange tijd het meest moderne deel van de N35 tussen Zwolle en Almelo, en de enige plek waar verkeerslichten twee rijstroken voor doorgaand verkeer op de N35 hadden. Plannen om te komen tot de aanleg van een volwaardige autosnelweg gingen al in de jaren '70 in de ijskast.

Nijverdal

De Salland-Twentetunnel in Nijverdal.

Zie ook Salland-Twentetunnel.

In Nijverdal is tussen 2009 en 2015 de Salland-Twentetunnel aangelegd. Hierbij is de N35 ondergronds c.q. verdiept aangelegd met 2x1 rijstroken en reservering voor 2x2 rijstroken. De naastliggende spoorlijn is ondergronds gebracht en een eindje naar het noorden verschoven. De tunnel is met 2 jaar vertraging op 29 augustus 2015 voor het wegverkeer opengesteld.[13] Het project kostte € 307 miljoen.[14]

Twente

De geschiedenis van het Twentse autosnelweggedeelte A35 is nauw verbonden met de aanleg van de A1. De wegenstructuur die voor Twente was uitgedacht leunde op de oost-west-as die de A1 zou vormen en de verbinding tussen de Twentse stedenband Almelo-Hengelo-Enschede. Midden jaren '70 waren zowel de A1 als de A35 in Twente na veel politiek touwtrekken eindelijk in aanleg. Over deze moeizame aanleg heeft Jan Haverkate een boek geschreven: "De lange weg van oost naar west; van E8 tot A1".

Het eerste snelweggedeelte van de A35 opende op 27 oktober 1977 met 2x2 rijstroken tussen Delden en Enschede-West. Het jaar daarna opende aansluitend op de A1 van Rijssen naar knooppunt Azelo het gedeelte tussen knooppunt Azelo en Almelo. In 1979 was ook het stuk tussen Azelo en Delden geopend, waardoor er een doorgaande snelweg tussen Almelo en Enschede ontstond. In 1986 opende het knooppunt Buren voor het verkeer om de weg vrij te maken voor de aanleg van de A1 naar Duitsland, die in 1992 gereed was. In 1993 opende het gedeelte N35 tussen Enschede-Zuid en Glanerbrug als autoweg. In 1995 volgde het gedeelte tussen Enschede-West en Enschede-Zuid als een gedeelte van de snelweg met één rijbaan. In 2002 opende de tweede rijbaan. Eind 2007 werd het laatste stukje snelweg opgeleverd tussen Almelo en Wierden, waardoor het verkeer niet meer over de ring van Almelo hoeft.

Openstellingsgeschiedenis A35

Een foutieve wegwijzer bij Enschede. De Duitse A54 bestaat niet. Men bedoelt de B54.
De A35 bij de aansluiting Enschede-West met de N18.
Van Naar Lengte Opening[15] Opmerkingen
Delden Enschede-West 9 km 27-10-1977
Almelo Azelo 4 km 15-06-1978
Azelo Delden 6 km 18-12-1979
Enschede-West Enschede-Zuid 5 km 17-07-2000 18 december 1995 opengesteld als enkelbaans (2x1) autoweg [16]
Wierden-West Almelo-West 2 km 11-08-2007
Almelo-West Almelo 5 km 29-09-2007

Openstellingsgeschiedenis N35

Van Naar Lengte Opening
Heino-Noord Heino-Zuid (1e rb) 3,6 km 04-10-1984
Enschede-Zuid Glanerbrug (1e rb) 2,5 km 00-00-1995
Glanerbrug grens Duitsland (1e rb) 2,5 km 12-06-1996
Nijverdal-West Nijverdal-Oost 4,3 km 29-08-2015
Zwolle Wijthmen 4,0 km 25-06-2018

Toekomst

Het is al jaren gewenst om de N35 tussen Zwolle en Wierden op te waarderen. Het streefbeeld van de provincie Overijssel is een autoweg met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/h.[17] De kosten hiervan zijn in 2018 geraamd op € 407,7 miljoen.[18] Er is echter geen zicht op de financiering hiervan. Wel worden deelprojecten aangepakt, zoals tussen Zwolle en Wijthmen, ter hoogte van Raalte, de passage van Nijverdal en tussen Nijverdal en Wierden. Elders op het traject tussen Wijthmen en Nijverdal worden in de tussentijd kleine maatregelen uitgevoerd, zoals parallelwegen en het opheffen van erfaansluitingen en enkele kruispunten.[19] Op 3 maart 2022 is een startbeslissing voor een MIRT-verkenning voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal genomen.[20]. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 23 juni 2023 aangegeven dat het project vanwege stikstofproblematiek voorlopig op pauze wordt gezet.[21] Het is onduidelijk of en zo ja op welke termijn het project nog uitgevoerd zal gaan worden. Op 5 maart 2024 is wel een notitie reikwijdte en detail gepubliceerd.[22]

Zwolle - Raalte

In november 2020 zijn het rijk en regio overeen gekomen om het traject tussen Zwolle (Wijthmen) en Raalte ongelijkvloers te maken, met voorlopig één rijstrook per richting.[23][24]

Raalte

Bij provincie en gemeenten bestaat de wens om de N35 rond Raalte op te waarderen. De plannen hebben bij het Rijk een lage prioriteit, maar provincie en gemeenten willen een snellere oplossing. Het uitgangspunt is om één stroomweg te bouwen van Zwolle tot Wierden en geen lappendeken van verschillende oplossingen. Uiteindelijk zal bij Raalte gekozen worden voor een 2x2-stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen. Langs de huidige N35 door Raalte is een ruimtereservering aanwezig voor een dergelijke stroomweg. Volgens de regio heeft het 'kruispunt Bos' met de N348 aan de westkant van Raalte de hoogste prioriteit. Men wil hier een ongelijkvloerse aansluiting. Eerst was een kwartklaverblad/haarlemmermeeraansluiting gepland, maar in oktober 2016 is gekozen voor een reguliere haarlemmermeeraansluiting.[25] De werkzaamheden waren destijds gepland om in 2022 te starten,[26] maar het project is vertraagd, zoals vrijwel alle wegenprojecten in Nederland in die tijd. Voor het project was destijds € 50 miljoen geraamd, maar het ontwerp was niet haalbaar binnen dit budget.. In december 2017 is de rijksbijdrage van € 12,5 miljoen vrijgegeven, waardoor de provincie Overijssel kon starten met de procedures.[27] In april 2018 is het ontwerp van de aansluiting vastgesteld, met een tijdelijke configuratie van 2x1 80 km/h dat uitbreidbaar is naar 2x2 rijstroken.[28] Op 5 maart 2020 werd de voorkeursvariant formeel vastgesteld.[29] In november 2022 werd vastgesteld dat de voorkeursvariant niet haalbaar was binnen het budget van € 50 miljoen en ook niet met een indexatie naar € 65 miljoen.[30]

Hoe delen van Wijthmen naar Raalte en van Raalte naar Nijverdal vormgegeven gaan worden is niet bekend. Een nieuw stroomwegtracé is het meest waarschijnlijk. Rond Heino is de bestaande route van de N35 reeds op 100 km/h ontworpen en ontbreekt het enkel aan een tweede rijbaan. In februari 2013 werd bekend dat de rijksbijdrage voor het project in elk geval tot 2028 geschrapt is.[31]

Mariënheem

Mariënheem is de enig overgebleven bebouwde kom van de N35 tussen Zwolle en Almelo. Het verkeer moet hier terug naar 50 km/h, alhoewel er geen rotondes of verkeerslichten zijn. De oversteekbaarheid van de N35 is slecht. Rond 2006 is de maximumsnelheid in Mariënheem verlaagd van 80 naar 50 km/h. Er zijn wensen om een rondweg bij Mariënheem te realiseren; de kosten daarvan worden geschat op € 8,6 miljoen.[32] In november 2020 kwamen rijk en regio overeen om een enkelbaans rondweg om Mariënheem aan te leggen.

Nijverdal - Wierden

Het is gepland om de N35 tussen Nijverdal en Wierden op te waarderen naar een autoweg met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/h. Dit sluit in Nijverdal aan op de Salland-Twentetunnel en in Wierden op de A35.

Er waren twee varianten; een aanpassing op het bestaande tracé, of een nieuw tracé vlak ernaast parallel aan de spoorlijn. Op 2 maart 2015 is het voorkeursalternatief vastgesteld. Gekozen is voor de noordvariant, langs het spoor, met een ongelijkvloerse kruising met de Baron van Sternbachlaan en een ongelijkvloerse aansluiting met de Burgemeester H. Boersingel in het oosten van Nijverdal, een ecoduct net ten oosten van Nijverdal en een ongelijkvloerse aansluiting bij Wierden-West.[33][34] In het voorkeursalternatief is ook de financiering van € 121,5 miljoen gedekt.[35] Het ontwerp-tracébesluit is op 22 november 2017 ondertekend,[36] waarna het definitieve tracébesluit op 19 december 2018 is vastgesteld.[37][38][39] Volgens planning had de nieuwe autoweg in 2022 opengesteld moeten worden,[40] maar het project is vertraagd vanwege de stikstofcrisis. Op 30 december 2020 werd het tracébesluit vernietigd vanwege het gebruik van het PAS, maar zijn alle andere bezwaren wel ongegrond verklaard.[41]

In verband met de stikstofcrisis was er geen zicht op dat dit en andere wegenprojecten voortgang konden vinden op afzienbare termijn. Daardoor heeft de regering in 2023 besloten om het mobiliteitsfonds te herprioriteren, waarbij financiering van een aantal bouwprojecten is weggehaald en naar grote onderhoudsprojecten is verschoven.[42] Dat was ook het geval bij dit project, dat sinds de begroting van 2024 zonder financiële dekking in het MIRT is opgenomen.[43]

Azelo - Buren

Uit een in 2019 gepubliceerd rapport blijkt dat tussen knooppunt Azelo en knooppunt Buren het ongevalsrisico tweemaal zo hoog is als het landelijk gemiddelde. [44] Daarom is in 2019 het initiatief genomen om de verkeersveiligheid op de A1/A35 tussen Azelo en Buren te vergroten. Gedacht wordt onder meer aan toeritdosering het verlengen van een weefvak of het volledig ontvlechten van de kruisende verkeersbanen bij de knooppunten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 23 juni 2023 aangegeven dat het project vanwege stikstofproblematiek voorlopig op pauze wordt gezet.[45] Het is onduidelijk of en zo ja op welke termijn het project nog uitgevoerd zal gaan worden.

Enschede - Duitsland

Bij onder meer de gemeente Enschede bestaat de wens om het gelijkvloerse kruispunt Glanerbrug in het kader van de aanleg van de oostelijke randweg Enschede (Oostweg) om te bouwen naar een ongelijkvloerse aansluiting. In 2023 heeft de gemeente aangegeven[46] dat de gemeente, provincie Overijssel en het Rijk met elkaar een verkennend onderzoek hebben gedaan naar de te nemen maatregelen om deze ongelijkvloerse aansluiting te realiseren waarbij deze ook geschikt moet worden gemaakt voor een eventuele doortrekking naar de zuidwijken van Enschede. Om de aanpak van deze kruising te versnellen is de gemeente bereid voorfinanciering te realiseren. Uiteindelijk streeft de gemeente naar een bijdrage van 20 miljoen euro waarvan 13 miljoen euro uit externe middelen. De wens is om de ongelijkvloerse aansluiting rond 2026 te realiseren.

Daarnaast ziet de gemeente ruimte voor een tweede ontsluiting net in Duitsland, waarbij met een relatief kleine ingreep een nieuwe aansluiting mogelijk is vanuit Glanerbrug naar de B70 (Amtsvennweg) en daarmee naar de B54.

Of er ooit een snelweg tussen Enschede en het Duitse Münster aangelegd zal worden is onduidelijk. Aan Duitse zijde liggen er 2+1 rijstroken tot aan Münster.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Zwolle (A28) Zwolle-Meppelerstraatweg (N35)
Zwolle-Meppelerstraatweg Zwolle-Oldeneelallee (N35)
Zwolle-Oldeneelallee Hoonhorst/Koelmansstraat (N35)
Hoonhorst/Koelmansstraat Wierden Mariënheem (N35)
Wierden Almelo-Zuid
Almelo-Zuid Buren dynamische maximumsnelheid Azelo - Buren
Buren Enschede-West
Enschede-West Enschede-Zuid
Enschede-Zuid Duitse Grens (N35)

Verkeersintensiteiten

De A35 bij de aansluiting Wierden.

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Locatie 2006[47] 2011[48] 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zwolle-Noord 40.000 * 37.000 51.500[49]
Zwolle 25.000 24.100 24.000 24.200 25.600 25.900 25.900 27.500 25.400 27.600 27.700
Wijthmen 20.000 19.300 17.600 18.500 19.000 20.100 20.600 21.000 22.700 23.300
Heino-Noord 16.000 16.500 15.900 15.900 17.200 17.500 17.900 18.900 17.300 16.900 18.800
Heino-Zuid 18.000 19.000 18.300 17.100 17.900 18.300 20.500 21.200 18.300 19.100 20.300
Raalte 16.000 16.700 16.700 14.100 17.500 18.100 18.400 17.900 17.000 17.700 18.100
Raalte / N348 12.000 14.000 14.000 13.900 15.800 16.900 16.700 18.900 18.400 19.000 20.200
Nijverdal-West 11.400 17.600 18.800 19.000 16.000 17.200 17.900
Nijverdal 15.000 20.300 19.800 20.200 21.700 23.200 23.600 23.200 23.000 24.200 25.100
Wierden 32.300 33.200 33.700 34.100 36.600 39.000 39.300 36.100 38.600 40.000
Almelo-West 33.000 ** 41.000 36.900 36.600 40.600 42.800 44.700 46.300 40.100 42.900 44.300
Almelo-Zuid 36.000 54.300 55.900 56.000 59.600 61.700 63.400 64.300 54.800 59.600 61.400
Azelo 103.000 80.900 83.800 90.200 92.500 97.100 99.700 78.400 88.400 97.300
Borne-West 90.000 100.000 91.200 93.500 101.100 106.200 103.400 106.500 82.300 86.600 95.300
Buren 71.000 74.600 73.100 72.600 76.600 78.900 73.200 76.800 69.300 73.100 78.400
Delden 63.000 68.400 60.300 68.500 72.400 74.200 73.600 76.700 66.300 69.600 74.500
Industrieterrein Twentekanaal 47.000 53.300 54.100 51.500 56.400 57.000 59.500 59.200 52.300 58.400 60.800
Enschede 21.000 45.900 31.300 31.100 33.200 36.900 41.300 43.200 36.000 38.300 41.500
Enschede-Zuid 11.000 22.100 21.800 21.800 23.400 22.900 23.700 25.200 21.200 23.200 25.400
Oostweg 12.200 12.000 12.200 12.800 12.800 13.600 14.200 14.900 12.600 14.500

* bebouwde kom Zwolle

** data van voor de opening A35.

Onderstaande verkeersintensiteiten zijn per wegvak aangegeven voor het traject Zwolle-Wierden. In dikgedrukt dezelfde trajecten als in de tabel hierboven.

Locatie 2022
Oldeneelallee 27.700
Wijthmen 23.300
Koelmanstraat 22.400
Hagenweg 21.800
Zwolseweg 20.500
Dalfserweg 18.800
Berkendijk 20.300
Heinoseweg 20.700
't Reelaer 20.700
Het Reelaer (2) 18.700
Knapenveldsweg 20.900
Nieuwe Deventerweg (N348) 18.100
Ommerweg (N348) 20.200
Hooilandweg 17.900
Slagboom 20.800
Schoonhetenseweg 17.000
Hellendoornseweg 16.100
Keizersveldweg 16.700
Nijverdalseweg 16.400
Stationsweg 17.900
Tunnelweg 17.900
Grotestraat 14.000
Baron van Sternbachlaan 19.200
Burgemeester H. Boersingel 24.200
Schapendijk 24.200
Dwarsdijk 24.200
Vossenbosweg 24.200
Nijverdalsestraat 25.100

Rijstrookconfiguratie

van naar rijstroken lengte rijstrookkilometers
Zwolle-Noord Zwolle-Dokter van Heesweg 2x3 2 km
Zwolle-Dokter van Heesweg Hoonhorst 2x2 6 km
Hoonhorst Wierden 1x2 38 km
Wierden Azelo 2x2 9 km 36
Azelo Buren 2x3 4 km 24
Buren Enschede-Zuid 2x2 15 km 60
Enschede-Zuid Duitse grens 1x2 5 km

Rijstrookkilometers

Alleen A35, excl. dubbelnummering A1

rijstrookkilometers
Regulier 96 km

Overzichten

Aansluitingen in de A/N35

3231302928272625

Ongenummerde aansluiting: WijthmenNijverdal-OostWierden-West

Knooppunten: AzeloBuren


Externe links

Referenties

 1. [1], pagina 12.
 2. N35 Zwolle-Wijthmen | mirt2014.mirtprojectenboek.nl
 3. N35 Zwolle-Wijthmen gaat op de schop | rijksoverheid.nl
 4. Schultz ondertekent tracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen | rws.nl
 5. Uitspraak 201505808/1/R6 | raadvanstate.nl
 6. N35 Zwolle - Wijthem Gewijzigd tracébesluit | platformparticipatie.nl
 7. Heijmans verbreedt N35 Zwolle-Wijthmen | heijmans.nl
 8. Rijkswaterstaat gunt verbreding N35 Zwolle-Wijthmen aan Heijmans | rijkswaterstaat.nl
 9. Tijdelijke verkeerssituatie N35 Zwolle-Wijthmen vanaf 7 november 2017 | rijkswaterstaat.nl
 10. N35: planstudie Zwolle - Wijthmen | rws.nl
 11. Schultz laat N35 aanpakken | rijksoverheid.nl
 12. Rondweg Heino vandaag precies 25 jaar geleden geopend | nuheino.nl
 13. projectpagina N35 Combi-tunnel Nijverdal | RWS.nl
 14. N35 Combiplan Nijverdal | mirt2014.mirtprojectenboek.nl
 15. dossier A35 op autosnelwegen.nl
 16. Dagblad Tubantia
 17. N35 Zwolle - Almelo | overijssel.nl
 18. Boerman zet alles op alles voor volledige verbreding van N35 | destento.nl
 19. www.n35wijthmennijverdal.nl
 20. Startbeslissing MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal | rijksoverheid.nl
 21. MIRT Brief 23 juni 2023 | rijksoverheid.nl
 22. 6 maart-16 april 2024: zienswijzen indienen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau | platformparticipatie.nl
 23. Rijk en regio bouwen verder aan betere bereikbaarheid van Nederland | rijksoverheid.nl
 24. Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020 | rijksoverheid.nl
 25. Aangepast ontwerp voor aanpak knooppunt Raalte N35 N348 | overijssel.nl
 26. Financieringsvoorstel voor aanpak knooppunt Raalte N35/N348 | overijssel.nl
 27. Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT | rijksoverheid.nl
 28. Verkenning naar ontwerp knooppunt Raalte N35/N348 afgerond | overijssel.nl
 29. Voorkeursvariant Knooppunt Raalte N35/N348 bekend | overijssel.nl
 30. Toekomstbestendige oplossing Knooppunt Raalte niet haalbaar binnen budget | overijssel.nl
 31. Bezuiniging infrafonds | rijksoverheid.nl
 32. Gemeenteraad Raalte: rondweg om Mariënheem moet er komen | rtvoost.nl
 33. n35nw.nl
 34. Schultz stelt plan voor verbreding verbindingsweg Overijssel vast | rws.nl
 35. Schultz stelt plan voor verbreding verbindingsweg Overijssel vast | rijksoverheid.nl
 36. Wegverbreding N35 Nijverdal-Wierden stap dichterbij | rijksoverheid.nl
 37. Van Nieuwenhuizen ondertekent tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden | rijkswaterstaat.nl
 38. N35 Nijverdal-Wierden | mirt2016.mirtoverzicht.nl
 39. Tabellen Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2016 | rijksoverheid.nl
 40. N35: verkenning Nijverdal - Wierden | rws.nl
 41. Tra­cé­be­sluit N35 Nij­ver­dal-Wier­den ver­nie­tigd van­we­ge PAS | raadvanstate.nl
 42. Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT | rijksoverheid.nl
 43. MIRT Overzicht 2024 | rijksoverheid.nl
 44. Verkort MIRT-onderzoek A1/A35 | Sweco
 45. MIRT Brief 23 juni 2023 | rijksoverheid.nl
 46. Zomernota 2023 van de gemeente Enschedé
 47. INWEVA 2006
 48. MTR+
 49. www.nsl-monitoring.nl
Autosnelwegen van Nederland

Autowegen in Nederland

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855